podanie o urlop bezpłatny

Jak można łatwo się domyślić, urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu pracy, za którą pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Co więcej, czas przebywania na urlopie bezpłatnym nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależy wiele uprawnień (między innymi długość urlopu wypoczynkowego). Jeśli planujesz wybrać się na urlop bezpłatny, musisz złożyć stosowny wniosek, który mimo wszystko nie gwarantuje sukcesu. Pismo może zostać odrzucone przez pracodawcę bez żadnego powodu. Sprawdź, jak stworzyć i uzasadnić swoje podanie o bezpłatny urlop.

Podanie o urlop bezpłatny – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Co to jest urlop bezpłatny – wzór:

Kwestie dotyczące bezpłatnego urlopu zostały uregulowane przez Kodeks pracy. Zgodnie z przepisami, przysługuje on osobie będącej pracownikiem, pod warunkiem, że złoży odpowiedni wniosek o urlop bezpłatny. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może, ale nie musi go zaakceptować. Generalnie nie obowiązują żadne limity dotyczące długości takiego urlopu, ale są pewne wyjątki. Jeśli zdecydowałeś się na bezpłatny urlop w wymiarze do 3 miesięcy, pracodawca nie może żądać Twojego wcześniejszego powrotu do pracy, nawet z ważnych przyczyn. Sytuacja ulega zmianie, jeśli wnioskujesz o urlop trwający powyżej 3 miesięcy – wtedy zachodzi możliwość odwołania pracownika z urlopu, gdy okaże się to konieczne. 

Urlop bezpłatny – jak złożyć wniosek urlopowy?

Urlop bezpłatny udzielany jest wyłącznie na wniosek pracownika. Nie wolno Ci udać się na niego bez wyraźnej zgody pracodawcy. Co ważne, z takiego uprawnienia możesz skorzystać w każdym momencie, nawet jeśli nie wykorzystałeś jeszcze urlopu wypoczynkowego. Dlaczego? Urlop wypoczynkowy przeznaczony jest na wypoczynek pracownika, z kolei urlop bezpłatny można wziąć w każdym innym celu, niekoniecznie po to, aby odpocząć, dlatego przełożony nie może zmusić Cię do wykorzystania urlopu wypoczynkowego zamiast bezpłatnego. Warto też uzasadnić swoją prośbę i pamiętać, że podczas takiego urlopu nie możesz zostać zwolniony.

Podanie o urlop bezpłatny najczęściej przybiera formę pisemną. Maile lub inne wiadomości wysłane drogą elektroniczną prawdopodobnie nie sprawdzą się w tym przypadku. Przygotowany wniosek najlepiej wydrukować i własnoręcznie podpisać, a następnie złożyć bezpośrednio u pracodawcy lub w dziale HR firmy, w której pracujesz.

wniosek o urlop bezpłatny

Skorzystaj z naszych poradników:
Staż z urzędu pracy – jak wygląda staż?
Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Karta MultiSport – co to jest karta MultiSport i jak ją zdobyć?
Jak napisać CV i dopasować je do konkretnej oferty pracy?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
Przykładowe CV

Jak napisać podanie o urlop bezpłatny?

Wzór wniosku o urlop bezpłatny w prawym górnym rogu powinien zawierać miejscowość i datę, a poniżej dane adresata, czyli imię i nazwisko pracodawcy wraz z nazwą firmy i jej adresem. Z kolei po lewej stronie umieść swoje dane, czyli imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stanowiska. Każdy formalny wniosek powinien też zostać opatrzony tytułem. Teraz musisz już tylko wypełnić go treścią i podpisać. Tak naprawdę wystarczy jasna prośba, okres, w którym chcesz skorzystać z urlopu oraz podstawa prawna. W tym przypadku jest to art. 174 § 1 Kodeksu Pracy.  

Wniosek o urlop bezpłatny – wzór:

………………………………..
(miejscowość, data)

…………………………..….
(dane pracownika)

…………..………..…………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego

Na podstawie art. 174 § 1 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi urlopu bezpłatnego w terminie od dnia ……………..….. do dnia ……………………………

……………………………..………
(podpis pracownika)

………………………………….
(podpis pracodawcy)

urlop bezpłatny wniosek

Urlop bezpłatny wniosek – jak umotywować?

Wiesz już, jak wygląda wzór wniosku o urlop bezpłatny, teraz podpowiemy Ci, jak wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie takiego podania. Udzielenie bezpłatnego urlopu jest jedną z możliwości, ale na pewno nie należy do obowiązków pracodawcy, dlatego odpowiedź może być negatywna, w związku z tym, taką prośbę warto umotywować. Powodem złożenia wniosku może być:

  • opieka nad dzieckiem;
  • opieka nad bliską osobą;
  • nagła sytuacja rodzinna;
  • odpoczynek;
  • wypalenie zawodowe;
  • podjęcie innej pracy np. sezonowej;

Uzasadnienie podania nie jest koniecznością, ale podanie konkretnego powodu może wpłynąć na pozytywną decyzję przełożonego i przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. 

Wzór podania o urlop bezpłatny wraz z uzasadnieniem:

………………………………..………..
(miejscowość, data)

………………….……………..…….
(dane pracownika)

…………………………..…………..
(dane pracodawcy)

Wniosek o urlop bezpłatny

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi bezpłatnego urlopu w okresie od dnia ………………….. do dnia ………………………… .

Swój wniosek motywuję tym, że …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podstawa prawna: art. 174 § 1 Kodeksu Pracy

……………………………….………
(podpis pracownika)

………………………………..….……
(podpis pracodawcy)

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ciekawe CV – cenne źródło informacji:

Wniosek o urlop macierzyński – gotowy wzór
Szukam pracy za granicą, czyli gdzie znaleźć zatrudnienie i jak wygląda życie za granicą?
List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Zasiłek dla bezrobotnych (kuroniówka) – komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?
Awans zawodowy nauczyciela – jakie są stopnie nauczycielskie?
List motywacyjny pracownik socjalny – stwórz CV pracownika socjalnego
Profesjonalne szablony CV
Jak napisać CV managera? Przykładowe CV na stanowisko kierownicze