dodatkowe świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe ZUS to jedna z form wsparcia pieniężnego, związana z przestojem w prowadzeniu działalności gospodarczej w wyniku Covid-19. Świadczenie przyznawane jest na podstawie tarczy antykryzysowej. W 2022 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie ze składek za grudzień 2021, a także skorzystać z postojowego maksymalnie 6 razy. Sprawdź, czy otrzymasz dodatkowe świadczenie postojowe i dowiedz się, jak złożyć wniosek o postojowe.

Świadczenie postojowe – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

ZUS świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą to jednorazowe wsparcie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Pieniądze zostaną przesłane na rachunek bankowy, który podasz we wniosku. O taką pomoc mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, a w szczególności przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na start oraz przedsiębiorcy korzystający z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej lub Małego ZUS. Aby otrzymać takie świadczenie, zobowiązany jesteś złożyć wniosek o postojowe najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

Gdzie złożyć wniosek o postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe do tej pory można było złożyć:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS plik docx 566kb;
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS za pośrednictwem strony gov.pl;
  • za pośrednictwem poczty;
  • osobiście w placówce ZUS. 

W 2022 r. istnieje możliwość jedynie elektronicznego złożenia wniosku.

Wniosek o postojowe ZUS 2022

Od 17 stycznia 2022 do 28 lutego 2022 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na grudzień 2021. Z kolei wniosek do ZUS o postojowe można składać od 17 stycznia 2022 do 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. 

postojowe wniosek

Wniosek postojowe – warunki:

Świadczenie postojowe otrzymasz pod warunkiem, że w wyniku Covid-19 nastąpił przestój w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, której rodzaj oznaczony jest odpowiednim kodem PKD (od kodu PKD zależy, ile razy możesz uzyskać postojowe). Istotny jest także przychód, który w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w poprzednim miesiącu lub analogicznym miesiącu w poprzednim roku. Nie możesz też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu z wykluczeniem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Dowiedz się więcej z naszych proadników:

Świadczenie postojowe umowa zlecenie

Zgodnie z nowelizacją ustawy covidowej z dnia 9 grudnia 2020 r. możliwe jest jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, ale także dla osób pracujących w ramach umowy o dzieło, umowy agencyjnej czy umowy o świadczenie usług. Złożenie takiego wniosku również następuje wyłącznie w drodze elektronicznej poprzez platformę PUE ZUS. 

jak złożyć wniosek o postojowe

Jak złożyć wniosek o postojowe?

Nie wiesz, jak wypełnić wniosek o postojowe? Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję:

  • zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS;
  • utwórz wniosek z zakładki Ogólny lub Płatnik;
  • Z bocznego menu wybierz Dokumenty i Wiadomości -> Dokumenty robocze;
  • Kliknij przycisk “Utwórz nowy”
  • Z listy dostępnych wniosków wybierz wniosek RSP-DD7.

Nie otrzymałeś świadczenia postojowego? Możesz odwołać się od decyzji. Masz na to miesiąc od dnia, w którym ją otrzymasz. Odwołanie złóż na piśmie. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ciekawe CV jest pełne sprawdzonych porad:

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy? Podanie wzór
Urlop ojcowski 2023 – Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?
Staż z urzędu pracy – jak wygląda staż?
Gotowe wzory CV do wypełnienia
Jak powinno wyglądać i co powinno zawierać idealne CV?
Przykładowe CV
Referencje w CV – co to są referencje?
Jak napisać CV nauczyciela i list motywacyjny do pracy w szkole? – porady
Szablony CV
CV studenta – jak napisać pierwsze CV?
Podanie do policji – jak napisać CV i list motywacyjny do policji?