wniosek o urlop ojcowski

Wśród urlopów związanych z narodzinami dziecka, zdecydowanie należy uwzględnić także urlop ojcowski, z którego nie może skorzystać nikt inny, jak tylko ojciec dziecka. Jeśli chcesz cieszyć się tym przywilejem, musisz złożyć odpowiedni wniosek o urlop ojcowski 2023. Zapoznaj się z dalszą częścią naszego artykułu i przygotuj dokument zgodnie z wymogami. Aby ułatwić Ci zadanie, przygotowaliśmy wzór podania o urlop ojcowski.

Wniosek o urlop ojcowski – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kto może złożyć wniosek o ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje zarówno biologicznemu, jak i adopcyjnemu ojcu w momencie urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie. Co ważne, ojciec nie musi pozostawać w stosunku pracy w chwili narodzin dziecka, dlatego jeśli rozpocząłeś pracę po narodzinach, a dziecko nie ukończyło 24 miesięcy – możesz wykorzystać przysługujący Ci urlop ojcowski. Ze świadczenia może też skorzystać rozwiedziony ojciec oraz ojciec, który nie zawarł związku małżeńskiego z matką dziecka. 

Wniosek na urlop ojcowski

Urlop ojcowski przyznawany jest na wniosek zainteresowanego. Zostało to uregulowane przez  art. 1823 § 2. Kodeksu pracy. Pismo należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Jeśli nie spełnisz tego warunku – pracodawca może odrzucić wniosek. Z kolei jeśli wszystkie wymogi się zgadzają – decyzja musi być pozytywna. Pamiętaj, że na urlop ojcowski możesz udać się jedynie za zgodą przełożonego. 

Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie – zobacz Przykładowe CV

Co powinien zawierać wniosek na urlop ojcowski?

Wniosek o urlop ojcowski musi zawierać podstawowe dane, takie jak:

 • miejscowość i datę złożenia pisma;
 • Twoje imię i nazwisko;
 • dane pracodawcy i nazwę firmy;
 • nagłówek;
 • prośbę o udzielenie urlopu;
 • imię i nazwisko dziecka i datę jego urodzenia;
 • długość urlopu;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu;
 • Twój odręczny podpis.
urlop ojcowski wniosek

Imię i nazwisko dziecka pozwoli pracodawcy na rozeznanie w tym, kim będziesz się opiekował. Równie dobrze możesz mieć dwójkę dzieci rok po roku, stąd taka precyzyjność jest ważna. Z kolei data narodzin dziecka pozwala zweryfikować czy rzeczywiście przysługuje Ci urlop ojcowski. Na jego wykorzystanie masz 2 lata.

Każdemu ojcu przysługuje 14 dni urlopu ojcowskiego, który może rozłożyć na dwie części. Oznacza to, że na początku możesz skorzystać z jednego tygodnia urlopu, a za jakiś czas np. za rok, z kolejnego. Właśnie dlatego istotne są konkretne daty we wniosku.

Na samym końcu dokumentu musisz złożyć odręczny podpis, co jasno wskazuje na to, że wniosek najlepiej złożyć w formie papierowej. Chyba że wewnętrzne regulaminy firmy, w której pracujesz, stanowią inaczej. 

Sprawdź też:

CV do policji
CV pracownika socjalnego
CV recepcjonistka
CV pielęgniarki
CV psycholog
Szablony CV

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Wniosek o urlop ojcowski – wzór:

………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………….
(dane pracownika)

…………………………………………
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na ………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka), urodzonego ………………………………….. (data urodzenia dziecka), w wymiarze …………… (tygodni/tygodnia), w okresie od …………………… (data rozpoczęcia) do ……………………. (data zakończenia).

……………………..………………..…..
(podpis pracownika)

Załączniki:

Jakie załączniki do wniosku o urlop ojcowski?

Aby wniosek o urlop ojcowski był kompletny, należy pamiętać o załącznikach. Jakie dokumenty powinieneś dołączyć?

 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię;
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku rodziców adopcyjnych;
 • oświadczenie o tym, czy ojciec korzystał wcześniej z takiego urlopu lub jego części.
wniosek o ojcowski

Oświadczenie do wniosku o urlop ojcowski

We wniosku można też uwzględnić oświadczenie o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu. Dzięki temu nie będziesz musiał sporządzać odrębnego oświadczania niezbędnego w przypadku starania się o świadczenia ZUS.

Wniosek o urlop ojcowski + oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu ojcowskiego

………………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………….…….
(dane pracownika)

……………………………….…………
(dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Zgodnie z art. 1823 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego na ………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka), urodzonego ………………………………….. (data urodzenia dziecka), w wymiarze …………… (tygodni/tygodnia), w okresie od …………………… (data rozpoczęcia) do ……………………. (data zakończenia).

……………………………………..…..
(podpis pracownika)

Jednocześnie oświadczam, że jako ojciec/ prawny opiekun nie korzystałem z urlopu ojcowskiego w celu opieki na wyżej wymienionym dzieckiem oraz nie pobierałem zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.

…………………………………………
(podpis pracownika)

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zajrzyj do naszych pozostałych artykułów:

List motywacyjny bez doświadczenia zawodowego
Państwowa Straż Pożarna – jak zostać strażakiem?
Awans zawodowy nauczyciela – jakie są stopnie nauczycielskie?
Praca na statku – jak zostać marynarzem?
Karta MultiSport – co to jest karta MultiSport i jak ją zdobyć?
Kreator CV online
Jak napisać CV i dopasować je do konkretnej oferty pracy?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
Gotowe wzory CV
Jak napisać list motywacyjny do urzędu? – CV do urzędu