analiza swot

Słyszałeś kiedyś nazwę “analiza SWOT”, ale nie wiesz, co ona oznacza? Kojarzysz ją z takimi sformułowaniami, jak: mocne strony firmy lub analiza SWOT szanse. W jaki sposób może być wykorzystywana i co się kryje pod tym określeniem? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytanie: co to jest analiza SWOT, przeczytaj poniższy artykuł. 

Analiza SWOT – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

SWOT co to – na czym to polega?

Analiza SWOT to technika, dzięki której można uporządkować oraz zweryfikować informacje. Jest często wykorzystywana do oceny strategicznej, zarówno w firmach, jak i dla osób prywatnych.

Analiza SWOT co to – skąd pochodzi nazwa?

SWOT to skrót, pochodzący z języka angielskiego. Składa się z następujących części:

 • Strengths (mocne strony);
 • Weaknesses (słabe strony);
 • Opportunities (szanse);
 • Threats (zagrożenia). 

SWOT analiza – do czego służy analiza SWOT?

Analiza SWOT jest techniką wykorzystywaną do poznania mocnych i słabych stron firmy, a także do określenia szans i zagrożeń. Podjęcie takiego działania umożliwia eliminowanie negatywnych cech i właściwości na rzecz tych pozytywnych i przynoszących większe korzyści. Na podstawie dokonanej analizy można zaplanować strategię, która będzie się wpisywała w charakterystykę każdej z firm. 

Zdecydowanie się na realizację planu, powstałego wskutek analizy SWOT, wpływa pozytywnie na produktywność firmy lub podmiotu. Przygotowanie się do analizy jest w tej technice stosunkowo szybkie, uniwersalne i łatwe. Nie wymaga ono żadnych skomplikowanych urządzeń – jedynie świeżego spojrzenia na dotychczasowe działanie. Jak rozumieć i opisać każdy z elementów tej metody?

SWOT szanse oraz SWOT zagrożenia 

Moje szanse i zagrożenia SWOT są czynnikami zewnętrznymi. Oznacza to, że nie możemy odpowiadać za ich pojawienie się, ale możemy podjąć kroki, które zminimalizują koszty lub zwiększą zyski z danej sytuacji. Są to czynniki:

 • ekonomiczne;
 • polityczne;
 • prawne;
 • etyczne;
 • społeczno-kulturowe
 • środowiskowe;
 • technologiczne.

Szanse SWOT 

Szanse to pozytywne zjawiska, które mają swoje źródło na zewnątrz (nie wewnątrz firmy). Poprzez odpowiednie działanie mogą zostać wykorzystane przez firmy do celów ekspansji. Dzięki takiemu zabiegowi można zmienić wady przedsiębiorstwa.

Do szans można zaliczyć np. wzrost ludzi na danym obszarze (np. poprzez rozbudowywanie się miast lub stworzenie uniwersytetu/akademika blisko tej lokalizacji). Będzie to wpływało na większą liczbę osób chętnych do pracy, a jeśli firma prowadzi sklep na miejscu – także na wzrost popytu, a więc zwiększoną sprzedaż.

swot szanse
zagrożenia swot

SWOT zagrożenia

Zagrożenia także są zewnętrznym zjawiskiem, jednakże ich wpływ jest negatywny – oczywiście, jeżeli firma nie podejmie odpowiednich środków zaradczych. Określenie i przewidywanie kryzysów z wyprzedzeniem jest kluczowe, aby przeciwdziałać większym problemom. Do zagrożeń można na pewno zaliczyć wzrost liczby firm z tej samej branży (nowa konkurencja) czy też zmiany prawne, które wpływają na zwiększenie kosztów produkcji czy funkcjonowania danej działalności. 

Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?

Moje mocne strony przykłady i nasze słabe strony przykłady

Analiza SWOT mocne strony i słabe strony to część, w której pojawiają się czynniki wewnętrzne. Oznacza to, że są one częścią danej firmy czy osoby. Jeżeli zadanie polega na przygotowaniu analizy firmy, powinno się wziąć pod uwagę poniższe elementy:

 • zasoby ludzkie;
 • zarządzanie (organizacja oraz finanse);
 • sposoby, w jakie przebiegają procesy biznesowe;
 • aspekt sprzedażowy oraz obsługę klienta;
 • produkcję, w tym też technologię wykorzystywaną w firmie;
 • badania i rozwój działalności;
 • logistykę.

Mocne i słabe strony firmy przykłady

Mocne strony przedsiębiorstwa to pozytywne czynniki, które firma może zaoferować. Należy skupić się na tym, aby możliwie jak najbardziej je wykorzystać. Niedopuszczalne jest jednak tworzenie sytuacji, w których silne strony mogłyby ulec zmniejszeniu. Będzie to bowiem szkodzenie firmie i niszczenie tego, co w niej najlepsze.

Do mocnych stron można zaliczyć: 

 • dobrze wykwalifikowanych pracowników;
 • bardzo dobrze zaplanowaną organizację pracy (zarówno pod kątem zarządzania czasem, jak i wykorzystywanymi surowcami);
 • dawne sukcesy, które nadają firmie większy rozgłos.

Analiza swot słabe strony to czynniki negatywne, których źródło ma miejsce wewnątrz firmy. Są nimi cechy, które zmniejszają produktywność czy zwalniają tempo rozwoju w danym przedsiębiorstwie. Do słabych stron można zaliczyć:

 • złą jakość produktu, który tworzy dana firma;
 • słabo wykwalifikowanych pracowników (lub dużą rotację osób zatrudnionych);
 • częste przestoje w pracy, spowodowane przestarzałą technologią. 
mocne i słabe strony

SWOT jest też nazywany analizą od wewnątrz do zewnątrz, ponieważ powinno się ją stosować w kolejności określonej w skrócie. Należy zacząć od rozpatrzenia mocnych i słabych stron, które określają firmę wewnątrz jej działalności. Następnie należy przejść do przygotowania zestawienia szans i zagrożeń, a więc tych czynników, które wpływają na firmę z zewnątrz. 

WZORY CV – zobacz!

SWOT nie jest jedynym sposobem analizowania tych kwestii. Oprócz niego istnieje też TOWS.

Mocne i słabe strony – co na to analiza TOWS?

TOWS ma podobne przeznaczenie, co przykładowa analiza SWOT. Różnica dotyczy przede wszystkim kolejności przygotowywania zestawienia. TOWS proponuje rozpoczęcie analizy od negatywnych okoliczności, a więc zagrożeń i słabych stron. Dopiero później przechodzi się do stron pozytywnych. Ma to na celu większe skupienie się na tych okolicznościach, które mogą być dla firmy krzywdzące i niebezpieczne. Trzeba do nich podejść odpowiednio krytycznie, a dopiero później rozważyć te aspekty, które mają pozytywny wpływ na firmę.

Częściej stosowana jest z pewnością technika SWOT, jednakże TOWS też ma swoich zwolenników. Obie z tych metod są dobre do oceny samego siebie. Szukasz pracy? Chcesz wiedzieć o sobie więcej? Może próbujesz znaleźć odpowiedni kierunek studiów lub zawód dla siebie? Wypróbuj obie techniki i zobacz, która z nich bardziej Ci odpowiada!

Sprawdź też: Jakie studia wybrać? Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Analiza SWOT przykłady – czym różni się teoria a praktyka?

Już w szkole słyszałeś o analizie SWOT? Okazuje się, że nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Samo wypisanie szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron to jeszcze nie wszystko. Należy je dokładnie przejrzeć, aby ocenić, jaka strategia byłaby najbardziej odpowiednia dla danej firmy. Stanowi to pierwszy etap znacznej zmiany. 

W praktyce technika ta jest dużo bardziej skomplikowana.

SWOT przykłady – jak przebiega analiza SWOT krok po kroku?

 • Zbierz informacje

Aby przeprowadzić prawidłową analizę, należy dokładnie zapoznać się z cechami, które charakteryzują daną firmę. Zdobądź informacje o tym, w jaki sposób działa i jakimi branżami się zajmuje. 

 • Stwórz i uzupełnij tabelkę do analizy SWOT

Znasz już procesy, które zachodzą w firmie oraz cechy, jakimi się charakteryzuje? Przeanalizuj dokładnie, które z nich można zaklasyfikować do mocnych, a które do słabych stron. Zastanów się też, jakie zagrożenia i szanse mogą spotkać tę firmę z zewnątrz. Przeanalizuj rynek, skupiając się na aktualnej sytuacji zgodnej z tematyką przedsiębiorstwa. 

 • Zastosuj skalę do oceny

Wybierz skalę, która będzie odpowiednia do zastosowania dla czynników analizowanych w SWOT. Są różne możliwości. Jedną z nich jest przyjęcie numeracji od -2 do 0 dla negatywnych elementów (zagrożeń oraz słabych stron) i od 0 do 2 dla pozytywnych (szans oraz mocnych stron). 

Inna z możliwości proponuje zastosowanie ułamków lub procentów. W tej metodzie ustalamy, że 1 (dla ułamków) lub 100 (dla procentów) jest całym zakresem. Następnie przydzielamy poszczególnym czynnikom odpowiednie liczby (w zależności od ich wagi – im ważniejsze, tym większa). Określamy je osobno dla każdej kategorii. Dopiero po ustaleniu tego etapu określa się siłę każdego z czynników. Do tego stosowana jest pięciostopniowa skala, która została opisana w metodzie powyższej. Następnie zsumuj wagę oraz siłę. Każda z kategorii (szanse, zagrożenia, słabe i mocne strony) powinna dać inny wynik. To od niego zależy, jaką strategię powinno się wybrać. Druga z metod jest bardziej rozwinięta, przez co dokładniej analizuje daną sytuację.

Powyższy plan dotyczy samego analizowania według techniki SWOT. Jeżeli jednak postanowisz w firmie przeprowadzić takie działanie po raz pierwszy, musisz pamiętać jeszcze o innych przygotowaniach.

Działalność nierejestrowana 2023

swot przykłady
 • Zbierz zespół

Wszystkie osoby, które będą brały udział w tym procesie, powinny zostać poinformowane, w jakim celu jest on przeprowadzany. Dokładnie podaj też, co jest przedmiotem analizy. Może to być cała firma, dany dział lub specyfika konkretnego etapu sprzedaży/ produkcji/ pracy.

 • Wytłumacz, czym jest SWOT

Jeśli dopiero zaczynasz przeprowadzać analizy SWOT w swojej firmie, należy zaznajomić cały zespół z tą techniką. Nie możesz przecież działać, jeśli ktoś nie będzie wiedział, na czym polega zadanie. Dla sprawnej pracy wytłumacz podstawowe zasady na samym początku.

 • Zleć każdemu zadanie

Przy analizie SWOT dobrą praktyką jest zlecenie każdemu z pracowników zadania. Biorąc pod uwagę, że rozważanie ma często charakter burzy mózgów – przydziel każdemu ten sam obowiązek, czyli dokładny research oraz indywidualną ocenę mocnych i słabych stron, szans oraz zagrożeń. Dzięki temu nie otrzymasz jednej listy, a wiele. Zauważysz, co wydaje się ważne dla pracowników. 

 • Połącz zestawienie w jedną macierz SWOT

Sprawdź, co napisał każdy z członków zespołu. Stwórz analizę, która będzie uwzględniała wszystkie najważniejsze i najczęściej pojawiające się wypowiedzi. Nie musisz umieszczać wszystkich – jeśli uważasz, że coś jest nieistotne dla strategii firmy, po prostu to pomiń. Ostateczny zapis powinien być jasny dla wszystkich. Wyjaśnij kwestie, które okażą się niezrozumiałe.

 • Dyskutuj i zachęcaj do dyskusji

Przedyskutuj z zespołem wnioski, które nasuną się Wam po przeanalizowaniu danych. Tabela SWOT powinna zawierać je wszystkie. Możecie dopasować do każdej pozycji jej siłę, według metody tłumaczonej wcześniej. Omówienie powinno doprowadzić do wyboru strategii działania.

Sprawdź, co to jest umowa B2B

Analiza SWOT przedsiębiorstwa – jaki rodzaj strategii możesz wybrać?

Analiza SWOT prowadzi do wyboru jednej z czterech strategii: agresywnej, defensywnej, konkurencyjnej oraz konserwatywnej. Decyzja powinna zostać podjęta wskutek analizy punktów każdej z kategorii w tabeli. 

 1. Strategia agresywna (mocne strony i szanse)

Jest to strategia, która daje największe możliwości. Jeżeli punkty przemawiają za wyborem jej, warto skupić się na mocnych stronach firmy, aby możliwie jak najbardziej wykorzystać szanse, np: poprzez ekspansję.

 1. Strategia konserwatywna (mocne strony i zagrożenia)

Jeżeli firma posiada wiele mocnych stron, ale nie radzi sobie z zagrożeniami, które ją otaczają, nie może skupiać się na rozwoju i dodatkowych działaniach. Powinna wykorzystać swoje zalety do pokonania przeciwności. 

 1. Strategia konkurencyjna (słabe strony i szanse)

Jeżeli w danej firmie przeważają słabe strony, ale ma ona przed sobą także jakieś szanse, należy skupić się na obu tych elementach. Te możliwości, które firma jest w stanie wykorzystać, powinna jak najszybciej włączyć do planu działania. 

 1. Strategia defensywna (słabe strony i zagrożenia)

Sytuacja, w której przeważają słabe strony oraz zagrożenia, jest najgorszą możliwą opcją. W tej sytuacji nie masz innej możliwości, jak tylko doprowadzić firmę do dalszego działania mimo wszystko. Aby miała ona szansę przetrwać, czasami podejmuje się decyzję o połączeniu przedsiębiorstw.

analiza swot przedsiębiorstwa
Szanse (Opportunities)Zagrożenia (Threats)
Mocne strony (Strenghts)Strategia agresywnaStrategia konserwatywna
Słabe strony (Weaknesses)Strategia konkurencyjnaStrategia defensywna

Analiza SWOT – jakie są wady i zalety tej techniki?

Analiza SWOT, jak każda technika, posiada wady i zalety. Jakie one są i czy warto korzystać z tej metody? Przeczytaj i oceń, czy to dobry sposób na wybór strategii dla Twojej firmy. 

 1. Uniwersalność

Jedną z głównych zalet jest z pewnością uniwersalność metody. Można ją bowiem stosować do analizy wielu firm z różnych branż oraz osób. Daje to duże pole do popisu. Ze względu na pełne podejście – uwzględniając jednocześnie cechy wewnętrzne, jak i czynniki zewnętrzne, można wziąć pod uwagę każdą sytuację.

 1. Prowadzi bezpośrednio do wniosku i wyboru strategii

Musisz przemyśleć działanie swojej firmy? Nie ma problemu! Analiza SWOT prowadzi bezpośrednio do wyboru strategii działania. Nie musisz siedzieć przez długie godziny, analizując każdy czynnik z osobna. Ta technika od razu wskaże Ci, w którą stronę powinno aktualnie pójść Twoje przedsiębiorstwo. Nie próbuj oszukiwać i szukać więcej mocnych stron niż słabych! Jeżeli nie wymienisz wszystkich czynników, które wpływają na działanie firmy, może się to odbić negatywnie, a analiza nie będzie miała sensu.

 1. Prostota

Analiza SWOT może być używana przez każdego, nie jest to bowiem trudna metoda. Potrzebujesz przeanalizować siebie samego, aby znaleźć odpowiedni zawód? A może chcesz przekonać się, co w firmie idzie nie tak i jak poradzić sobie z problemem? SWOT zostało stworzone właśnie w takim celu – aby ułatwić analizę szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron.

Mocne strony SWOT – zalety techniki

mocne strony swot

Jak odpowiadać na pytania o mocne i słabe strony?

Słabe strony SWOT – wady techniki

słabe strony swot
 1. Subiektywizm

Analiza SWOT jest metodą subiektywną. Oczywiście, powinieneś starać się, jak najbardziej opisać obiektywne cechy, nie jest to jednak takie łatwe. Wada ta może prowadzić do nieprawidłowej interpretacji wyników.

 1. Trudność z podziałem

Metoda wskazuje twardy podział na pozytywne i negatywne czynniki. W rzeczywistości trudno jest dopasować do takiego podziału wszystkie kwestie. Niektóre mogą bowiem okazać się zbyt zawiłe. Utrudnia to korzystanie z analizy SWOT.

 1. Prostota

Okazuje się, że prostota metody może być zarówno jej zaletą, jak i wadą. Biorąc pod uwagę, że SWOT nie posiada żadnych jednoznacznych wytycznych metodologicznych – nie można jej traktować jako jedynego wyznacznika. Najlepiej wykorzystać tę analizę, traktując ją jako wstęp do dalszego planowania strategicznego. 

SWOT: przykłady – jakie mogą być między innymi mocne strony pracownika przykłady?

Opis teoretyczny to jeszcze nie wszystko. Człowiek najlepiej uczy się na praktyce. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby łatwiej było Ci zrozumieć, w jaki sposób powinna działać analiza SWOT.

SWOT przykład firma usługowa

Analiza SWOT przedsiębiorstwa, SWOT pracownika lub analiza SWOT produktu – stosowanie tej metody wewnątrz firmy może mieć trzy strony. Jakie przykładowe czynniki możesz wpisać, gdy przygotowujesz SWOT firmy usługowej?

Analiza SWOT przykład SWOT mocne strony
wykwalifikowani pracownicy;
mała rotacja osób zatrudnionych (około 4% w skali roku).
Analiza SWOT przykład SWOT słabe strony

mała liczba pracowników, powodująca duże przeciążenie pracą;
Przykład analizy SWOT szanse SWOT przykłady

wzrost zapotrzebowania na usługi – wzrost chętnych klientów;
możliwość powiększenia lokalu.

Analiza SWOT przykłady analiza SWOT zagrożenia

konkurencja na obszarze tego samego miasta;
brak dodatkowych osób chętnych do pracy.

SWOT osobisty przykłady

Metoda SWOT nie dotyczy tylko firm, możesz ją wykorzystać też dla siebie, do oceny własnych słabych i mocnych stron. Jak wyglądałaby przykładowa analiza dla jednej osoby?

Nie wiesz, do czego może przydać się SWOT osobisty?

 • szukanie pracy;
 • chęć przekwalifikowania;
 • pisanie CV (napisz profesjonalne CV);
 • podejmowanie decyzji o kierunku studiów;
 • chęć określenia swoich mocnych i słabych stron.

Słabe strony człowieka przykłady – jak może wyglądać SWOT przykłady dla ucznia lub SWOT pracownika przykład?

Jeśli chcesz stworzyć macierz SWOT, musisz zadać sobie pytanie: jakie są moje słabe strony?

Mocne strony przykłady (mocne strony pracownika)

posiadam 5-letnie doświadczenie w branży;
ukończyłem studia magisterskie oraz podyplomowe studia uzupełniające, w tematyce przydatnej w moim zawodzie.
Słabe strony charakteru – SWOT przykład

nie jestem komunikatywny – odczuwam stres, gdy muszę pracować z kimś w grupie;
charakteryzuję się niską asertywnością – nie potrafię odmawiać pracodawcy.
Szanse analiza SWOT

duże zapotrzebowanie na specjalistów z moim wykształceniem;
wiele firm,zatrudniających w tej branży zlokalizowanych jest w moim obszarze.
Zagrożenia SWOT przykłady

przyjmowanie coraz więcej studentów na kierunek, który ukończyłem – większa konkurencja;
skłanianie się pracodawców ku zatrudnianiu osób bardziej komunikatywnych i otwartych.

Chcesz wprowadzić powyższą metodę do swojej firmy lub wyjaśnić ją znajomym? Zaznacz dokładnie, że jest to analiza SWOT. Wielu ludzi myli to pojęcie, nazywając je analiza SWAT. Zwróć na to uwagę, poprzez rozwinięcie skrótu.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Po więcej przydatnych informacji zajrzyj do naszych pozostałych artykułów:

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Rodzinne 2023 – ile wynosi rodzinne? Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?
Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa o podwyżkę + argumenty do podwyżki
Umiejętności do CV – co wpisać w umiejętnościach w CV?
Mały ZUS – Ile wynosi Mały ZUS 2023?
Umowa zlecenie – czym charakteryzuje się umowa zlecenie 2023?
Praca Holandia – ile zarabia się w Holandii? Jakie formalności trzeba wypełnić?
Team leader – ile zarabia team leader?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2023?
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – jak się do niej przygotować?
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?
Przykładowe CV
Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?
Umowa na czas nieokreślony – kiedy umowa na stałe?
Szablony CV