wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Pewnie wielokrotnie słyszałeś sformułowanie “wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron”. Co ono oznacza? Może zacznijmy od początku. Wypowiedzenie umowy jest niejako rezygnacją z pracy. Cechuje się ono jednostronnością, a skorzystać z niego może zarówno pracownik, jak i pracodawca. Pamiętaj jednak, że wymaga przestrzegania określonych zasad, takich jak np. okres wypowiedzenia. Co w sytuacji, gdy takie wypowiedzenie przebiega za porozumieniem stron? Jest to moment, w którym obie strony (pracownik i przełożony) zgadzają się na rozwiązanie umowy i ustalają warunki, na jakich ono przebiega. Przeczytaj poniższy artykuł, aby lepiej zrozumieć, na czym polega wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron.

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – wzór 

Zacznijmy od zapoznania się z tym, jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę pdf. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wzór, w którym łatwo zauważysz, jak prawidłowo wpisać konkretne informacje.

Czym są kwalifikacje zawodowe? Jak w CV opisać swoje kwalifikacje w zawodzie?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – wzór 2023

……………………… 
(miejscowość, data)

………………………..
(dane pracownika)

..………………. ………….
(dane pracodawcy i firmy)

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu …………. (data zawarcia umowy o pracę) pomiędzy ……………….. (nazwa firmy) a ……………. (imię i nazwisko pracownika) na mocy porozumienia stron. Proponuję dzień ………….. (proponowana data rozwiązania umowy) jako termin rozwiązania umowy. 

Z poważaniem
……………….………… 
(podpis pracownika)

…………………………. 
(podpis pracodawcy)

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wzór 2023 – wypełniony przykład

Poznań, 20.05.2022

Dariusz Nowak
ul. Marcowa 58
60-007 Poznań
+48 785 342 560
dariusz.nowak@gmail.com

Marianna Kaczmarek
Kierownik działu sprzedaży
Firma Kup-on
ul. Wolna 15
60-005 Poznań

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu 15.01.2020 r. pomiędzy firmą Kup-on a Dariuszem Nowakiem na mocy porozumienia stron. Proponuję dzień 20.06.2022 r. jako termin rozwiązania umowy. 

Z poważaniem
………..……………… 
(podpis pracownika)

…………………………. 
(podpis pracodawcy)

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – jakie są zasady?

Powyższy przykład to wzór wniosku pracownika do pracodawcy. Oznacza to, że sam możesz go złożyć, jeśli chcesz zrezygnować z pracy. Aby rozwiązanie umowy przebiegło za porozumieniem stron jest jeden warunek – obie strony muszą się na to zgodzić. Znaczenie ma tu każdy aspekt zawarty w dokumencie, a więc także data, z którą umowa zostaje rozwiązana.

Jak możemy przeczytać w Kodeksie pracy:

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); 
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta. 
5) (uchylony)

Mowa oczywiście o punkcie 1. Jednakże zauważ, że skoro przy porozumieniu stron wszelkie formalności są ustalane, to sam okres wypowiedzenia także jest kwestią dyskusyjną – zależy to od ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. 

Twoja pensja Cię nie satysfakcjonuje? Sprawdź: Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?

wypowiedzenie za porozumieniem stron

Przy innego rodzaju umowie czas ten jest określony prawnie w Kodeksie pracy.

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy; 
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pamiętaj, że kiedy dostarczysz już pracodawcy swój wniosek, to może on odrzucić Twoją propozycję. Porozumienie stron polega właśnie na tym, że obie strony zgadzają się na wszystkie zapisy. W razie niezgodności zawsze możesz negocjować.

Co ciekawe, dokument ten nie musi być sporządzony na piśmie – wystarczy omówić go ustnie. Zgodnie z Kodeksem pracy forma pisemna nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, a więc inne formy też są dopuszczalne. Pamiętaj jednak, że mimo wszystko zawsze warto mieć takie dokumenty na papierze.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – kiedy można?

W jakich sytuacjach wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest dopuszczalne? Jakie warunki musisz spełnić, aby stało się ono ważne?

Przede wszystkim należy pamiętać o wpisaniu daty zakończenia pracy. Jest to najważniejsza część, ponieważ na jej podstawie możesz po prostu przestać danego dnia przychodzić do firmy. Jeśli w wypowiedzeniu nie znajdzie się zapis na ten temat, pojawia się większy problem. Pracodawca może wtedy nadal żądać od Ciebie świadczenia pracy – nie zostało to bowiem uregulowane. Z tego też powodu warto mieć takie rozwiązanie na piśmie – dzięki temu zawsze masz do czego się odwołać. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może się odbyć w dowolnym momencie. Nie musisz czekać do początku miesiąca czy dnia wypłaty – wszystko zależy od tego, jak ustalisz tę kwestię z przełożonym. Są różne drogi, prowadzące do wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik wspólnie podpisują dokument;
  • pracownik składa propozycję dotyczącą rozwiązania umowy o pracę – pracodawca ją przyjmuje;
  • pracodawca sam składa ofertę, dotyczącą rozwiązania umowy o pracę – pracownik ją przyjmuje.

Zobacz też wzór wypowiedzenia umowy o pracę

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron – krok po kroku. Co musi się w nim znaleźć?

Już wiesz, że wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron nie musi mieć formy pisemnej. Warto jednak o nią zadbać ze względów praktycznych. Co powinno zawierać dobre wypowiedzenie?

  1. Zacznij od góry – po prawej stronie powinny się znaleźć miejscowość oraz data. Poniżej, po lewej stronie wpisujesz swoje dane osobowe (jako nadawcy), a jeszcze niżej, po prawej – umieszczasz dane osobowe przełożonego i firmy (jako adresata). 
  2. Wstaw nagłówek. Pracodawcy będzie łatwiej, jeśli od razu zobaczy z jakim dokumentem ma do czynienia. Pamiętaj, aby koniecznie zawrzeć frazę za porozumieniem stron. Dzięki temu twój wniosek nie zostanie potraktowany jako zwykłe wypowiedzenie. 
  3. Zwracaj się uprzejmie, używaj zwrotów grzecznościowych. Pamiętaj, że to nadal Twój przełożony, więc musi się zgodzić na przedstawioną we wniosku propozycję rozwiązania umowy.
  4. Koniecznie wymień strony umowy (siebie, jako pracownika, oraz swojego pracodawcę), a także podaj datę, zawarcia umowy o pracę. Przecież chcesz mieć pewność, że przełożony będzie wiedział, od kogo dostał ten wniosek. 
  5. Dodaj proponowaną datę rozwiązania umowy.
  6. Na dole strony, po prawej stronie, zakończ pismo zwrotem grzecznościowym i własnoręcznym podpisem. Jeszcze niżej, po lewej, zostaw miejsce do podpisu dla pracodawcy – jeśli uzyskasz jego zgodę, będzie mógł to od razu potwierdzić.
  7. Ostatnią rzeczą, jaka Ci została, jest dostarczenie pisma pracodawcy. Dopóki się z tym nie zapozna, nie będzie miał jak się odnieść. 
wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę pdf – wersja od pracodawcy dla pracownika

Jak już wiesz, wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, może być wręczone zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Poniżej znajdziesz wzory (pusty i wypełniony) jak to zrobić, gdy chcesz rozwiązać umowę ze swoim pracownikiem. 

Przykładowe CV pomogą Ci zdobyć nową pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór – puste

…………..………… 
(miejscowość, data)

…………………………..
(dane pracodawcy i firmy)

……………………………..
(dane pracownika)

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartej w dniu  …………. (data zawarcia umowy o pracę) pomiędzy ……………….. (nazwa firmy) a ……………. (Twoje imię i nazwisko) na mocy porozumienia stron. 

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem ………….. (proponowana data rozwiązania umowy). Pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę na rzecz pracodawcy do czasu rozwiązania umowy.

..…………………… 
(podpis pracodawcy)

Wypowiedzenie za porozumieniem stron – wypełniony przykładowy wzór

Poznań, 20.05.2022

Marianna Kaczmarek
Kierownik działu sprzedaży
Firma Kup-on
ul. Wolna 15
60-005 Poznań

Dariusz Nowak
ul. Marcowa 58
60-007 Poznań

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron zawartej w dniu 15.01.2020 r. pomiędzy firmą Kup-on a Dariuszem Nowakiem.

Strony zgodnie postanawiają rozwiązać łączącą je umowę o pracę z dniem 20.06.2022 r. Pracownik zobowiązuje się świadczyć pracę na rzecz pracodawcy do czasu rozwiązania umowy.

..…………………… 
(podpis pracodawcy)

…………………………. 
(podpis pracownika)

rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Już wiesz jak powinno wyglądać wypowiedzenie o pracę za porozumieniem stron. Teraz wystarczy, że je wypełnisz, złożysz i ustalisz konkretny termin rozwiązania umowy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Poszerz swoją wiedzę z naszymi poradnikami:

Czym są kwalifikacje zawodowe? Jak w CV opisać swoje kwalifikacje w zawodzie?
Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?
Testy psychologiczne dla kierowców i do wojska – kto musi zdawać psychotesty?
Jak stworzyć profesjonalne video CV? Czy CV multimedialne pomaga zdobyć pracę?
Czym zajmuje się hostessa? Jak stworzyć CV hostessy?
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?
CV dla ucznia – jak napisać przykładowe CV ucznia?
Szkolenia BHP – kogo w zakładzie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
Jak napisać CV w 2023 roku?
Umowa B2B – co to jest umowa B2B?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?
Maszynista: jak zostać maszynistą? Ile zarabia maszynista?
Co to jest public relations i jak wygląda praca w PR?
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?