zawody medyczne

Aby system ochrony zdrowia mógł sprawnie funkcjonować potrzeba zaangażowania wielu ludzi wykonujących różne profesje. Choć standardowo zawody medyczne kojarzone są głównie z lekarzem i pielęgniarką – ich lista jest znacznie dłuższa. Współdziałanie osób specjalizujących się w różnych dziedzinach to niezbędny element, aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę. Zobacz wykaz zawodów medycznych 2023!

Zawody medyczne 2023 – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zawód medyczny – na czym polega?

Tak naprawdę żaden akt w polskim prawie nie uregulował dokładnie tego, czym jest zawód medyczny. Funkcjonuje kilka ustaw i rozporządzeń, które często różnią się w dość istotnych aspektach. Co więcej, nie każdy pracownik służby zdrowia musi posiadać dyplom studiów wyższych, niekiedy wystarczy ukończenie kursu lub szkoły policealnej. Są jednak takie profesje, co do których nie mamy wątpliwości – lista zawodów medycznych:

 • lekarz;
 • dentysta;
 • pielęgniarka;
 • położna;
 • ratownik medyczny;
 • farmaceuta;
 • diagnosta laboratoryjny;
 • felczer;
 • fizjoterapeuta.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej za osobę wykonującą zawód medyczny uznaje się:

osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Zapis o odrębnych przepisach jest w tym przypadku istotny, ponieważ oznacza, że każdy zawód medyczny powinien być uregulowany inną ustawą. W ten sposób powstaje wykaz zawodów medycznych:

Wszystkie wyżej wymienione zawody medyczne należą do grupy zawodów regulowanych. Co to oznacza? Aby móc je wykonywać należy spełnić określone warunki i posiadać niezbędne uprawnienia. Najprościej ujmując, pracownik medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych, musi mieć odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz prawo do wykonywania zawodu.

Każdy, kto choć raz był w szpitalu wie, że podana lista zawodów medycznych nie wyczerpuje tematu, ponieważ w opiekę nad pacjentami zaangażowanych jest znacznie więcej osób. 

Zobacz przykładowe CV lekarza:

Zawody medyczne – lista zawodów medycznych bez studiów

Okazuje się, że istnieją zawody medyczne, które można wykonywać bez studiów wyższych – wystarczy jedynie ukończyć szkołę policealną lub specjalistyczny kurs. Jakie to profesje?

 • Asystentka stomatologiczna;
 • Higienistka stomatologiczna;
 • Opiekun medyczny;
 • Masażysta;
 • Ortoptysta;
 • Technik dentystyczny.

Nowe zawody medyczne 2023 według projektu ustawy

Już od lat w środowisku medycznym mówi się o potrzebie utworzenia specjalnej ustawy regulującej pracę przedstawicieli innych zawodów medycznych. Aktualnie powstał projekt takiego aktu prawnego.

Taka ustawa o zawodach medycznych zgodnie z założeniami rządu ma pojawić się w pierwszym kwartale 2023 roku. 

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych zakłada wprowadzenie 17 nowych zawodów medycznych. Jakie nowe zawody medyczne pojawiają się niebawem?

 1. Asystentka stomatologiczna;
 2. Dietetyk;
 3. Elektroradiolog;
 4. Higienistka stomatologiczna;
 5. Logopeda;
 6. Opiekun medyczny;
 7. Optometrysta;
 8. Ortoptystka;
 9. Podiatra;
 10. Profilaktyk;
 11. Protetyk słuchu;
 12. Technik dentystyczny;
 13. Technik farmaceutyczny;
 14. Technik masażysta;
 15. Technik ortopeda;
 16. Technik sterylizacji medycznej;
 17. Terapeuta zajęciowy.
nowe zawody medyczne

Sprawdź też:
Profesjonalne CV i list motywacyjny dietetyk
CV farmaceuty: wzór i praktyczne wskazówki 

Celem projektu ustawy jest uregulowanie warunków oraz zasad wykonywania tych zawodów medycznych, które dotychczas nie zostały objęte odrębnymi regulacjami ustawowymi. Ma określać:

 • zadania zawodowe;
 • wymagania i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu medycznego
 • efekty uczenia, jakie muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego dla konkretnej profesji.

Projekt ustawy zakłada także wprowadzenie wyżej wymienionych profesji do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego.

Zobacz przykładowe CV pielęgniarki:

Jakie obowiązki mają osoby wykonujące zawody medyczne?

Osoby, które chcą pełnić zawód medyczny muszą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiednie kwalifikacje, kompetencje miękkie i twarde, a także stan zdrowia umożliwiający wykonywanie profesji medycznej.

Zawody medyczne są bardzo ważne i niezwykle odpowiedzialne. Dlatego należy posiadać w sobie dużą dozę empatii, tolerancyjności i skrupulatności. Dodatkowo istotna jest dyskrecja oraz gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. To wszystko pozwala na fachowe i rzetelne świadczenie opieki zdrowotnej. Stworzony projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych służy temu, aby zawód medyczny wykonywali wyłącznie profesjonaliści.

Zawody związane z medycyną – zarobki

Służba zdrowia to branża, w której zarobki są bardzo zróżnicowane. Pomiędzy wynagrodzeniem dentysty przyjmującego swoich pacjentów prywatnie, a pensją pielęgniarki szpitala publicznego jest ogromna przepaść.

zawody związane z medycyną

Rozważasz medycynę? Zobacz, w jakich specjalizacjach zarabia się najwięcej! Poniżej prezentujemy mediany zarobków na rok 2023 na podstawie portalu wynagrodzenia.pl.

 • Lekarz rodzinny – 11 060 zł brutto;
 • Lekarz chorób wewnętrznych – 10 980 zł brutto;
 • Lekarz pediatra – 10 760 zł brutto.

To jedne z najlepiej opłacanych zawodów medycznych, a jak kształtują się zarobki na innych stanowiskach?

 • Technik ortopeda zarobki – 4 540 zł brutto;
 • Technik sterylizacji medycznej zarobki – 3 560 zł brutto;
 • Specjalista ds. dietetyki – 4 470 zł brutto;
 • Ortoptysta zarobki – 4 680 zł brutto;
 • Opiekun medyczny zarobki 2023 – 3 690 zł brutto.

Zobacz też: Najlepiej płatne zawody w Polsce

Zawody medyczne a personel medyczny

Zdarza się, że pojęcia zawodu medycznego i personelu medycznego zaczęto traktować zamiennie, szczególnie w mowie potocznej. Jest to pewnego rodzaju błąd, ponieważ personel medyczny jest szerszym zagadnieniem – obejmuje on zawody medyczne, a dodatkowo osoby zatrudnione w placówkach medyczny, które nie świadczą usług medycznych. Personel medyczny obejmuje między innymi: salowe. Z kolei zawód medyczny oznacza bezpośrednie udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Zobacz dodatkowo:

Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Rodzinne 2023 – ile wynosi rodzinne? Jakie dokumenty do zasiłku rodzinnego?
Jak poprosić o podwyżkę? Rozmowa o podwyżkę + argumenty do podwyżki
Wiek emerytalny w Polsce – ile wynosi wiek emerytalny w Polsce dla kobiet i mężczyzn?
Jakie są rodzaje umów o pracę? Poznaj typy umów o pracę
Kucharz – ile zarabia kucharz? Jak zostać szefem kuchni?
Opinia o praktykancie – czy ocena z praktyk jest istotna?
Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?
Praca Holandia – ile zarabia się w Holandii? Jakie formalności trzeba wypełnić?
Barman – jak zostać barmanem? Na czym polega praca barmana?
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2023?
Dress code co to – jaki strój do pracy jest odpowiedni?
Praca dodatkowa – jak dorobić?