średnia krajowa

Dane aktualne na dzień 11.01.2023. Aby poznać najnowsze informacje – spójrz tutaj.

Zastanawiasz się ile powinieneś zarabiać? Chcesz porównać swoje zarobki do wypłaty innych? Masz wątpliwości czy dostajesz odpowiednią stawkę? Pragniesz dowiedzieć się ile wynosi minimalne wynagrodzenie? A może zarabiasz więcej i zastanawiasz się jak Twoja wypłata odnosi się do średnich zarobków? Przeczytaj poniższy artykuł aby dowiedzieć się ile wynosi średnia krajowa.

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Średnia krajowa 2023 – jak powstaje i czym jest?

Średnie wynagrodzenie 2023 oblicza Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jest to średnie wynagrodzenie, jakie w danym momencie obowiązuje w Polsce. Nie obejmuje ono jednak wszystkich obywateli. Zwróć uwagę na dwa wskaźniki:

  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw – jest to średnia krajowa, uwzględniająca osoby zatrudnione w firmie, która angażuje minimum 10 osób na podstawie umowy o pracę (nie obejmuje w takim razie m. in.: edukacji, opieki zdrowotnej czy administracji publicznej);
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – jest to średnia krajowa, która uwzględnia także osoby zatrudnione w mniejszych firmach lub budżetówce.

Zobacz też: Trzynastka, czyli 13 pensja w budżetówce 2023

Średnia krajowa Polska – jak jest wyliczana?

Średnia krajowa nie jest idealnym odzwierciedleniem stanu wynagrodzeń Polaków. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu tego, że nie wszyscy obywatele są do niej zaliczeni. Nie znajdziemy w tych wyliczeniach informacji o firmach, które zatrudniają mniej niż 10 osób, a więc mikroprzedsiębiorstw. Wobec tego często mamy do czynienia z zawyżaniem średniej krajowej, ponieważ brani pod uwagę są głównie ludzie zarabiający więcej, niż minimalną krajową. Poza obliczeniami znajdą się osoby, które zajmują się pracą nakładczą lub są zatrudnione poza granicami Polski. 

Jak wygląda wyjazd do Anglii do pracy po Brexicie? – dowiedz się więcej!

Średnia krajowa w Polsce jest zatem wyliczana w następujący sposób:

  1. Sumuje się m.in. honoraria, które przysługują z tytułu umowy o pracę lub udziału w zysku.
  2. Uzyskany wynik dzieli się przez liczbę osób, która może być zatrudniona w konkretnym okresie (z wyjątkiem wymienionych powyżej sytuacji).

Średnia krajowa 2021 a średnia krajowa 2022 i 2023 – ile wynosi?

Średnia krajowa brutto w 2021 roku wynosiła 5662,53 zł. Z kolei w 2022 była to kwota 5 922 zł. Problemem staje się podanie tej wartości dla roku obecnego. Wyliczenie przeciętnego wynagrodzenia polega bowiem na podsumowaniu wszystkich miesięcy i określeniu przeciętnej kwoty na podstawie ich wszystkich. Zatem, dopóki nie skończy się 2023 rok, nie można podać średniej krajowej za ten okres. Obecne prognozy wskazują na to, że średnia krajowa 2023 wyniesie 6 935 zł brutto.

Znamy jednakże dane za poszczególne miesiące 2022 roku. W lipcu wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto wynosiła 6778,63 zł. Kwota ta stanowi 103,4 proc. średniej krajowej z czerwca 2022 roku, a 115,8 proc. – z lipca 2021 roku. Gdybyśmy chcieli sprawdzić jak to wyglądało w poprzednim półroczu, a więc od stycznia do lipca 2022 roku: kwota wynosiła 6507,88 zł, czyli 113,2 proc. wartości zeszłorocznej.

Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?

ile wynosi średnia krajowa

Średnia krajowa a dominanta i mediana – co lepiej odzwierciedla rzeczywiste zarobki Polaków?

Średnia krajowa to nie jedyny sposób przedstawiania wynagrodzeń, chociaż z innymi wyliczeniami nie spotkamy się tak często, ponieważ GUS tworzy dotyczące ich raporty rzadziej niż w przypadku średniej krajowej, zazwyczaj co 2 lata. Mowa w tym przypadku o medianie, czyli wartości środkowej, która dzieli osoby zarabiające na dwie równe grupy. Jej przewagą jest fakt, że najniższe i najwyższe wyniki nie wpływają na jej bezpośrednią wartość. Konkretne (i najbardziej aktualne) dane dotyczące mediany  znajdziesz w Strukturze wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r., dokumencie przygotowywanym przez GUS. Zawiera on między innymi także medianę wynagrodzeń brutto przy podziale na grupy zawodów oraz płeć. 

Poza tym możesz spotkać się z dominantą, czyli wartością najczęstszą. Tę wartość uwzględnia się jeszcze rzadziej, jednakże można ją spotkać w różnych prognozach. Portal kupujeaktywa.pl podaje, że na 2022 rok przewidywane były:

  • średnia płaca w wysokości 5922 zł (brutto);
  • mediana – 4797 zł (brutto);
  • dominanta – 2842 zł (brutto).
  • Dla porównania – średnia krajowa netto szacowana była na 4294 zł.

Jak wyglądają prognozy na 2023 rok?

średnia płaca – 6935 zł (brutto);
mediana – 5617 zł (brutto);
dominanta – 3328 zł (brutto).

To Cię zainteresuje: Najlepiej płatne zawody w Polsce

średnia krajowa 2022

Średnia krajowa – aktualne dane dla wszystkich województw i sektorów 

Zestawienie województw ze średnią krajową z wybranych sektorów zawodowych w czerwcu.

Czerwiec 2022

sektor przedsiębiorstwprzemysłprzetwórstwo przemysłowebudownictwohandel, naprawa pojazdów samochodowych
cała Polska6 288 PLN6 616 PLN6 288 PLN6 463 PLN6 019 PLN
dolnośląskie6 960 PLN8 909 PLN6 960 PLN6 742 PLN6 176 PLN
kujawsko-pomorskie5 975 PLN5 959 PLN5 975 PLN5 913 PLN6 065 PLN
lubelskie5 330 PLN5 753 PLN5 330 PLN5 283 PLN4 590 PLN
lubuskie6 112 PLN6 103 PLN6 112 PLN5 615 PLN5 633 PLN
łódzkie5 739 PLN6 070 PLN5 739 PLN5 537 PLN5 660 PLN
małopolskie6 188 PLN6 380 PLN6 188 PLN5 752 PLN5 691 PLN
mazowieckie7 348 PLN7 569 PLN7 348 PLN8 155 PLN7 464 PLN
opolskie6 151 PLN6 128 PLN6 151 PLN5 463 PLN6 049 PLN
podkarpackie5 452 PLN5 481 PLN5 452 PLN5 122 PLN4 999 PLN
podlaskie5 729 PLN5 731 PLN5 729 PLN7 079 PLN5 175 PLN
pomorskie6 517 PLN6 576 PLN6 517 PLN6 564 PLN6 000 PLN
śląskie6 539 PLN6 915 PLN6 539 PLN6 483 PLN5 895 PLN
świętokrzyskie5 581 PLN5 645 PLN5 581 PLN4 942 PLN4 838 PLN
warmińsko-mazurskie5 490 PLN5 492 PLN5 490 PLN5 304 PLN4 850 PLN
wielkopolskie5 907 PLN5 975 PLN5 907 PLN6 085 PLN5 187 PLN

Czerwiec 2022

transport i gospodarka magazynowazakwaterowanie i gastronomiainformacja i komunikacjaobsługa rynku nieruchomościadministracja i działalność wspierająca
cała Polska6 138 PLN4 657 PLN10 819 PLN6 584 PLN4 845 PLN
dolnośląskie6 027 PLN4 726 PLN10 969 PLN6 066 PLN4 902 PLN
kujawsko-pomorskie5 600 PLN4 648 PLN9 027 PLN6 239 PLN4 233 PLN
lubelskie5 748 PLN4 005 PLN8 113 PLN5 208 PLN4 246 PLN
lubuskie6 288 PLN4 753 PLN9 594 PLN5 202 PLN3 728 PLN
łódzkie5 881 PLN3 849 PLN9 810 PLN5 668 PLN4 198 PLN
małopolskie5 408 PLN4 345 PLN12 001 PLN5 763 PLN5 588 PLN
mazowieckie6 211 PLN5 373 PLN11 025 PLN8 420 PLN5 171 PLN
opolskie6 261 PLN3 865 PLN6 879 PLN5 343 PLN4 722 PLN
podkarpackie5 262 PLN4 401 PLN9 007 PLN5 247 PLN3 879 PLN
podlaskie5 217 PLN4 126 PLN6 869 PLN5 301 PLN4 002 PLN
pomorskie7 228 PLN4 568 PLN11 492 PLN6 985 PLN4 740 PLN
śląskie6 312 PLN4 187 PLN9 530 PLN5 885 PLN4 317 PLN
świętokrzyskie5 472 PLN4 127 PLN5 350 PLN6 391 PLN3 878 PLN
warmińsko-mazurskie4 716 PLN4 468 PLN7 906 PLN4 909 PLN3 758 PLN
wielkopolskie6 043 PLN4 173 PLN10 245 PLN6 449 PLN5 112 PLN

Zestawienie średniej krajowej ze wszystkich województw ze względu na miesiąc.

Czerwiec 2022

sektor przedsiębiorstwprzemysłprzetwórstwo przemysłowebudownictwohandel, naprawa pojazdów samochodowych
cała Polska6 288 PLN6 616 PLN6 288 PLN6 463 PLN6 019 PLN
dolnośląskie6 960 PLN8 909 PLN6 960 PLN6 742 PLN6 176 PLN
kujawsko-pomorskie5 975 PLN5 959 PLN5 975 PLN5 913 PLN6 065 PLN
lubelskie5 330 PLN5 753 PLN5 330 PLN5 283 PLN4 590 PLN
lubuskie6 112 PLN6 103 PLN6 112 PLN5 615 PLN5 633 PLN
łódzkie5 739 PLN6 070 PLN5 739 PLN5 537 PLN5 660 PLN
małopolskie6 188 PLN6 380 PLN6 188 PLN5 752 PLN5 691 PLN
mazowieckie7 348 PLN7 569 PLN7 348 PLN8 155 PLN7 464 PLN
opolskie6 151 PLN6 128 PLN6 151 PLN5 463 PLN6 049 PLN
podkarpackie5 452 PLN5 481 PLN5 452 PLN5 122 PLN4 999 PLN
podlaskie5 729 PLN5 731 PLN5 729 PLN7 079 PLN5 175 PLN
pomorskie6 517 PLN6 576 PLN6 517 PLN6 564 PLN6 000 PLN
śląskie6 539 PLN6 915 PLN6 539 PLN6 483 PLN5 895 PLN
świętokrzyskie5 581 PLN5 645 PLN5 581 PLN4 942 PLN4 838 PLN
warmińsko-mazurskie5 490 PLN5 492 PLN5 490 PLN5 304 PLN4 850 PLN
wielkopolskie5 907 PLN5 975 PLN5 907 PLN6 085 PLN5 187 PLN

Czerwiec 2022

transport i gospodarka magazynowazakwaterowanie i gastronomiainformacja i komunikacjaobsługa rynku nieruchomościadministracja i działalność wspierająca
cała Polska6 138 PLN4 657 PLN10 819 PLN6 584 PLN4 845 PLN
dolnośląskie6 027 PLN4 726 PLN10 969 PLN6 066 PLN4 902 PLN
kujawsko-pomorskie5 600 PLN4 648 PLN9 027 PLN6 239 PLN4 233 PLN
lubelskie5 748 PLN4 005 PLN8 113 PLN5 208 PLN4 246 PLN
lubuskie6 288 PLN4 753 PLN9 594 PLN5 202 PLN3 728 PLN
łódzkie5 881 PLN3 849 PLN9 810 PLN5 668 PLN4 198 PLN
małopolskie5 408 PLN4 345 PLN12 001 PLN5 763 PLN5 588 PLN
mazowieckie6 211 PLN5 373 PLN11 025 PLN8 420 PLN5 171 PLN
opolskie6 261 PLN3 865 PLN6 879 PLN5 343 PLN4 722 PLN
podkarpackie5 262 PLN4 401 PLN9 007 PLN5 247 PLN3 879 PLN
podlaskie5 217 PLN4 126 PLN6 869 PLN5 301 PLN4 002 PLN
pomorskie7 228 PLN4 568 PLN11 492 PLN6 985 PLN4 740 PLN
śląskie6 312 PLN4 187 PLN9 530 PLN5 885 PLN4 317 PLN
świętokrzyskie5 472 PLN4 127 PLN5 350 PLN6 391 PLN3 878 PLN
warmińsko-mazurskie4 716 PLN4 468 PLN7 906 PLN4 909 PLN3 758 PLN
wielkopolskie6 043 PLN4 173 PLN10 245 PLN6 449 PLN5 112 PLN

Zestawienie średniej krajowej ze wszystkich województw ze względu na miesiąc.

cze 2022maj 2022kwi 2022mar 2022lut 2022sty 2022
cała Polska6 555 PLN6 400 PLN6 627 PLN6 666 PLN6 220 PLN6 220 PLN
dolnośląskie7 603 PLN6 644 PLN6 840 PLN6 711 PLN6 422 PLN6 422 PLN
kujawsko-pomorskie5 966 PLN5 657 PLN5 778 PLN5 881 PLN5 401 PLN5 401 PLN
lubelskie5 408 PLN5 388 PLN5 374 PLN5 345 PLN5 000 PLN5 000 PLN
lubuskie5 906 PLN5 751 PLN5 779 PLN5 616 PLN5 320 PLN5 320 PLN
łódzkie5 880 PLN5 854 PLN5 886 PLN5 986 PLN5 761 PLN5 761 PLN
małopolskie6 742 PLN6 570 PLN6 909 PLN7 063 PLN6 506 PLN6 506 PLN
mazowieckie7 539 PLN7 450 PLN7 819 PLN7 947 PLN7 275 PLN7 275 PLN
opolskie5 933 PLN5 868 PLN6 252 PLN6 108 PLN5 479 PLN5 479 PLN
podkarpackie5 328 PLN5 270 PLN5 417 PLN5 432 PLN5 059 PLN5 059 PLN
podlaskie5 682 PLN5 649 PLN5 668 PLN5 519 PLN5 275 PLN5 275 PLN
pomorskie6 685 PLN6 600 PLN6 971 PLN7 067 PLN6 434 PLN6 434 PLN
śląskie6 584 PLN6 394 PLN6 488 PLN6 677 PLN6 562 PLN6 562 PLN
świętokrzyskie5 343 PLN5 393 PLN5 388 PLN5 354 PLN4 999 PLN4 999 PLN
warmińsko-mazurskie5 287 PLN5 157 PLN5 453 PLN5 316 PLN4 954 PLN4 954 PLN
wielkopolskie5 811 PLN5 887 PLN6 121 PLN5 997 PLN5 533 PLN5 533 PLN
zachodniopomorskie6 100 PLN5 949 PLN6 189 PLN6 030 PLN5 617 PLN5 617 PLN

Tak sytuacja kształtowała się w 2022 r. Jak będzie wyglądać w obecnym, 2023? Na te informacje musimy jeszcze poczekać.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zapraszamy też do pozostałych artykułów:

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?
Wypowiedzenie umowy zlecenia – jak rozwiązać umowę zlecenie?
Praca w ochronie – jak zostać kwalifikowanym pracownikiem ochrony?
Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?
Czym się zajmuje branża FMCG? Jak znaleźć pracę w tym sektorze?
Zwolnienie lekarskie – jak dostać L4? Najważniejsze informacje
Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?
Praca w banku – ile zarabia pracownik banku?
Project manager – kim jest i jaki ma zakres obowiązków?
Świadectwo pracy 2023 i zaświadczenie o pracy – najważniejsze informacje