rodzinne

Rodzinne, inaczej zasiłek rodzinny to forma wsparcia finansowego w wychowaniu dziecka lub dzieci przysługująca najbiedniejszym rodzinom. Aby otrzymać świadczenie rodzinne, każdego roku trzeba składać odpowiednie dokumenty do zasiłku rodzinnego poświadczające aktualną sytuację materialną wnioskodawców. Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny 2023? Ile jest rodzinnego na dziecko? Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat tego świadczenia.

Rodzinne 2023 – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Rodzinne dla kogo?

Rodzinne to zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka pozwalający na częściowe pokrycie wydatków związanych z jego utrzymaniem. Przysługuje:

 • obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka;
 • osobie uczącej się, pełnoletniej, niebędącej na utrzymaniu rodziców (w sytuacji, gdy rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

Rodzinne ile wynosi? Ile wynosi rodzinne na dziecko?

Kwota rodzinnego to:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat;
 • 124 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat;
 • 135 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Świadczenie rodzinne 2023 – ograniczenia wiekowe

Rodzinne na dziecko 2023 przysługuje:

 • do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat);
 • dziecku niepełnosprawnemu do ukończenia przez nie 24 lat (jeżeli kontynuuje naukę w szkole średniej lub wyższej);
 • osobie pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat (jeżeli kontynuuje naukę w szkole średniej lub wyższej).
świadczenie rodzinne ograniczenia wiekowe

Najniższa krajowa – ile wynosi minimalne wynagrodzenie?

zasiłek rodzinny kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny 2023 kryterium dochodowe

Rodzinne przysługuje jedynie osobom najbiedniejszym, dlatego nie wszyscy rodzice mogą liczyć na takie wsparcie finansowe. Istotnym czynnikiem jest więc kryterium dochodowe, które określa kiedy zasiłek nie przysługuje. Jaki dochód do rodzinnego? Rodzinne otrzymasz, jeśli:

 • miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza 674 zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny;
 • w przypadku, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Jak ubiegać się o rodzinne? Jakie dokumenty do rodzinnego 2023?

Aby ubiegać się o świadczenie rodzinne należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Zobacz przykładowe wnioski:

Wniosek o zasiłek rodzinny

Wniosek o rodzinne 2023 należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, lub w ośrodku pomocy społecznej, czy też innej jednostce organizacyjnej gminy. 

Wzór wniosku o zasiłek rodzinny udostępnia podmiot realizujący tego typu świadczenia – urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej, jednostka organizacyjna gminy. Dostępny jest także tutaj: wniosek o rodzinne wzór.

Zasiłek rodzinny wniosek online – Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet?

Wiele osób woli złożyć wniosek o zasiłek rodzinny przez internet. Możesz to zrobić na rządowej stronie emp@tia. Niezbędne jest do tego posiadanie profilu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego. Resztą tak naprawdę nie musisz się martwić, ponieważ program krok po kroku poprowadzi Cię przez cały proces wypełniania i wysyłania dokumentu.

Uprzedzamy, że wniosek o zasiłek rodzinny ma aż 15 stron.

Jak wypełnić wniosek o rodzinne online?

Formularz należy uzupełnić o następujące dane:

 • Okres zasiłkowy, za który składasz wniosek o zasiłek rodzinny (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października). Jeśli składasz wniosek np. w październiku 2022, to wpisz okres zasiłkowy 2022/2023.
 • Nazwę organu prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z adresem.
 • Dane rodzica, który ubiega się o świadczenie rodzinne lub osoby pełnoletniej, która ubiega się o zasiłek rodzinny dla siebie. 
 • Dane dziecka lub dzieci, na które ubiegasz się o zasiłek rodzinny.
 • Dane wszystkich pozostałych członków rodziny.
 • Dane dotyczące dochodów członków rodziny.
jak wypełnić wniosek o rodzinne online

Praca dodatkowa – jak dorobić?

wniosek na rodzinne online

Wniosek na rodzinne online składa się z kilku części, które wypełniasz w zależności od tego, czy ubiegasz się również o dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka tzw. kosiniakowe – wypłacany jednorazowo w kwocie 1000 zł;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci;
 • dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie na dziecko do 5. roku życia i 110 zł miesięcznie na dziecko od 5. do 24. roku życia;
 • dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacany jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko;
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113 zł miesięcznie (w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 69 zł miesięcznie (w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła).

Co w sytuacji, gdy wniosek zostanie źle wypełniony? Otrzymasz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania takiego wezwania.

Zobacz również: Urlop macierzyński – ile trwa urlop macierzyński?

Jakie dokumenty do rodzinnego?

Przygotowałeś wniosek rodzinne? Musisz dołączyć dodatkowo:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny urzędowy dokument potwierdzający jego wiek;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym ten, w którym ubiegasz się o świadczenie rodzinne (wyda je Twój urząd skarbowy);
 • jeśli starasz się o rodzinne na osobę powyżej 18. roku życia, musisz zdobyć oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, że dziecko nadal się uczy;
 • jeśli starasz się o rodzinne na dziecko z niepełnosprawnością, musisz dołączyć dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Możliwe, że pojawią się u Ciebie inne okoliczności, które wymagają złożenia dodatkowych dokumentów:

 • osoba ucząca się, której rodzice nie żyją, musi dostarczyć kopię aktów zgonu rodziców;
 • cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski musi dostarczyć kopię karty pobytu;
 • osoba samotnie wychowująca dziecko musi dostarczyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka, lub rodzica dziecka.

W szczególnych przypadkach podmiot realizujący świadczenia może wymagać od Ciebie dodatkowych dokumentów, innych niż te wymienione powyżej.

Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zasiłek rodzinny wniosek – kiedy złożyć?

Terminy składania wniosków na rodzinne wiążą się bezpośrednio z tzw. okresem zasiłkowym, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Zatem wnioskować możesz już od dnia urodzenia się dziecka lub objęcia opieką/ przysposobienia dziecka aż do 31 października każdego roku.

Kiedy wypłaca się rodzinne?

Zasiłek rodzinny wypłacany jest na konto najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który został przyznany. Warto pamiętać, że jeśli wniosek o rodzinne złożysz po 10. dniu miesiąca, wówczas zasiłek zostanie wypłacony do ostatniego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożyłeś wniosek.

Na przykład: jeśli wniosek o rodzinne składasz 11 kwietnia, zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca maja.

Możesz wybrać dogodna dla siebie formę, w jakiej otrzymasz pieniądze:

 • przelew na konto, które wskażesz we wniosku;
 • czek elektroniczny (świadczenie wypłacasz w banku);
 • karta bankomatowo – płatnicza.

Sprawdź też pozostałe artykuły od Ciekawe CV:

Kierowca autobusu – ile zarabia kierowca autobusu? Jak wygląda praca kierowcy autobusu?
Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?
Przykładowe CV
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?
Jak wygląda proces rekrutacyjny pracownika?
Praca Holandia – ile zarabia się w Holandii? Jakie formalności trzeba wypełnić?
CV wzór – nowoczesne wzory CV sposobem na zdobycie wymarzonej pracy
Praca w Kanadzie – czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Działalność nierejestrowana 2023
Barman – jak zostać barmanem? Na czym polega praca barmana?
Porzucenie pracy – jakie są konsekwencje porzucenia pracy?
Szablony CV
Lebenslauf, czyli jak napisać CV po niemiecku?
Praca na akord – jak obliczyć akord?