mobbing w pracy

Dużo mówi się w ostatnim czasie o mobbingu, który ma miejsce przede wszystkim w pracy. Jest to coraz większy problem. Jednak nadal nie wszyscy ludzie zdają sobie sprawę z tego czym jest mobbing. Zastanawiasz się, co można zakwalifikować jako mobbing w pracy i co zrobić w sytuacji, gdy już do niego doszło? Koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem, aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania!

Mobbing w pracy – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Mobbing definicja – jak rozumieć to słowo?

Zadajesz sobie pytania: “mobbing co to”? Mobbing to prześladowanie, uporczywe nękanie i zastraszanie pracownika. Pojęcie zostało dokładnie zdefiniowane w Kodeksie Pracy.

Kodeks pracy Mobbing:

Art. 943 .§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Według powyższego zapisu mobbing występuje w środowisku pracowniczym. Jakie są jego charakterystyczne cechy? Można tu wyróżnić przede wszystkim hierarchię władzy, a więc strukturę, w której jedni są ważniejsi od drugich. Jest to istotne ze względu na fakt, że osoba, która dopuszcza się mobbingu, jest zazwyczaj na wyższym stanowisku, niż jego ofiara. 

Dodatkowo istnieją wymogi, których spełnienie sprawia, że dane zachowanie zaczniemy nazywać mobbingiem. Jak podaje Kodeks Pracy – takie zachowanie musi być uporczywe i długotrwałe. Dodatkowo powoduje ono zastraszenie pracownika, co jest odbierane jako zlekceważenie jego pracy i poniżanie. Należy tu jednak uważać, ponieważ niektórzy pracodawcy mogą stosować podobne zabiegi, aby wprowadzać dyscyplinę w pracy, a nie mają na celu urażenia Cię osobiście. Samo wprowadzanie dyscypliny nie jest przy tym niczym złym, więc powinniśmy ostrożnie oskarżać kogoś o mobbing. Jak je jednak rozróżnić, skoro mogą się wydawać podobne?

mobbing definicja

Prawo pracy – dowiedz się więcej, o swoich prawach

Mobbing będzie się objawiał poprzez powtarzanie pewnych aktów przemocy psychicznej stosowanej przez przełożonego na podległym pracowniku. Wymagania, które stawia się osobie mobbingowanej w pracy, mogą być w takiej sytuacji nierealne, aby tylko pokazać, że pracownik nie potrafi tego wykonać. Jego kompetencje są przy tym nieustannie zaniżane. Odpowiedzią na pytanie “co to jest mobbing?” jest zatem stwierdzenie, że to nękanie w pracy przez współpracowników, przy czym zazwyczaj to osoba na niższym szczeblu zawodowym jest tą nękaną. Oprawca przy tym czuje, że może sobie na to pozwolić.

Mobber definicja – co oznacza to słowo?

Mobber jest słowem pochodnym od mobbingu. Oznacza ono osobę, która znęca się nad innym współpracownikiem. Co go jednak motywuje do takiego działania? Jakie są cechy mobbera?

mobber definicja
 1. Zazdrość – mobberzy stoją na wyższym stanowisku, niż ich ofiary, ale czują z ich strony zagrożenie. W rzeczywistości kompetencje nękającego nie są bowiem wystarczająco wysokie. Umniejsza on zasługi i umiejętności swojej ofiary, aby opóźnić moment, w którym zastąpi go ona na jego stanowisku. 
 2. Wysokie mniemanie o sobie – ego mobbera jest tak duże, że chce on wszystkim pokazać się z jak najlepszej strony. Uważa, że jest niezwykły, niezastąpiony, a w rzeczywistości często nawet nie posiada eksponowanych zalet. 
 3. Agresja – niekoniecznie muszą to być zachowania agresywne. Mowa tu także o biernej złości, wybuchowym temperamencie i nerwowym charakterze. Nie ma tam miejsca na autorefleksję czy zauważenie własnych błędów. 
 4. Nieustanne poczucie racji – jeśli odważysz się sprzeciwić mobberowi, on potraktuje to jako osobistą zniewagę. Skoro uważa siebie za osobę wszystkowiedzącą, to każda niezgoda traktowana jest jako bunt i obraza.
 5. Zrzucanie winy na innych – jeśli coś pójdzie nie po jego myśli, to zawsze znajdzie osobę, którą może obarczyć swoimi błędami. Sam w ten sposób pozbywa się problemu, jakim jest wzięcie odpowiedzialności za porażkę.

Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą?

Mobbing Kodeks pracy – co jeszcze nakazuje ustawa?

Podstawowa zasada mówi, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. On sam zdecydowanie nie może zatem być jego powodem. Poza tym, jeżeli pracownik, wskutek bycia ofiarą mobbingu w pracy, doznał rozstroju zdrowia – może domagać się od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego w odpowiedniej sumie z tytułu doznanej krzywdy. Ponadto, jeżeli z powodu mobbingu pracownik zrezygnował z pracy – może dochodzić od pracodawcy odszkodowania, którego wysokość nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę

Mobbing w pracy przykłady

Konkretne zachowania, podchodzące pod mobbing, są zależne od specyfiki miejsca pracy, relacji nękającego i nękanego, oraz ich indywidualnych cech charakteru. Znaczenie może mieć także ich umiejscowienie w hierarchii firmy. Jakie przykładowe zachowania mogą być sklasyfikowane jako mobbing w miejscu pracy

Mobbing przykłady:

 • groźby;
 • krytyka, która nie ma pokrycia w rzeczywistości;
 • ograniczanie podstawowych praw, takich jak wolność słowa oraz bagatelizowanie opinii pracownika (w tym nieustanne przerywanie i ignorowanie wypowiedzi);
 • zachowanie, które może być uznane za agresywne;
 • rozsiewanie plotek, które mogą zaszkodzić reputacji pracownika;
 • nękanie w pracy przez pracodawcę;
 • wydawanie poleceń, które nie mają związku ze stanowiskiem pracy, są uwłaczające lub niemożliwe do wykonania;
 • poniżanie.
mobbing przykłady

Lista przewinień, które są powiązane z mobbingiem, jest znacznie dłuższa. Najbardziej charakterystyczny jest przy tym mobbing w biurze, choć możemy się z nim spotkać w każdym innym środowisku zawodowym. 

CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?

Co nie jest mobbingiem?

Mobbing często może być mylony przez zatrudnionych z innymi stresującymi sytuacjami związanymi z pracą. Często są to różnego rodzaju konflikty z przełożonym lub innymi pracownikami, które nie są mobbingiem. Mobbingiem nie jest także kontrolowanie pracownika przez pracodawcę, czy egzekwowanie przez niego wykonania zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Mobbing w pracy gdzie zgłosić – jak udowodnić, że w firmie dochodzi do mobbingu?

Bez względu na to, czy dotknął Cię mobbing w pracy przez koleżankę, czy przez kolegę – poniżanie w pracy przez współpracownika jest sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. Jak jednak udowodnić, że Ty lub ktoś z Twojej firmy jest ofiarą mobbingu? Jest kilka istotnych rzeczy, które mogą Ci w tym pomóc. Zadbaj o nie, by móc udowodnić mobberowi jego winę.

nękanie w pracy

Nękanie w pracy – co i kto może stanąć po Twojej stronie?

By znaleźć jak najwięcej głosów, przemawiających na Twoją korzyść, przede wszystkim zadbaj o świadków zdarzeń. Na pewno ktoś ze współpracowników widział, że jesteś nękany. Porozmawiaj z nim. Niech wie, że potrzebujesz jego pomocy, by to udowodnić. Upewnij się jednak, że jest to osoba godna zaufania. W przeciwnym razie może powiedzieć o tym szefowi  i stanąć po jego stronie. 

Zbieraj dowody i dokumentuj wszystkie przykłady mobbingu. Dokładnie zapisuj sobie co i kiedy się wydarzyło, gromadź maile, w których jesteś nękany lub poniżany. Może ktoś ze współpracowników nagrał zachowanie mobbera lub chociaż zrobił zdjęcie? W trakcie samej sytuacji nękania powinieneś dawać jasne oznaki na to, że się sprzeciwiasz. Informuj, że nie podoba Ci się takie traktowanie. Dzięki temu współpracownicy też będą mieć pewność jak się czujesz w danym momencie. Możesz również powiadomić dział HR o okolicznościach, w których się znalazłeś. Wystarczy, że poinformujesz jedną osobę – dobrze mieć jakiegoś sojusznika, który potwierdzi, że taka sytuacja miała miejsce. 

Poza współpracownikami, dobrze jest porozmawiać o takich problemach z rodziną, przyjaciółmi, a także – z psychologiem. Nie powinieneś trzymać w sobie tego napięcia – lepiej wspólnie przemyśleć ten temat i znaleźć jakieś rozwiązanie. Zastanów się czy Twój stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego, uległ pogorszeniu wskutek zachowania mobbera. Na koniec – jako bezpośredni akt sprzeciwu – złóż pisemną skargę na mobbera.

Pamiętaj, że za mobbing w miejscu pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Prawo natomiast nakłada bezpośrednią karę na mobbera oraz pracodawcę. Jak sam widzisz – skoro przełożony też może być ukarany, to korzystniejsze dla niego jest przeciwdziałanie takim sytuacjom.

Gdzie zgłosić mobbing w pracy – jak możesz się bronić?

Jako pracownik masz prawo do odszkodowania za mobbing w miejscu pracy. Zacznij jednak od zgłoszenia mobbera do PIP, czyli Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli nęka Cię ktoś ze współpracowników – możesz zacząć od wysłania zgłoszenia o mobbingu do przełożonego. Dzięki temu będzie miał on szansę na reakcję. Donos o mobbingu wzór może się różnić w zależności od miejsca, do którego planujesz go złożyć. Nie ma jednego konkretnego i wymaganego wzoru. Skonstruowaliśmy dla Ciebie jednak przykładowe pismo, dzięki któremu możesz zgłosić mobbing w pracy

Zobacz nasze pozostałe wnioski:

Wniosek o urlop wychowawczy
Podanie o urlop okolicznościowy
Podanie o praktyki
Podanie o podwyżkę
Podanie o przedłużenie umowy
Wniosek o mieszkanie socjalne

Jak napisać pismo o zgłoszenie mobbingu w pracy? – wzór wysyłany do pracodawcy

…………………………
(miejscowość i data)

………………………………
(imię i nazwisko zgłaszającego)

………………………………
(adres zgłaszającego)

………………………………
(imię i nazwisko pracodawcy)

………………………………
(adres)

Zawiadomienie o mobbingu w zakładzie pracy

Ja, niżej podpisany,…………………., zatrudniony w ……………… na stanowisku…………….., od dnia ………………….., niniejszym informuję, iż stałem się ofiarą mobbingu w zakładzie pracy. 

Pracownik, który jest odpowiedzialny za te działania, to: ……………………………., będący moim bezpośrednim przełożonym.

Zachowania, których doświadczałem w ostatnim czasie z powodu wskazanej powyżej osoby, to m. in.:

……………………………………………………………………………………………………………

Działania, które zostały wspomniane wyżej, były uporczywe i długotrwałe. Polegały one na nękaniu i miały na celu poniżenie mnie i ośmieszenie przed innymi współpracownikami. Czas ich trwania wyniósł …………… Z powodu tych zachowań moje samopoczucie znacząco uległo pogorszeniu, a niższa samoocena spowodowała gorszą ocenę własnych działań zawodowych.

Uzasadnienie
Moje zawiadomienie uzasadniam zapisami z art. 943 Kodeksu pracy.

Jeżeli chciałbyś pójść inną drogą – możesz też napisać bezpośrednio pozew o mobbing. W takiej sytuacji należy go złożyć w Sądzie Pracy.

Mobbing w pracy co robić – jak poradzić sobie, gdy jesteś ofiarą mobbingu?

Nie potrafisz poradzić sobie z mobbingiem? Udaj się do psychologa i zasięgnij pomocy. Skorzystaj z rad, które wypisaliśmy dla Ciebie wcześniej. Co by się nie działo – nie daj się zastraszyć i nie pozwalaj na złe traktowanie w pracy.

Sprawdź też:

Przykładowe CV
Praca w Kanadzie – czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Działalność nierejestrowana 2023
CV bez doświadczenia – stwórz CV dla początkujących
Wzory CV
Trener personalny – ile zarabia trener personalny i jak nim zostać? 
Dress code co to – jaki strój do pracy jest odpowiedni?
Praca dodatkowa – jak dorobić?
Praca w warunkach szkodliwych – jakie zawody są uważane za szkodliwe?
Okres wypowiedzenia – jak się liczy okres wypowiedzenia?
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – jak się do niej przygotować?
Urlop okolicznościowy śmierć babci
Wykształcenie wyższe – czy licencjat to wykształcenie wyższe?
Benefity pracownicze – na jakie benefity możesz liczyć?
Rodzaje urlopów – kiedy i jakie urlopy przysługują pracownikowi?