technik weterynarii

Praca jako weterynarz to marzenie wielu dzieci. Polega ona przecież na opiece nad zwierzętami, które tak bardzo kochamy. W świadomości maluchów nie ma jednak wszystkich aspektów tego zawodu, które należałoby poruszyć. Jeśli już wyrosłeś z dziecięcej nieświadomości na temat tej profesji, a nadal chcesz rozpocząć swoją karierę jako weterynarz – nic nie stoi na przeszkodzie, abyś spróbował. Zanim jednak podejmiesz stosowne działania, warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami. Znajdziesz je w poniższym artykule.

Technik weterynarii – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Technik weterynarii czy weterynarz? Zacznijmy od początku

Zawód weterynarz kojarzy się zwykle z leczeniem zwierząt domowych w gabinecie. Musimy jednak odróżnić to, kim jest technik weterynarii, a kim weterynarz. Zauważmy, że te dwa określenia różnią się od siebie, przede wszystkim tytułem naukowym (technik weterynarii ma wykształcenie średnie, a lekarz weterynarii – wyższe). Sam program nauczania też jest inny. Jak wybrać? Która z tych opcji jest drogą dla Ciebie? Podpowiadamy!

Technik weterynarii – jak nim zostać?

Technik weterynarii to tytuł, który otrzymujesz po ukończeniu technikum weterynarii. Aktualnie nauka w technikum trwa pięć lat, jednakże po tym czasie, jak tylko zdasz egzaminy, masz uprawnienia pozwalające na wykonywanie pracy. Na końcu tej ścieżki edukacji czekają na Ciebie egzaminy teoretyczne i praktyczne. 

Technicy weterynarii uczą się (w zakresie rozszerzonym) przede wszystkim: biologii, chemii i języka angielskiego. Poza tym przedmioty, na które kładzie się nacisk w takich placówkach, to:

 • anatomia i fizjologia zwierząt;
 • rozród, chów i inseminacja zwierząt;
 • diagnostyka weterynaryjna;
 • profilaktyka i leczenie chorób zwierząt.

Po takiej szkole zdobędziesz wiedzę i umiejętności w dziedzinie pierwszej pomocy dla zwierząt, badań laboratoryjnych oraz zabiegów sanitarno – higienicznych i fizykoterapeutycznych.

technikum weterynarii

Technik weterynarii jest niejako pomocnikiem dla weterynarza. Nie ma on aż tylu uprawnień, ale z równą satysfakcją może nieść pomoc zwierzętom. Zatrudnienia może szukać w klinikach weterynaryjnych, ale także w hodowlach zwierząt czy schroniskach. Zawody, jakie ma szansę podjąć z takim wykształceniem, to między innymi: 

 • technik weterynarii;
 • asystent weterynaryjny;
 • laborant weterynaryjny;
 • weterynaryjny kontroler sanitarny;
 • kontroler higieny mięsa.

Technik weterynarii wycofany? 

Do tej pory była też druga droga – po szkole średniej o ogólnym profilu, mogłeś pójść do szkoły policealnej. Pojawiły się jednak pewne zmiany w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego jasno wskazuje na to, że do uzyskania tytułu technika weterynarii (w sposób inny niż poprzez ukończenie branżowego technikum) prowadzi jedynie nauka podczas kwalifikowanych kursów zawodowych. Jednak mogą być one prowadzone wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej. 

technik weterynarii wycofany

Ile zarabia technik weterynarii?

Jak podaje portal wynagrodzenia.pl, technik weterynarii zarabia średnio 3 500 zł brutto. 25 proc. osób na tych stanowiskach zarabia mniej niż 3 100 zł brutto, ale z drugiej strony kolejne 25 proc. zarabia więcej niż 4 200 zł brutto. Konkretne kwoty będą zależne od Twojego doświadczenia oraz od miejsca, gdzie pracujesz. Jak już zostało wspomniane, mogą to być: prywatne kliniki weterynaryjne, hodowle, schroniska czy zoo.

Najlepiej płatne zawody w Polsce – zobacz!

Jak zostać weterynarzem? 

Zdobycie tytułu weterynarza wymaga specjalistycznej edukacji, ponieważ jego praca wiąże się z większą odpowiedzialnością niż praca technika weterynarii. Jak zostać weterynarzem? Jedyną drogą jest ukończenie studiów o tym kierunku. Szkoła weterynaryjna jest dostępna na wielu polskich uczelniach wyższych. Oto kilka z nich:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Nie wiesz, jakie studia wybrać? – przeczytaj nasz poradnik

studia weterynaryjne

Wszystkie z powyżej wymienionych to studia jednolite magisterskie (a więc nie dzielą się na licencjackie i magisterskie). Ile trwają studia weterynaryjne? Zazwyczaj nauka zajmuje 5,5 roku. Na zakończenie otrzymujesz dyplom lekarza weterynarii. Na wszystkich uniwersytetach znajdziesz ten kierunek w trybie stacjonarnym. Niestacjonarne studia też są możliwe – jednak na innych warunkach, niż odbywa się to zazwyczaj. W przypadku weterynarii – prywatne studia polegają na nauce w trybie dziennym, jednak są one płatne. Ile kosztują studia weterynaryjne? Ceny na takim kierunku mogą się wahać nawet od 5 000 zł do 12 000 zł za pierwszy rok. Zgodnie z nowym rozporządzeniem nie możesz już studiować weterynarii w trybie zaocznym, czyli weekendowo.

Weterynarz zawód – jak wygląda rekrutacja na studia?

Pamiętaj, że na początku trzeba dostać się na takie studia. Musisz najpierw ukończyć szkołę i napisać maturę. Możesz pójść zarówno do szkoły ogólnokształcącej, jak i specjalizującej się w danym zawodzie. Liceum weterynaryjne jest dobrym pomysłem, jeśli już wiesz, co chcesz robić. Nauczysz się tam podstaw, które pomogą Ci na początku studiów, a program nauczania z pewnością obejmuje wymagane na uniwersytecie przedmioty. Aby dostać się na weterynarię, na maturze najlepiej zdawać rozszerzoną chemię, biologię, język obcy oraz matematykę. Warto też najpierw sprawdzić wymagania konkretnej uczelni, ponieważ mogą się one różnić między sobą.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Praca weterynarza – na czym polega?

Praca weterynarza wbrew pozorom to nie tylko leczenie zwierząt. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych jasno określa, co może należeć do Twoich obowiązków.

Art. 1. 1. Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii polega na ochronie zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochronie zdrowia publicznego i środowiska, a w szczególności: 

 1. badaniu stanu zdrowia zwierząt; 
 2. rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt; 
 3. leczeniu zwierząt oraz wykonywaniu zabiegów chirurgicznych; 
 4. wydawaniu opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych; 
 5. badaniu zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego; 
 6. sprawowaniu czynności związanych z nadzorem weterynaryjnym nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego; 
 7. badaniu i ocenie weterynaryjnej jakości pasz i pasz leczniczych oraz warunków ich wytwarzania i dystrybucji; 
 8. stosowaniu produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych z przepisu lekarza weterynarii; 
 9. wydawaniu recept na produkty lecznicze, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych, które będą stosowane u zwierząt. 

2. Za wykonywanie zawodu lekarza weterynarii uważa się także pracę na stanowiskach wymagających kwalifikacji lekarza weterynarii, określonych w odrębnych przepisach.

weterynarz zawód

Praca weterynarza – prawo wykonywania zawodu

Zanim rozpoczniesz pracę w zawodzie, musisz uzyskać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zdobycie prawa wykonywania zawodu wiąże się ze wpisem do rejestru członków Okręgowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Tę formalność możesz załatwić listownie lub osobiście (w siedzibie izby). Należy w tym celu złożyć wniosek do Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. 

Zwróć uwagę na jej lokalizację, ponieważ każda taka rada ma pod sobą określone terytorium. Musisz udać się do tej, na terenie której zamierzasz pracować oraz przedstawić tam odpowiednie dokumenty. To, co jest wymagane, określa Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Reguluje ona też sprawy związane z wymaganiami, do jakich musi się dostosować osoba ubiegająca się o uprawnienia. Należy spełnić poniższe warunki:

 • być obywatelem Polski;
 • posiadać:
  • pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
  • dyplom lekarza weterynarii, uzyskany po ukończeniu studiów;
  • etyczne podejście do pracy;
  • prawa publiczne (nie można być obarczonym wyrokiem sądu o pozbawienie ich).

Nie ma dokładnego terminu, w którym powinieneś zwrócić się z takim wnioskiem do Okręgowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, możesz to zrobić, chociażby od razu. W sytuacji, gdy wolisz poczekać z jakiegoś względu, np. nie jesteś jeszcze pewien na terenie którego okręgu rozpoczniesz pracę – nie stresuj się, czas nie jest ograniczony.

Opisana powyżej formalność może Cię kosztować około 50 – 100 zł. Od dnia przedłożenia wszystkich dokumentów – czas oczekiwania wynosi nie więcej niż 3 miesiące. Oczywiście w sytuacji, gdy nie uzyskasz uprawnienia, a nie zgadzasz się z decyzją, masz prawo się od niej odwołać.

Szkoła weterynaryjna – jak uzyskać specjalizację?

Weterynarz, po zdobyciu prawa wykonywania zawodu i przepracowaniu 4. lat, może rozpocząć naukę specjalizacji. Jak podaje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii:

§  2. Tytuł specjalisty w danym obszarze weterynarii nadaje się lekarzowi weterynarii, który:

 1. wykonywał przez co najmniej cztery lata zawód lekarza weterynarii,
 2. ukończył szkolenie specjalizacyjne według programu ustalonego dla danej specjalności,
 3. zdał egzamin specjalizacyjny.

Jakie są jednak kierunki specjalizacji?

specjalizacje weterynaryjne

Specjalizacje weterynaryjne – jakie masz możliwości?

Niedawno wprowadzono zmiany w zakresie specjalizacji weterynaryjnych. Najbardziej aktualna wersja znajduje się w załączniku w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii. Możesz w nim znaleźć spis możliwych specjalizacji:

szkoła weterynaryjna
 1. Choroby przeżuwaczy 
 2. Choroby koni
 3. Choroby świń 
 4. Choroby psów i kotów 
 5. Choroby drobiu 
 6. Choroby gospodarskich i towarzyszących zwierząt futerkowych 
 7. Użytkowanie i patologia zwierząt laboratoryjnych, w tym towarzyszących 
 8. Choroby ryb i zwierząt akwakultury 
 9. Choroby owadów użytkowych 
 10. Choroby zwierząt nieudomowionych 
 11. Rozród zwierząt 
 12. Chirurgia weterynaryjna 
 13. Weterynaryjna diagnostyka obrazowa 
 14. Higiena pasz i prewencja weterynaryjna 
 15. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego 
 16. Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna 
 17. Epizootiologia i administracja weterynaryjna 
 18. Choroby ptaków ozdobnych i gołębi 
 19. Dobrostan zwierząt 

Ile zarabia weterynarz?

Portal wynagrodzenia.pl podaje, że aktualnie mediana zarobków lekarza weterynarii wynosi 4 780 zł brutto. Z kolei najwyższe stawki, które osiąga 25 proc. weterynarzy, to powyżej 5 920 zł brutto.

Wszystko jednak zależy od miejsca pracy. Jeśli posiadasz własną, prywatną klinikę, to oczywiście Twoje zarobki będą należały do wyższych. Co wiąże się z wyłożeniem na start sporej sumy, aby wynająć czy kupić gabinet oraz go urządzić (w tym zakupić wszystkie potrzebne sprzęty). Nie jest to tania inwestycja, ale z pewnością zwróci się w przyszłości. 

Zwróć też uwagę na to, że jest to wymagający zawód. Pracując w klinice, może się zdarzyć, że Twoja pomoc będzie potrzebna także w nocy – jesteś w końcu lekarzem. Odporność na stres także jest bardzo istotna.

Sprawdź więc, ile wynosi dodatek za godziny nocne?

technik weterynarii

Technik weterynarii i weterynarz – jak znaleźć pracę?

Jeśli jesteś w trakcie nauki lub dopiero co ukończyłeś edukację, to najprawdopodobniej chcesz poszukać pracy u kogoś, a nie zacząć od razu własny biznes. Nabycie doświadczenia z pewnością jest dobrym pomysłem na start. Jak zatem się do tego przygotować i co zrobić, żeby pracodawca chciał zatrudnić właśnie Ciebie?

Masz dwie drogi: szukanie zatrudnienia dopiero po ukończeniu nauki lub trakcie. Druga z opcji daje Ci możliwość zaangażowania się w wolontariat lub praktyki. Dzięki temu nie dość że uczysz się nowych rzeczy i zdobywasz doświadczenie, to jeszcze masz szansę zdobyć tam zatrudnienie. Jak to możliwe? Część pracodawców, jeśli dostrzeże Twój potencjał i zapał –  zaproponuje Ci przedłużenie praktyk czy też bezpośrednio zaoferuje zatrudnienie. 

Gdy już ukończyłeś naukę, a dopiero zaczynasz szukać zatrudnienia – jedną z ważniejszych rzeczy okaże się Twoja prezencja. Nie mamy tu na myśli wyglądu zewnętrznego, a raczej to, jakie wrażenie wywrzesz na przełożonym. Najprawdopodobniej pierwsza styczność z nim odbędzie się przez CV. Niezwykle istotne jest, aby było ono odpowiednio przygotowane.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Curriculum Vitae weterynarza lub technika weterynarii powinno być przejrzyste i profesjonalne. Najlepiej będzie dopasować je do ogłoszenia i bezpośrednio odpowiedzieć na wszystkie wymagania pracodawcy. Pamiętaj przy tym o podsumowaniu zawodowym na samej górze CV – opisz w nim siebie, rozwiń swoje zainteresowania i plany zawodowe na przyszłość.

Na dole dokumentu umieść aktualną klauzulę CV, która pozwoli pracodawcy na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych. 

Wszyscy kandydaci będą mieć odpowiednie wykształcenie – musisz pomyśleć o innym sposobie na to, żeby się wyróżnić. Może estetyka i czytelny układ CV? Może właściwe zdjęcie? A może odpowiednie połączenie tych wszystkich elementów? 

praca weterynarza

Technik weterynarii, zawód weterynarz – jakie są inne profesje związane ze zwierzętami?

Kochasz zwierzęta i chcesz z nimi pracować, ale zawód weterynarza Ci nie odpowiada? Są też inne drogi! Pamiętaj jednak, że do niektórych z tych zawodów potrzebne jest bardziej specjalistyczne wykształcenie (np. zootechniczne czy biologiczne).

 • Osoba wyprowadzająca psy (z ang. dog-walker) – traktowane często jako praca dorywcza. Ludzie żyją w pośpiechu i nie zawsze mają czas na popołudniowe wyjście ze swoim pupilem. Może ich w tym wyręczysz?
 • Pracownik spa dla zwierząt – chcesz zadbać o futro zwierząt? Może zawsze chciałeś być fryzjerem i jednocześnie jesteś ogromnym miłośnikiem zwierząt? Psi fryzjer to może być praca dla Ciebie!
 • Pracownik schroniska dla zwierząt – te najbiedniejsze, najsmutniejsze maleństwa tylko czekają, aż się nimi zaopiekujesz i znajdziesz im nowy dom!
 • Pracownik sklepu zoologicznego – może rybka? Chomik? Karma dla psa? Pomóż swoim klientom zapewnić ich pupilom to, co najlepsze i doradź przy wyborze nowego członka rodziny. Zobacz, jak stworzyć CV sprzedawcy!
 • Treser zwierząt – zawsze miałeś dobry kontakt ze zwierzętami? Nie wszyscy ludzie mają to szczęście. Pomóż im sprawić, by ich pupil nie gryzł mebli czy nie atakował gości lub po prostu naucz go kilku sztuczek – właściciele sami określą, czego oczekują. Takie szkolenia zyskują coraz większą popularność w ostatnich latach.
asystent weterynarza
 • Pracownik hotelu dla zwierząt – zapewnij rodziny, które nie mogą wyjechać razem ze swoim pupilem, że ich zwierzak będzie bezpieczny i pod dobrą opieką. Niech ich pies czy kot odpocznie trochę od właścicieli na swoim własnym wyjeździe.
 • Pracownik ZOO – karmienie, sprzątanie, a czasem nawet udanie się w pościg za uciekającym strusiem? Jeśli to praca dla Ciebie, to zajmij się zwierzętami, które nierzadko znają świat tylko zza swoich klatek czy wybiegów. Z Twoją opieką mogą być szczęśliwsze. 
 • Pracownik w stadninie koni – zaraź innych swoja pasją, posprzątaj i uczesz konie, dopilnuj wizyt kowala i weterynarza. Jeśli to praca dla Ciebie, to może właśnie tam powinieneś złożyć swoje CV? Możesz też zostać instruktorem i uczyć innych jazdy konnej.
 • Psycholog zwierząt – może psycholog zwierząt jest lepszym wyjściem? Rozwiąż problemy futrzastych przyjaciół, żeby łatwiej im się żyło. Pogódź psa z kotem lub z ich otoczeniem.
 • Leśniczy – jeśli oprócz zwierząt kochasz też naturę, w tym lasy, to zastanów się nad technikum leśnym, po którym pójdziesz tą ścieżką kariery.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Przemyśl dobrze tę decyzję i wybierzesz ścieżkę, która najbardziej Ci odpowiada!

Przykładowe CV
Sprawdź inne przykładowe wzory CV

Szukasz sprawdzonych porad z zakresu prawa pracy? Zobacz:

Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady
Zwolnienie dyscyplinarne – za co można zwolnić dyscyplinarnie? Skutki zwolnienia dyscyplinarnego
Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Świadectwo pracy 2023 i zaświadczenie o pracy – najważniejsze informacje
Praca dla niepełnosprawnych – Jak wygląda praca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
Jak napisać podanie o przedłużenie umowy? Podanie wzór
Wniosek o urlop – sprawdź, jak napisać podanie o urlop bezpłatny
Zasiłek dla bezrobotnych 2023 (kuroniówka) – komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?