wypłata

Nie da się ukryć, że to właśnie wynagrodzenie stanowi główną motywację do podjęcia zatrudnienia. Zgodnie z Kodeksem pracy: “pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia”. Wypłatę można otrzymać przelewem lub do ręki, jednak domyślną formą stało się wynagrodzenie na konto. Kto o tym decyduje i czy nie ma już możliwości rozliczeń gotówkowych? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Wypłata wynagrodzenia – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Pieniądze za pracę – najważniejsze informacje

Kwestia wynagrodzenia została ściśle uregulowana w art. 86 § 3 Kodeksu pracy, który wyraźnie wskazuje, że pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie “w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy”.


Już od kilku lat panuje zasada, że wypłata domyślnie ma wpływać na konto tzn. przelewem na rachunek bankowy, podany wcześniej przez pracownika. Istnieje jednak możliwość zmiany tej formy na wniosek zatrudnionego. W przepisach prawa zawarte są stosowne zapisy, które pozwalają na wypłatę wynagrodzenia zarówno na konto, jak i do ręki. Jako pracownik – masz prawo wyboru.

Wypłata wynagrodzenia na konto

Zgodnie z przepisami, które zmieniły się w 2018 r, pracodawców obowiązuje wypłata wynagrodzenia na konto, a każde wypłacenie go w inny sposób, stanowi wyjątek od tej reguły. W praktyce nie można narzucić pracownikowi formy, w jakiej będzie otrzymał wynagrodzenie, chyba, że pracodawca otrzyma na to zgodę podwładnego lub w układzie zbiorowym zawarto konkretne zapisy na ten temat. W drugą stronę działa to podobnie, co oznacza, że aby otrzymać wynagrodzenie do ręki, jako pracownik zobowiązany jesteś złożyć stosowny wniosek. 

Zobacz, jaka jest najniższa krajowa 2022

Wypłata wynagrodzenia w gotówce

Czy wiesz, że nawet jeśli większość pracowników firmy, w której jesteś zatrudniony otrzymuje wypłatę na rachunek bankowy, nie oznacza to, że Ty nie możesz wybrać innej formy wynagrodzenia? Tak naprawdę wszystko zależy od ustalonych regulaminów. Co ważne, nie każdy pracodawca zobowiązany jest je tworzyć – taki wymóg dotyczy jedynie tych pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób. 

Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych – wzór:

W chwili obecnej pracodawca może żądać od pracownika podania numeru rachunku bankowego, chyba że ten wcześniej złoży wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Dokument powinien zawierać:

 • datę oraz miejscowość sporządzenia pisma;
 • prośbę o wypłatę wynagrodzenia do ręki powołując się na odpowiednią podstawę prawną (art. 86 § 3 Kodeksu pracy);
 • podpis pracownika.

Pamiętaj, że jeśli chcesz zmienić sposób wypłaty wynagrodzenia, musisz zawsze poinformować o tym pracodawcę, najlepiej na papierze. 

Szukasz pracy? Zobacz nasze przykładowe CV:

Wypłata do ręki – upoważnienie do jej odbioru

Czy można upoważnić osoby trzecie do odbioru wynagrodzenia? Pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie wyłącznie do ręki, musi pamiętać, że jego podwładny, zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, do odbioru pieniędzy może upoważnić osoby trzecie. 

Takie upoważnienie tworzy się w pisemnej formie i powinno zawierać:

 • dane pracownika;
 • nazwę pracodawcy;
 • informację o upoważnieniu danej osoby do odbioru wynagrodzenia w określonej formie;
 • dane osobowe osoby, którą upoważniamy;
 • podpis pracownika (osoby, która upoważnia).
wypłata wynagrodzenia

Co więcej, na mocy przepisów zawartych w art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie także małżonkowi pracownika (jeśli pozostaje we wspólnym pożyciu), gdy z jakiegoś powodu on nie może osobiście odebrać pieniędzy. 

Warto też wiedzieć, że jeśli z jakiegoś powodu nie posiadasz konta w banku lub Twój dostęp do niego został czasowo zablokowany – możesz zażądać od pracodawcy, aby przelał Twoje wynagrodzenie na rachunek bankowy innej osoby (o ile istnieją stosowne zapisy).

Najlepiej płatne zawody w Polsce – zobacz aktualną listę

Wypłata – istotny element umowy

Określenie wysokości wynagrodzenia jest oczywiście niezbędnym elementem każdej podpisywanej umowy o pracę. Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy:

“Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy”.

Pracodawca zobowiązany jest także podać wynagrodzenie przysługujące zatrudnionemu, określając jego wysokość na podstawie kwalifikacji pracownika, jak i jego doświadczenia oraz umiejętności. 

Sąd Najwyższy potwierdził nakaz cykliczności wynagrodzenia, co oznacza, że powinno być ono wypłacane przynajmniej raz w miesiącu (z wyjątkiem tych składników płacy, które przysługują za dłuższe okresy). Co ważne – miesięczny okres jest maksymalnym terminem, ale dopuszczalne jest stosowanie okresów krótszych.

Kiedy wypłata?

wynagrodzenie do ręki

Wynagrodzenie płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni kolejnego miesiąca. Wypłata jest formą ekwiwalentu za świadczoną pracę, dlatego zasadne jest przyjęcie wypłacania jej z dołu, choć dopuszczalne jest zawarcie w umowie o pracę zapisu decydującego o wypłacie należnych pieniędzy z góry. Pracodawca może wskazać nawet konkretną godzinę wypłaty lub wyznaczyć jedynie określony dzień. W sytuacji, gdy ustalony dzień pensji jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie musi wpłynąć w dniu poprzedzającym.

10. w niedzielę, kiedy wypłata?

Jeśli 10 dzień miesiąca przypada w niedzielę, wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić w ostatnim dniu roboczym, czyli w piątek.

Wypłata do 10. – kiedy na koncie?

Zapisy mówiące o tym, że wypłata wynagrodzenia będzie następować do 10. dnia miesiąca równie dobrze może oznaczać np. pierwszego lub ósmego. Jeśli więc Twoje wynagrodzenie wpłynie wcześniej, pracodawca nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji, choć dobrze jest sprecyzować dzień wypłat. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy Twoje pieniądze wpłyną po terminie.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Pracodawca nie płaci na czas – co robić?

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, pracownik ma kilka możliwości:

 • może zgłosić zaistniałą sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy – jeżeli ten fakt zostanie potwierdzony, inspektorat może nakazać pracodawcy uregulowanie zobowiązań, a także wszcząć postępowanie w sprawie wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym;
 • może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia;
 • może żądać odsetek za powstałe opóźnienia – pracownik ma takie prawo nawet w sytuacji, gdy nieterminowa wypłata nie wyrządziła mu żadnych szkód, a nawet, gdy pracodawca nie miał na to wpływu.
wynagrodzenia na konto 2022

Wypłata wynagrodzenia – podsumowanie

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym prawem każdej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Jego wysokość powinna odzwierciedlać Twoje kompetencje i doświadczenie. Na pracodawcy spoczywa obowiązek prawidłowej wypłaty wynagrodzenia, który obejmuje odpowiednią wysokość, formę, termin i miejsce. Jako pracownik masz prawo żądać spełnienia tych warunków.

Szukasz sprawdzonych informacji? Sprawdź:

Jak i gdzie szukać pracy?
CV księgowa – jak zostać księgowym i jakie ma obowiązki?
Urlop macierzyński 2023 – ile trwa urlop macierzyński?
Jak napisać CV managera? Przykładowe CV na stanowisko kierownicze
Jakie studia wybrać? Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów
Jak napisać podanie o podwyżkę wynagrodzenia? Wzór podania o podwyżkę w pracy
Wniosek o urlop wypoczynkowy – pobierz gotowy wzór wniosku o urlop
List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Barista/ baristka – kto to jest barista i jak wygląda jego praca + profesjonalne CV baristy
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą