przychód a dochód

Terminy przychód oraz dochód bardzo często używane są zamiennie, jako wyrazy o tym samym znaczeniu. Jest to jednak błąd i z całą pewnością nie powinno się stosować ich jako synonimy. Przychód a dochód – jaka jest między nimi różnica? Jakie mają znaczenie dla pracownika i przedsiębiorcy? Wyjaśniamy!

Przychód a dochód – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Przychód a dochód – jaka jest różnica między przychodem a dochodem?

Przychód vs dochód – różnica między nimi polega na tym, że przychód jest kwotą uzyskaną przed odjęciem podatku dochodowego. Z kolei dochód to suma pomniejszona o koszty uzyskania przychodu, a więc jest to realny zysk (dochód jest wtedy, gdy przychód przewyższa koszty).

Rozumienie różnic pomiędzy przychodem a dochodem jest szczególnie istotne w kontekście rozliczeń podatkowych. Dlatego ważne, aby wszyscy podatnicy posiadali chociaż podstawową wiedzę na ten temat. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych. Dochód a przychód – dowiedz się więcej z naszego artykułu!

Przychody a dochody – czym jest przychód?

Przychód to uzyskana kwota pieniędzy, która nie odzwierciedla jednak faktycznej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ponieważ powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. 

Przychód uzyskuje się:

 • w ramach prowadzenia działalności;
 • ze stosunku pracy;
 • z pracy nakładczej;
 • z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego;
 • z nieruchomości.

Jeśli pracujesz na etacie – dochód a przychód tak naprawdę Cię nie interesuje. Najważniejsze, że wiesz, ile zarabiasz na rękę i to by było na tyle.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?

Sytuacja wygląda inaczej jeśli jesteś przedsiębiorcą. Bez takiej wiedzy bardzo szybko pogubisz się w finansach swojej firmy.

Przychód powstaje już w momencie wystawienia przez Ciebie faktury lub rachunku.

Art. 14 Ustawy o podatku dochodowym wskazuje, że jako przychód uznaje się wszelkie kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. 

W przypadku czynnych płatników VAT za przychód uważana jest dodatkowo kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub usług (pomniejszona o należny podatek VAT, czyli wartość netto).

Jak wygląda to w praktyce?

Załóżmy, że wystawiasz fakturę z 2-miesięcznym terminem płatności, a więc wynagrodzenie wpłynie na Twoje konto po 2 miesiącach. Obowiązek podatkowy związany z tym konkretnym przychodem powstaje jednak już dziś. A więc przychód z tego miesiąca nie odzwierciedla faktycznego stanu finansowego Twojej firmy.

Umowa B2B – co to jest umowa B2B?

Istnieje jeszcze coś takiego, jak przychód netto i przychód brutto. Ten pierwszy wyrażony jest bez podatku VAT, z kolei drugi go zawiera.

Przychód a zysk – koszty uzyskania przychodu

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność ponosi różnego rodzaju koszty np. związane z wynajmem biura, z zakupem towaru, czy z marketingiem i reklamą. Są to właśnie koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z prawem zalicza się do nich wszystkie udokumentowane wydatki:

 • które mają związek z prowadzoną działalnością;
 • które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła dochodów;
 • nie posiadają cech wydatków o charakterze osobistym.

Jako koszt uzyskania przychodu możesz więc wpisać: 

 • zakup nowego telefonu dla pracownika, który negocjuje umowy z kontrahentami,
 • zakup rzutnika, na którym wyświetlasz prezentacje,
 • kolację integracyjną dla Twojego zespołu. 

Z kolei nie możesz wpisać prywatnego telewizora, romantycznego wyjazdu do Paryża, czy konsoli zakupionej na prezent urodzinowy dla dziecka.

Koszty uzyskania przychodu można podzielić na bezpośrednie i pośrednie:

 • Bezpośrednie koszty uzyskania przychodu, jak sama nazwa wskazuje, mają bezpośredni związek z uzyskanym przychodem. Może być to np. zakup materiałów niezbędnych do produkcji sprzedawanych przez Ciebie wyrobów.
 • Pośrednie koszty uzyskania przychodu to np. wydatki na reklamę, prowadzenie biura czy koszt obsługi księgowej.
przychód a zysk

Sprawdź również, czym jest działalność nierejestrowana

Przychód a dochód – co to jest dochód?

Dochód to nic innego, jak przychód pomniejszony o koszty związane z jego uzyskaniem. Warunkiem uzyskania dochodu jest więc osiągnięcie przychodów przekraczających poniesione koszty. Wyróżnia się dwa rodzaju dochodu:

 • dochód brutto – różnica między przychodem i kosztem jego uzyskania przed opodatkowaniem;
 • dochód netto – różnica między przychodem i kosztem jego uzyskania po odjęciu podatku dochodowego.

Jak obliczyć dochód?

Dochód jak obliczyć? Wystarczy od uzyskanych w danym miesiącu przychodów odjąć koszty ich uzyskania (na podstawie rachunków i faktur, które wystawiłeś).

Uzyskany w ten sposób dochód stanowi podstawę do obliczenia podatku dochodowego PIT (w przypadku osób fizycznych) lub CIT (w przypadku osób prawnych).

jak obliczyć dochód

Dochód a zysk w praktyce

Aby lepiej zobrazować, jak obliczyć dochód załóżmy hipotetyczną sytuację. 

 • W styczniu wystawiłeś 3 faktury – każdą z nich na kwotę 3000 zł. 
 • Co oznacza, że Twój przychód wynosi 9000 zł. 
 • Jednak w wyznaczonym terminie zapłacił tylko jeden kontrahent, co oznacza, że na Twoje konto wpłynęło jedynie 3000 zł.
 • Musisz ponieść koszty uzyskania przychodu, w Twoim wypadku jest to zakup towaru na kwotę 1000 zł. 
 • To oznacza, że dochód ze stycznia wynosi 8000 zł (przychód minus koszt towaru). 
 • Choć Twój stan konta realnie zwiększył się o 2000 zł (opłacona jedna faktura minus koszt towaru), w praktyce musisz zapłacić podatek dochodowy od kwoty 8000 zł.
 • Po opłaceniu podatku dochodowego właściwy zysk w styczniu wyniesie ok. 500 zł (w zależności od stawki podatkowej).

To Cię zainteresuje: Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę

Przychód a dochód osoby fizycznej

Co to jest przychód a co dochód osoby fizycznej? Podobnie, jak w przypadku przedsiębiorców dochód osób fizycznych stanowi różnicę pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania, jednak naliczany jest inaczej. 

Obliczanie dochodu na umowie o pracę

Osoby pozostające w stosunku pracy ponoszą następujące koszty uzyskania przychodu:

 • 250 zł miesięcznie, jeśli pracują w tej samej miejscowości, w której mieszkają;
 • 300 zł miesięcznie, jeśli dojeżdżają do pracy z innej miejscowości.

Choć jest to łatwe do wyliczenia – nie musisz robić tego samodzielnie – ponieważ zarówno podatek dochodowy, jak i zaliczki z tego tytułu odprowadza w Twoim imieniu pracodawca. Pamiętaj jednak o zweryfikowaniu swojego PIT-u, ponieważ za powstałe w nim błędy odpowiadasz Ty.

obliczanie dochodu na umowie o pracę

Obliczanie dochodu na umowie zlecenie i umowie o dzieło

W przypadku umowy zlecenie i umowy o dzieło przychód zostaje pomniejszony o koszty uzyskania przychodu wynoszące 20 proc. lub 50 proc. Drugi przypadek dotyczy umowy o dzieło, która zakłada przekazanie praw autorskich do dzieła (dzięki temu zapłacisz mniejszy podatek i otrzymasz więcej na rękę). 

Obliczanie dochodu od przychodów ewidencjonowanych

W pewnych sytuacjach osoba fizyczna może rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. gdy czerpie dochody z najmu nieruchomości). Wtedy podatnik zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia wysokości zryczałtowanego podatku od przychodu i comiesięczne wpłacanie go do urzędu skarbowego.

Dochód a przychód – dlaczego są tak często mylone?

Wymienne używanie pojęć dochód / przychód w języku potocznym wynika z nieznajomości ich znaczenia. Taki błąd najczęściej popełniają osoby zatrudnione w kontekście swojego wynagrodzenia. Mylenie tych terminów jest dość powszechne i często powielane – pracownicy nie muszą samodzielnie rozliczać swojego zeznania rocznego, a więc często nie znają prawa podatkowego.

Choć dochód i przychód istotne są przede wszystkim dla osób prowadzących firmy – każdy podatnik powinien znać podstawowe różnice między nimi. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do naszych pozostałych artykułów:

Elementy CV – jaka jest odpowiednia budowa CV?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Rodzinne 2023 – ile wynosi rodzinne? Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?
Jakie są rodzaje umów o pracę? Poznaj typy umów o pracę
Wzory CV
Mobbing w pracy – co to jest mobbing? Przykłady mobbingu w pracy
Kierowca autobusu – ile zarabia kierowca autobusu? Jak wygląda praca kierowcy autobusu?
Kompetencje miękkie i twarde 2023 – definicja, przykłady rodzaje umiejętności
Jak wygląda proces rekrutacyjny pracownika?
Nadgodziny – Kodeks pracy: ile płatne są nadgodziny?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2023?
Przykładowe CV
Szablony CV
Czym się zajmuje branża FMCG? Jak znaleźć pracę w tym sektorze?
Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia