podanie o przedłużenie umowy

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. W pierwszym przypadku zawiera zapis dotyczący początku i końca jej trwania. Pod koniec ustalonego okresu pracy pracownik zwykle czeka na informację od przełożonego czy otrzyma kolejną umowę. Co w przypadku, gdy takiej informacji nie otrzymasz? Sam złóż podanie o przedłużenie umowy o pracę. Jest to dokument, który należy złożyć do pracodawcy, jeśli chcesz kontynuować z nim współpracę. Przygotowaliśmy dla Ciebie zbiór kluczowych informacji, które okażą się przydatne podczas tworzenia takiego pisma, a także darmowy wzór do pobrania w formacie pdf i jpg.

Podanie o przedłużenie umowy – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kiedy złożyć podanie o przedłużenie umowy?

W Kodeksie pracy zostało uregulowanych wiele kwestii dotyczących umowy o pracę, jednak nie występuje zapis dotyczący konieczności występowania pracownika z prośbą o jej przedłużenie. Wniosek o przedłużenie umowy nie jest obligatoryjny – dokument warto jednak złożyć, jeśli nie otrzymałeś od pracodawcy żadnej informacji o przedłużeniu zatrudnienia. Zadbaj o to, aby pismo wystosować odpowiednio wcześniej. Dzięki temu w przypadku odmowy będziesz mieć wystarczająco dużo czasu na znalezienie innego zatrudnienia. 

Przyjęto, że prośba o przedłużenie umowy o pracę powinna zostać złożona:

  • 3-4 tygodnie przed zakończeniem umowy, której okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie;
  • 4-6 tygodni wcześniej, gdy ten okres wynosi 1 miesiąc;
  • 3,5 miesiąca przed wygaśnięciem umowy, jeśli okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

Co w sytuacji, gdy podanie o przedłużenie pracy zostanie odrzucone? Po prostu poczekaj do końca umowy lub złóż wypowiedzenie z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia. Wzór pisma znajdziesz tutaj: Jak napisać wypowiedzenie z pracy? Wzór wypowiedzenia umowy o pracę.

Pismo o przedłużenie umowy o pracę – najważniejsze zasady

Jak już wspomnieliśmy, podanie o przedłużenie umowy o pracę nie jest obowiązkowe, nie musi też wystąpić w formie pisemnej. Jeśli jednak zdecydujesz się na złożenie takiego wniosku do swojego pracodawcy, pamięta aby spełniało podstawowe zasady formalne. Wniosek powinien zawierać:

  • miejsce i datę sporządzenia dokumentu;
  • imię i nazwisko pracownika oraz zajmowane przez niego stanowisko;
  • dane kontaktowe osoby decyzyjnej (najczęściej przełożonego) lub dane adresowe firmy;
  • nagłówek: “Podanie o przedłużenie umowy o pracę”;
  • zwroty grzecznościowe;
  • podpis (najlepiej własnoręczny).
prośba o przedłużenie umowy o pracę

Wzór podania o przedłużenie umowy – jak napisać?

Pamiętaj, że podanie o przedłużenie umowy, podobnie jak wniosek o urlop wypoczynkowy czy wniosek o urlop macierzyński, jest dokumentem oficjalnym, dlatego powinien zostać odpowiednio sformatowany. Jeśli chcesz uniknąć “rozjeżdżania się” tekstu, a swój dokument stworzyć szybko i sprawnie – skorzystaj z naszych wzorów!

Podanie o przedłużenie umowy do pobrania:

Przed wysłaniem dokumentu sprawdź dokładnie jego poprawność. Upewnij się, że nie zawiera literówek, błędów interpunkcyjnych i ortograficznych. Zadbaj również o czytelną czcionkę. Pracodawcy zwracają szczególną uwagę na wygląd nie tylko CV, ale również innych dokumentów.

Dowiedz się też, jak napisać inne wnioski:

Wniosek o urlop wychowawczy
Wniosek o urlop wypoczynkowy
Wniosek o urlop macierzyński
Wniosek o urlop ojcowski
Podanie o podwyżkę wynagrodzenia
Podanie o praktyki
Podanie o urlop bezpłatny

Argumenty za przedłużeniem umowy o pracę

Najważniejszym punktem podania jest odpowiednie uargumentowanie swojej prośby. Napisz o tym, jak układała się wasza współpraca, jakie były Twoje obowiązki oraz podkreśl, że wykonywałeś je z należytym zaangażowaniem. W zakończeniu zawrzyj też informację o dacie zakończenia umowy i wyraź chęć kontynuowania współpracy. Profesjonalne podanie o przedłużenie umowy o pracę wpłynie pozytywnie na Twój wizerunek i pokaże zaangażowanie oraz chęć działania. Wniosek ma przekonać pracodawcę do przedłużenia umowy, dlatego podobnie jak w CV podkreślaj swoje atuty i pokaż, że zależy Ci na zatrudnieniu.

wniosek o przedłużenie umowy

Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę:

………………………….………..…………
(miejscowość i data)

……………………………………….….
(imię i nazwisko)

…………………………………….……
(stanowisko)

tel. ……………………………..………..

e-mail …………………………..……….

……………………………….…………..
(imię i nazwisko adresata)

……………………………….………….
(stanowisko)

…………………………………………….
(nazwa i adres firmy)

Podanie o przedłużenie umowy o pracę

Szanowny Panie,

zwracam się z prośbą o przedłużenie umowy o pracę, zawartej na czas określony w dniu ……………………., która wygasa …………………… . Obecną umowę chciałbym przedłużyć na czas nieokreślony.

Swoją prośbę motywuję tym, że ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… .

W najbliższym czasie chcę dalej realizować powierzone i projekty i poszerzać swoją wiedzę z zakresu ………………………………………… .

W dniu ……………………… kończy się okres, na jaki została zawarta umowa o pracę. Mam nadzieję, że będę mógł kontynuować naszą owocną współpracę w kolejnych latach.

Będę wdzięczny za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem,

……………………….…………
(podpis pracownika)

Przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z Kodeksem pracy umowę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie 3 razy i na okres nie dłuższy niż łącznie 33 miesiące plus dodatkowo ewentualne 3 miesiące próbne. Po tym okresie kolejna umowa o pracę staje się automatycznie umową na czas nieokreślony.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Pogłęb swoją wiedzę z Ciekawym CV:

Awans zawodowy nauczyciela – jakie są stopnie nauczycielskie?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
List motywacyjny geodeta – jak stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne?
Przykładowe CV
Urlop wypoczynkowy – Jak obliczyć urlop wypoczynkowy? Czy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego?
Przerwa w pracy – ile przerwy przysługuje pracownikowi?
Jak napisać list motywacyjny i CV dla kosmetyczki/ kosmetologa – praktyczne porady
Szablony CV
Jak napisać CV i list motywacyjny mechanika samochodowego? Sprawdzone porady
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania