najniższa krajowa

Najniższa krajowa 2023 znana też jako płaca minimalna lub minimalne wynagrodzenie to pewnego rodzaju zabezpieczenie bytu pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Jej wysokość ustalana jest każdego roku na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1794). Ile wynosi najniższa krajowa w tym roku? Jaka jest minimalna stawka godzinowa 2023? Tego wszystkiego i wiele więcej dowiesz się z naszego artykułu. 

Z tego artykułu dowiesz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Najniższa krajowa

Najniższa krajowa brutto jest to minimalna kwota, którą musi otrzymać pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W roku 2022 wynosiła ona 3010 zł brutto – tym samym można było zaobserwować wzrost o 210 zł w porównaniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia z roku poprzedniego. Obecnie jest to kwota 3490 zł brutto, co daje wzrost aż o 480 zł.

Ile wynosi najniższa krajowa 2023?

Rada ministrów przyjęła rozporządzenie, które wskazuje, że w roku 2023 czeka nas dwustopniowa podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2023 najniższa krajowa wzrosła do 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca – wzrośnie do 3600 zł brutto.

Minimalna krajowa 2023 a niepełny etat

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy płaca minimalna 2023 jest proporcjonalna do tego wymiaru. 

 • Minimalna krajowa 2023 na cały etat wynosi 3 490 zł brutto;
 • Minimalna krajowa 2023 na ¾ etatu wynosi 2617, 50 zł brutto;
 • Minimalna krajowa 2023 na ½ etatu wynosi 1 745 zł brutto;
 • Minimalna krajowa 2023 na ⅓ etatu wynosi 1 163,33 zł brutto;
 • Minimalna krajowa 2023 na ¼ etatu wynosi 872,50 zł brutto.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę netto (na rękę)?

Podwyższenie najniższej krajowej do kwoty 3490 zł brutto oznacza wzrost aż o 480 zł względem roku poprzedniego (15.94 proc.). Ile jako pracownik otrzymasz na rękę za wykonywaną pracę?

Najniższa pensja wynosi 2709,50 zł na rękę dla pracownika.

Powyższa kwota obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku i dotyczy osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Jak sytuacja będzie wyglądać od 1 lipca 2023 roku?

W drugim półroczu 2023 roku pracownicy mają zarabiać aż 3600 zł brutto, co da kwotę 2783,87 zł na rękę.

Ile wynosi najniższa krajowa brutto i netto?

Aby obliczyć minimalną krajową netto, od kwoty brutto należy odjąć składki społeczne, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek PIT. Dokładna wysokość najniższej krajowej netto zależy również od złożenia oświadczenia PIT-2 w zakładzie pracy, uczestnictwa w PPK, pracy poza miejsce zamieszkania czy uwzględniania autorskich kosztów uzyskania przychodów.

Składki:Minimalna krajowa 2022 (3010 zł)Minimalna krajowa 2023 od stycznia (3490 zł)Minimalna krajowa 2023 od lipca (3600 zł)
emerytalna293,78 zł340,62 zł351,36 zł
rentowa45,15 zł52,35 zł54,00 zł
chorobowa73,75 zł85,51 zł88,20 zł
zdrowotna233,76 zł271,04 zł279,58 zł
zaliczka na podatek PIT0,00 zł31,00 zł43,00 zł
do wypłaty na rękę2 363,56 zł2 709,48 zł2783,86 zł

Powyższa tabela przedstawia wartości dla osoby zatrudnionej na umowie o pracę, powyżej 26. roku życia, która nie korzysta z ulg podatkowych, nie przystąpiła do PPK, pracuje w miejscu zamieszkania i korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu.

Najniższa krajowa 2023 – lipiec

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej w ciągu roku jest efektem wysokiej inflacji. Obie podwyżki najniższej krajowe brutto w 2023 roku powodują, że finalnie będzie ona wyższa o 590 zł w stosunku do roku ubiegłego. Stawka godzinowa z kolei zwiększy się o 3,80 zł. Zobacz, jak zmieni się najniższa krajowa i składki w lipcu 2023 w stosunku do stycznia 2023.

Składki:Minimalna krajowa 2023 od stycznia (3490 zł)Minimalna krajowa 2023 od lipca (3600 zł)
emerytalna340,62 zł351,36 zł
rentowa52,35 zł54,00 zł
chorobowa85,51 zł88,20 zł
zdrowotna271,04 zł279,58 zł
zaliczka na podatek PIT31,00 zł43,00 zł
do wypłaty na rękę2 709,48 zł2783,86 zł

Najniższa stawka godzinowa – ile wyniesie w 2023 roku?

Przy umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług w ramach samozatrudnienia, od kilku lat obowiązuje tzw. minimalna stawka godzinowa. Ona także uległa wzrostowi. Od 1 stycznia 2023 roku minimalna stawka na godzinę wynosi 22,80 zł brutto. Z kolei od 1 lipca wzrośnie do 23,50 zł.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa na rękę? 

Najniższa krajowa netto 2023 to 2709,50 zł na rękę (w drugiej połowie roku 2783,87 zł), a w przypadku stawki godzinowej – ok. 16,41 zł, z kolei od 1 lipca prawie 17 zł.

Płaca minimalna 2023 netto dla osób przed 26. rokiem życia

Należy przy tym pamiętać o osobach przed 26. rokiem życia, które zostały zwolnione z podatku dochodowego. W ich przypadku minimalna krajowa 2023 netto wynosi dokładnie tyle samo co najniższa krajowa stawka godzinowa brutto.

Czym charakteryzuje się umowa zlecenie – sprawdź!

Warto również zaznaczyć, że uczniów i studentów do 26. roku życia, którzy pracują na podstawie umowy zlecenia, obowiązuje stawka godzinowa netto w tej samej wysokości, co brutto, czyli obecnie 22,80 zł. Dzieje się tak dlatego, że ich wynagrodzenie nie jest ozusowane ani opodatkowane. 

Sprawdź też najlepiej płatne zawody w Polsce

Czy na umowie o dzieło obowiązuje najniższa krajowa?

Jak podaje informator Państwowej Inspekcji Pracy – ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie obejmuje umowy o dzieło. W związku z tym, w jej przypadku nie obowiązują stawki minimalne.

W przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła o charakterze materialnym lub niematerialnym – niezależnie od czasu oraz wysiłku, który w pracę nad nim zostanie włożony. Umowa o dzieło nie jest więc odpowiednia do regulowania stosunków, które są przedmiotem umów o pracę oraz zastępujących je w niektórych przypadkach umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy o zleceniu); z tego względu umowa o dzieło pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Szukasz pierwszej pracy? Stwórz profesjonalne CV studenta

Minimalne wynagrodzenie 2023 – co oznacza dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorców, którzy wypłacają minimalne wynagrodzenie czeka jeszcze większy wzrost płacy minimalnej. Wliczając składki ZUS będzie to blisko 750 zł, czyli o prawie 1/4 więcej niż dotychczas. Właściciele firm zmuszeni są więc do zwiększania budżetów na wynagrodzenia.

Proponowana najniższa krajowa dotknie także przedsiębiorców dopiero rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do tej pory mogli oni korzystać (przez 24 miesiące) z preferencyjnej wysokości składek społecznych, gdzie ich podstawa to 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. A więc jeśli najniższa krajowa wzrośnie do poziomu 3600 zł to podstawa preferencyjnego ZUSu wyniesie 1080 zł zamiast 903 zł, jak było to do tej pory. To zauważalny wzrost na poziomie prawie 20 proc.

minimalna krajowa

Dowiedz się więcej:

Jak napisać proste CV?
Zarabianie przez internet w 2023
Najczęstsze błędy podczas pisania CV
Jak napisać CV po angielsku?
Jak napisać podanie o pracę?

W jaki sposób ustalana jest najniższa krajowa w Polsce?

Najniższa krajowa ustalana jest przez organy państwowe. Wstępną propozycję dotyczącą wysokości najniższej krajowej ustala Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Następnie prezentuje ją Radzie Ministrów. Zanim ostateczna kwota zostanie zaakceptowana, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, jak np. prognozy dotyczące wzrostu cen w kolejnym roku kalendarzowym. W sytuacji, gdy minimalna krajowa jest niższa od połowy średniej krajowej, wówczas jej wysokość może wzrosnąć dwie trzecie realnego wzrostu gospodarczego. Ponadto pensja minimalna podlega negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wynika to z art. 2 Ustawy z dn. 10 października 20002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

płaca minimalna

Wynagrodzenie minimalne 2023 – co obejmuje?

Minimalna płaca 2023 to kwota wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi każdego miesiąca. Obejmuje ona wiele elementów składowych:

 • wynagrodzenie zasadnicze, czyli pensje wynikającą z umowy o pracę;
 • wynagrodzenie za dyżury;
 • wszelkie dodatki za szczególne kwalifikacje zawodowe lub niesprzyjające warunki pracy;
 • nagrody i premie wypłacane jako element wynagrodzenia;
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
 • dodatek wychowawczy.

Czego nie wlicza się w najniższe wynagrodzenie 2023?

stawka godzinowa

Czy wzrost stawki minimalnej determinuje zmianę umowy?

W momencie, gdy następuje wzrost płacy minimalnej, często w głowach pracowników rodzi się pytanie dotyczące wszelkich formalności związanych ze zmianą umowy. Generalnie pracodawca zobowiązany jest do przygotowania wypowiedzenia zmieniającego, szczególnie jeśli w dokumencie znajdują się różne zapisy, np. dokładna kwota wynagrodzenia. Jednak nie zawsze jest to konieczne. Dlaczego? Jeśli strony podpisały umowę, w której widnieje zapis, że pracownik za swoją pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie minimalne – wszelkie formalności są zbędne. Dzieje się tak dlatego, że pod tym pojęciem rozumiana jest aktualna wysokość najniższej krajowej, która w danym roku po prostu uległa zmianie.

Jak i gdzie szukać pracy? Sprawdź

Minimalna krajowa w Polsce a średnia krajowa

Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna będzie stanowić 50.3 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a od 1 lipca 2023 roku – 51,9 proc.

Minimalna stawka godzinowa 2023 brutto w innych państwach – jak wypadamy na ich tle?

Wielu Polaków żyje w przekonaniu, że za granicą obowiązują wyższe wynagrodzenia, w związku z czym decyduje się na emigrację zarobkową. Czy rzeczywiście tak jest? Poniżej przedstawiamy, jak wygląda płaca minimalna 2023 brutto w innych państwach:

 • Najniższa krajowa Niemcy – 12 euro brutto za godzinę pracy, tj. ok. 56 zł brutto;
 • Najniższa krajowa Anglia –  10,42 funta brutto za godzinę pracy (od kwietnia 2023), tj. ok. 55 zł brutto;
 • Najniższa krajowa Holandia – 12,40 euro brutto za godzinę pracy, tj. ok. 58 zł brutto.
minimalna stawka godzinowa

Jak widać wyjazdy Polaków w poszukiwaniu lepszych zarobków są całkowicie uzasadnione. Minimalne wynagrodzenie u naszych sąsiadów znacząco przekracza 22,80 zł brutto za godzinę pracy.

Najniższa krajowa 2022

W roku 2022 minimalna krajowa brutto wynosiła 3100 zł, co na rękę dawało kwotę 2 434 zł. Minimalna stawka godzinowa 2022 wynosiła z kolei 19,70 zł, a więc było to 14,47 zł na rękę.

Najniższa krajowa w latach poprzednich

Co ważne, jeszcze w 2016 roku pracodawca miał prawo obniżyć kwotę najniższej krajowej w pierwszym roku pracy zatrudnionego, jednak nie więcej niż do 80 proc. płacy minimalnej. Od 2017 roku przepisy te już nie obowiązują – nawet dopiero zatrudniony pracownik musi otrzymać minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jak kształtowała się płaca minimalna brutto w ubiegłych latach?

 • Najniższa krajowa 2021 wynosiła 2800 zł brutto, zarazem  najniższa krajowa netto wynosiła 2061,767 zł. To spowodowało wzrost minimalnej stawki godzinowej do 18,30 zł brutto i 13,37 zł netto.
 • Najniższa krajowa 2020 wynosiła 2600 zł brutto, zarazem najniższa krajowa netto wynosiła 1920,62 zł. To spowodowało wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej do 17 zł brutto i 12,34 zł netto.
 • Najniższa krajowa 2019 wynosiła 2250 zł brutto, zarazem najniższa krajowa netto wynosiła 1633,78 zł. To spowodowało wzrost minimalnej stawki godzinowej do 14,70 zł brutto i 10,54 zł netto.
 • Najniższa krajowa 2018 wynosiła 2100 zł brutto, zarazem najniższa krajowa netto wynosiła 1530 zł. To spowodowało wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13,70 zł brutto i 9,74 zł netto.
 • Najniższa krajowa 2017 wynosiła 2000 zł brutto, zarazem najniższa krajowa netto wynosiła  1459 zł. To spowodowało wzrost minimalnej stawki godzinowej do 13 brutto i 9,49 zł netto
 • Najniższa krajowa 2016 wynosiła 1850 zł brutto (1480 zł brutto w pierwszym roku pracy) , zarazem najniższa krajowa netto wynosiła 1355 zł. To spowodowało wzrost minimalnej stawki godzinowej do 12 zł brutto.
 • Najniższa krajowa 2015 wynosiła 1750 zł brutto (1400 zł brutto pierwszym roku pracy 80), zarazem najniższa krajowa netto wynosiła 1286,16 zł.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zapraszamy do naszych pozostałych artykułów:

Jaki zawód wybrać, by do mnie pasował?
Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej i gotowe odpowiedzi
Spis nazw zawodów w Polsce, czyli szukanie pracy idealnej dla nas
Poziomy znajomości języka w CV
CV kelner / CV kelnerka -Zobacz jak napisać CV dla kelnera
Jak wygląda CV sprzedawcy? Zobacz co zawiera CV dla sprzedawcy
Jak stworzyć profesjonalne CV fotografa wraz z listem motywacyjnym
Programista – jak zostać programistą i co robi programista?
Jak powinno wyglądać i co powinno zawierać idealne CV?