kuroniówka

Złożyłeś wypowiedzenie umowy o pracę, pracodawca nie przedłużył zatrudnienia, a może zajmowane stanowisko nie spełnia Twoich oczekiwań lub nie możesz dogadać się z przełożonym? Powodów może być wiele, ale jedno jest pewne –  wraz z utraceniem posady, stajesz się bezrobotny. Bezrobocie to czas, w którym możesz odetchnąć i nabrać sił na nowe wyzwania oraz kolejne rozmowy kwalifikacyjne. Wiąże się także z brakiem napływających środków na konto. Jak utrzymać się w tym okresie? Odpowiedzią na to pytanie jest zasiłek dla bezrobotnych, inaczej kuroniówka.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kuroniówka – co to?

Powszechnie znane pojęcie kuroniówka to nic innego, jak zasiłek dla bezrobotnych. Przysługuje on osobom bezrobotnym, które zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, w sytuacji, gdy urząd nie może zaproponować takiej osobie zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego zgodnego z jej kwalifikacjami. Kuroniówka zostaje przyznana tym, którzy zostali zwolnieni z pracy lub ich umowa wygasła. Jeżeli sam rezygnujesz z zatrudnienia – możesz ubiegać się o zasiłek, jednak dopiero po 90 dniach od wypowiedzenia umowy, a okres, w którym będziesz otrzymywał świadczenie, zostanie dodatkowo skrócony do 3 lub 9 miesięcy. Dokładnych przepisów regulujących prawo do zasiłku należy szukać w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Nie masz pracy? Sprawdź, jak i gdzie szukać zatrudnienia?

Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Nie każdemu bezrobotnemu przysługuje zasiłek, aby go otrzymać, należy spełnić określone warunki:

 • zarejestrować się w urzędzie pracy;
 • posiadać co najmniej roczny staż pracy;
 • wykazać, że przepracowano minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy, które poprzedzają rejestrację w urzędzie pracy;
 • przedstawić potwierdzenie otrzymywania co najmniej minimalnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, czyli 3490 zł brutto w 2023 roku, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.

Kiedy należy się zasiłek dla bezrobotnych? Co wlicza się do okresu zatrudnienia?

Do okresu zatrudnienia, który decyduje o możliwości pobierania zasiłku zostaje wliczone:

 • zatrudnienie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, poza bezpłatnymi urlopami przekraczającymi 30 dni;
 • urlop wychowawczy;
 • działalność gospodarcza lub współpraca pod warunkiem, że nie opłacało się małego ZUSu, co znaczy, że podstawa składek nie mogła być niższa niż najniższa krajowa;
 • umowa agencyjna lub umowa zlecenie, jeśli podstawa wymiaru składek nie była niższa niż minimalne wynagrodzenie;
 • okres odbywania służby wojskowej;
 • czas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę lub skrócenia okresu wypowiedzenia;
 • świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej;
 • pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jeśli utrata do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą była sprawowana opieka.
zasiłek dla bezrobotnych 2021

Kiedy nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Okazuje się, że nie wystarczy jedynie spełnić powyższych warunków, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Istnieje jeszcze wiele innych przesłanek decydujących o jego przyznaniu lub nie. Kiedy kuroniówka nie przysługuje?

 • Jeśli w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, rozwiązałeś stosunek pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron (wyjątek stanowi likwidacja lub upadłość pracodawcy, zmniejszenie zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę);
 • jeśli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie;
 • jeśli otrzymałeś odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia;
 • jeśli jesteś studentem i odbywasz praktykę studencką, za którą otrzymujesz wynagrodzenie wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • jeśli po skierowaniu przez urząd pracy nie podjąłeś przygotowania zawodowego, stażu, szkolenia lub innej formy zatrudnienia.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 – warunki. Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji w urzędzie pracy?

Zostałeś zwolniony i chcesz ubiegać się o kuroniówkę? Podstawowym wymogiem jest rejestracja w urzędzie pracy. Sprawdź, jakich dokumentów będziesz potrzebował:

 • dowodu tożsamości, może być to zarówno dowód osobisty, jak i paszport;
 • oświadczenia dotyczącego miejsca zameldowania; 
 • świadectw pracy;
 • dokumentów potwierdzających Twoje kwalifikacje zawodowe, czyli świadectw ukończenia szkół, dyplomów, zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach;
 • jeśli posiadasz jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, także powinieneś posiadać stosowne dokumenty potwierdzające wszelkie dolegliwości.

Zarejestrowanie w urzędzie pracy to nie tylko możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, ale również prawo do ubezpieczenia zarówno Ciebie, jak i Twojej rodziny. Dodatkowo możesz skorzystać z państwowego systemu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, aby ubiegać się o dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej.

Ile wynosi kuroniówka 2023?

Wysokość kuroniówki zależy od Twojego stażu pracy. Może mieć:

 • wysokość podstawową (100%) – jeśli pracujesz dłużej niż 5 lat, ale krócej niż 20 lat;
 • obniżoną (80% podstawy) – jeśli pracujesz krócej niż 5 lat;
 • podwyższoną (120% podstawy) – jeśli przepracowałeś więcej niż 20 lat.
komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Ponadto w pierwszych 3 miesiącach bezrobocia kwota zasiłku jest wyższa niż w kolejnych miesiącach i latach. Poniżej znajdziesz tabelę, dzięki której wszystko stanie się jasne.

ZasiłekPierwsze 3 miesiącePo 3 miesiącach
100 % zasiłku podstawowego1 304,10 zł brutto1 024,10 zł brutto
80 % zasiłku podstawowego1 043,28 zł brutto819,28 zł brutto
120 % zasiłku podstawowego1 564,91 zł brutto1 228,91 zł brutto
Zasiłek dla bezrobotnych – wysokość od 1 stycznia 2023 r.

Dla porównania zasiłek dla bezrobotnych w poprzednich latach kształtował się następująco:

ZasiłekPierwsze 3 miesiącePo 3 miesiącach
100% zasiłku podstawowego1240,80 zł brutto/ 1058,13 zł netto974,40 zł brutto/ 840,70 zł netto
80% zasiłku podstawowego992,70 zł brutto/ 855,36 zł netto779,60 zł brutto/ 681,44 zł netto
120% zasiłku podstawowego1489,00 zł brutto/ 1260,99 zł netto1169,30 zł brutto/ 1000,06 zł netto
Zasiłek dla bezrobotnych – wysokość od 1 czerwca 2021 r.

Po otrzymaniu prawa do zasiłku pierwsza wypłata wpłynie na Twoje konto do 14. dnia następnego miesiąca. Oznacza to, że jeśli w styczniu przyznano Ci kuroniówkę, to pieniądze otrzymasz do 14 lutego.

Najlepiej płatne zawody – sprawdź, w jakiej branży warto się zatrudnić.

Zasiłek dla bezrobotnych – ile trwa?

Czas, w jakim możesz pobierać zasiłek, zależy od kilku czynników, między innymi od Twojego miejsca zamieszkania. Jak to możliwe? Kuroniówka najczęściej przyznawana jest na 6 miesięcy. Jeśli jednak mieszkasz w powiecie, gdzie stopa bezrobocia przekracza 10% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, możesz liczyć na 12-miesięczną pomoc.

Rocznego zasiłku dla bezrobotnych mogą spodziewać się także osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 15 roku życia, jeśli małżonek także jest bezrobotny lub utracił prawo do zasiłku. Kuroniówka zostaje też przedłużona dla mamy, która urodziła dziecko w trakcie jego pobierania lub miesiąc po zakończeniu jego pobierania. Wówczas okres, w którym przysługuje kuroniówka, trwa tyle, ile trwałby zasiłek macierzyński.

kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Dowiedz się, jak napisać CV dla poszczególnych zawodów:

CV recepcjonistka/ recepcjonista
CV pielęgniarka
CV psycholog
CV grafika komputerowego
CV fizjoterapeuty
CV logistyk
CV kucharz
CV niania
CV fotografa

Jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia? 

Osoby po 50 roku życia z co najmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku, także mogą pobierać zasiłek przez rok. Co więcej, jeśli w dniu rejestracji jako bezrobotny masz ukończone 50 i lat i pracowałeś przez minimum 20 lat – Twój zasiłek wyniesie 120% kwoty podstawowej.

W 2018 roku resort pracy zaproponował nowy próg zasiłku dla bezrobotnych z długim stażem pracy. Zakładał on, że osoby, które przepracowały co najmniej 30 lat, w przypadku utraty zatrudnienia, mogą liczyć na kuroniówkę w wysokości 130% kwoty bazowej. Niestety projekt nie przekształcił się w ustawę i nie wiadomo czy kiedykolwiek to nastąpi.

Kiedy zasiłek dla bezrobotnych przestaje przysługiwać?

Jest wiele powodów, dla których zasiłek dla bezrobotnych zostaje przedłużony, ale istnieją także sytuacje, w których możesz utracić prawo do jego pobierania jeszcze przed końcem terminu. Kiedy może do tego dojść?

 • Jeśli bez żadnej przyczyny odmówisz przyjęcia propozycji zatrudnienia, wykonywania robót publicznych, przygotowania zawodowego czy poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym;
 • jeśli po skierowaniu nie podejmiesz przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy;
 • jeśli utracisz status bezrobotnego (status osoby bezrobotnej możesz odzyskać dopiero po 120 dniach) z powodu: podjęcia zatrudnienia, podjęcia innej pracy zarobkowej, podjęcia pozarolniczej działalności, uzyskania przychodu, którego wysokość przekracza połowę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych – dla kogo? Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile trzeba pracować, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest przepracowanie minimum roku na umowie o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne. Przy czym zatrudnienie musi nastąpić w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację.

 1. Czy chorobowe wlicza się do zasiłku dla bezrobotnych?

Czas przebywania na zasiłku chorobowym także wlicza się do zasiłku dla bezrobotnych. Istnieje jeden warunek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne musi stanowić kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

kuroniówka co to
 1. Po jakim czasie od zarejestrowania wypłacany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Przyznano Ci zasiłek dla bezrobotnych? Pierwszą wypłatę otrzymasz maksymalnie 14 dnia kolejnego miesiąca. Na przykład, jeśli w marcu otrzymałeś prawo do zasiłku – pierwsza wypłata wpłynie pomiędzy 1 a 14 kwietnia.

 1. Umowa zlecenie a zasiłek dla bezrobotnych – czy przysługuje?

Jeśli świadczyłeś usługi na podstawie umowy zlecenie, także możesz ubiegać się o zasiłek, pod warunkiem, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota równająca się co najmniej najniższej krajowej.

 1. W jakim czasie trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy, aby otrzymać zasiłek?

Nie ma żadnego konkretnego terminu rejestracji w urzędzie pracy, ponieważ warunkiem otrzymania zasiłku jest przepracowanie  365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy. W związku z tym czas rejestracji zależy wyłącznie od czasu, w którym utraciłeś zatrudnienie.

 1. Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Zasiłek dla bezrobotnych wliczany jest do okresów składkowych uwzględnianych podczas ustalania prawa do emerytury.

 1. Czy jest zasiłek dla bezrobotnych po studiach?

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Absolwenci zarówno szkół wyższych, jak i średnich po zarejestrowaniu się jako bezrobotni mogą korzystać jedynie ze staży i szkoleń. Z racji zbyt młodego wieku zwykle nie spełniają warunków ubiegania się o kuroniówkę, tzn. nie przepracowali 365 dni.

 1. Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych?

Otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych po zwolnieniu dyscyplinarnym nie jest oczywiste. Jeżeli zwolniono Cię dyscyplinarnie w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy, to prawo do zasiłku nabędziesz dopiero po 180 dniach, czyli musisz czekać na nie aż pół roku. Co więcej, po dyscyplinarce okres pobierania zasiłku jest skracany o 6 miesięcy, dlatego jeśli przysługuje Ci 12-miesięczne świadczenie, będzie ono wypłacane przez połowę tego okresu, a jeśli 6-miesięczne – nie otrzymasz go wcale.

Straciłeś pracę? Jeśli spełniasz określone warunki, otrzymasz wsparcie państwa, jednak nie na długo. Zadbaj o swoją przyszłość i znajdź wymarzoną pracę, dzięki odpowiednio stworzonym dokumentom aplikacyjnym. Sprawdź nasz kreator CV i wybierz wzór CV dopasowany do stanowiska, o które się ubiegasz. Nowoczesne projekty, zgodne z aktualnymi wymogami rekrutacyjnymi, zwiększą Twoje szanse zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Jak stworzyć idealne CV? Więcej informacji znajdziesz w naszych poradnikach:

Karta MultiSport – co to jest karta MultiSport i jak ją zdobyć?
Podanie do policji – jak napisać CV i list motywacyjny do policji?
Jak napisać CV i dopasować je do konkretnej oferty pracy?
Freelancer – kim jest freelancer i jak zacząć?
List motywacyjny pracownik socjalny – stwórz CV pracownika socjalnego
Urlop ojcowski 2023 – ile trwa urlop ojcowski?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
Urlop wypoczynkowy – Jak obliczyć urlop wypoczynkowy? Czy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego?
Gotowe wzory CV do wypełnienia – Zobacz 24 szablony CV do pobrania
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?