urlop okolicznościowy na ślub

Ślub jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem w życiu młodej pary. Wymaga licznych przygotowań, w trakcie których nie sposób myśleć o pracy. Bardzo często jest powodem ubiegania się o urlop – niezbędny do uporządkowania wszystkich spraw. Czy wiesz, że pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, przysługuje specjalny urlop okolicznościowy na ślub? Co ważne, mogą z niego skorzystać nie tylko nowożeńcy, ale również ich rodzice.

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop okolicznościowy z okazji ślubu – o co chodzi?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest urlop okolicznościowy i kiedy przysługuje. To dodatkowe dni wolne od pracy, które należą się zatrudnionemu w szczególnych sytuacjach życiowych lub rodzinnych, między innymi: narodzin dziecka, ślubu lub pogrzebu bliskiej osoby. Przy czym to pracownik decyduje o tym, czy dodatkowe wolne wykorzysta w terminie wydarzenia, po nim czy przed nim (np. w celu załatwienia formalności). Pamiętaj jednak, że chęć wzięcia takiego urlopu np. dwa miesiące po uroczystości, może zostać zakwestionowana przez pracodawcę.

Zobacz też: Umowa na zastępstwo – jak długo można kogoś zastępować?

Urlop na ślub został uregulowany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w miejscu pracy, a także udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Co ważne, urlop okolicznościowy nie jest odciągany z puli urlopu wypoczynkowego.

Ile urlopu okolicznościowego na ślub?

Urlop z okazji ślubu przysługuje każdemu pracownikowi, a obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie zgody na jego wykorzystanie. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem są to dwa dni urlopu okolicznościowego.

Urlop okolicznościowy ślub – kiedy można wykorzystać?

Przepisy nie określają, w jakim dokładnie czasie należy wykorzystać wolne na ślub. Warto jednak przeznaczyć je na organizację uroczystości np. przymiarkę sukni ślubnej czy dekorację sali, a nie samo wydarzenie. Aby ubiegać się o taki przywilej, musisz złożyć stosowne podanie o urlop okolicznościowy, który powinien zawierać dane osobowe Twoje i pracodawcy, a także terminy, w których nastąpi wykorzystanie przysługujących dni. Konieczne jest także dołączenie do pisma odpowiednich dokumentów, w tym przypadku będzie to kopia skróconego aktu małżeństwa.

urlop na ślub

Urlop okolicznościowy ślub – czy jest płatny?

Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości za każdy wykorzystany urlop okolicznościowy. Pensja liczona jest tak, jak za urlop wypoczynkowy (uwzględnia zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia). Nie wykorzystałeś urlopu okolicznościowego? Nie przechodzi on na kolejny rok. Nie możesz też wnioskować o ekwiwalent pieniężny w zamian za niewykorzystane dni lub o ich przedłużenie.

Urlop okolicznościowy – ślub dziecka

Urlop okolicznościowy na ślub córki? Urlop okolicznościowy na ślub syna? Zgadza się! Każdemu rodzicowi zatrudnionemu na umowie o pracę, przysługuje jeden dzień urlopu na ślub dziecka (zarówno biologicznego, jak i przysposobionego w ramach adopcji). Aby otrzymać urlop okolicznościowy na ślub dziecka, również należy złożyć stosowny wniosek wraz z kopią odpisu aktu małżeństwa. 

Urlop okolicznościowy na ślub dziecka – kiedy wykorzystać?

Jak wiadomo, ślub wypada zwykle w weekend, który jest wolny od pracy. W związku z tym dzień wolny na ślub dziecka można wykorzystać przed uroczystością lub bezpośrednio po niej. Wsparcie rodziców w kwestiach organizacyjnych może okazać się nieocenione dla nowożeńców.

urlop okolicznościowy ślub dziecka

Urlop okolicznościowy – ślub siostry, brata lub innego członka rodziny

Przygotowania do ślubu dotykają niemalże całą najbliższą rodzinę – siostrę, brata, babcię itp. Mimo wszystko urlop okolicznościowy należy się jedynie na ślub własny (2 dni) lub ślub dziecka (1 dzień). Wobec tego jedynym rozwiązaniem dla pozostałych bliskich jest urlop wypoczynkowy lub podanie o urlop bezpłatny.

Urlop okolicznościowy, gdy ślub nie doszedł do skutku – co w takiej sytuacji?

Życie jest nieprzewidywalne, dlatego może zdarzyć się też tak, że – z różnych przyczyn – ślub nie dojdzie do skutku. Co zrobić w takiej sytuacji, jeśli pracownik wykorzystał już 2 dni urlopu? W Związku z tym, że nie spełnia określonych wymagań, musi wymienić je na urlop wypoczynkowy. Jeśli tego nie zrobi – nieobecność będzie nadal usprawiedliwiona, ale nieodpłatna.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zajrzyj też do naszych poradników:

Trzynastka, czyli 13 pensja w budżetówce 2023
Wypalenie zawodowe – czy można otrzymać zwolnienie na wypalenie zawodowe? Jakie są najczęstsze objawy wypalenia zawodowego?
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
Doświadczenie w CV – jak opisać przebieg doświadczenia zawodowego, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie
Praca w korporacji – na czym polega praca w korporacji?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Jak założyć Profil Zaufany?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą