praca na wysokości

Z pewnością wielokrotnie widziałeś ludzi pracujących na wysokościach. Dla osób, które nie zajmują się czymś takim, wyglądać to może dość niebezpiecznie. Wobec tego nasuwają się pytania: Czy są oni odpowiednio zabezpieczeni? Czy się nie boją? Czy nie spadną? Praca na wysokości wymaga przestrzegania odpowiednich zasad BHP, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Są tam też określone wymagania, takie jak uprawnienia do pracy na wysokości. Jak rzeczywiście wygląda tego typu zajęcie oraz jakie warunki pracy pozwalają uniknąć zagrożeń?

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Praca na wysokości – od ilu metrów?

Definicję prac na wysokości oraz sytuacje, w których nie uznajemy czegoś jako pracę na wysokości, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§105. 1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

 • osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
 • wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Czy praca na drabinie jest pracą na wysokości? 

Skoro praca na wysokości to praca powyżej 1,0 m, to również praca na drabinie może nią być (w zależności od tego na ile szczebli drabiny wejdziesz).

Oczywiście, jeśli wysokość jest liczona od poziomu połogi lub ziemi, to stanie na wszelkiego rodzaju rampach czy rusztowaniach także będzie traktowane jako praca na wysokości.

Zobacz: przykładowe CV

Praca na wysokości – dla kogo?

Praca na wysokości jest niezwykle niebezpieczna i ryzykowna. Wobec tego istnieje szereg warunków, do których musisz się dostosować, aby znaleźć zatrudnienie w takim zawodzie. Istnieją ogólne zasady dla wszystkich, ale oprócz tego musisz pamiętać, że pracodawca może nałożyć własne, dodatkowe. Nie ma jednak prawa żądać od Ciebie, abyś łamał te narzucone odgórnie.

prace na wysokości

Praca na wysokości – uprawnienia 

Przepisy BHP nie określają, jakie specjalistyczne uprawnienia należy zdobyć, aby wykonywać pracę na wysokościach. Istnieją jednak inne warunki, które musi spełnić kandydat na tego typu stanowisko.

Czym są kwalifikacje zawodowe? Jak w CV opisać swoje kwalifikacje w zawodzie?

Prace na wysokości – warunki

Jeśli chcesz pracować na wysokościach, musisz:

 • mieć minimum 18 lat;
 • pozytywnie ukończyć szkolenie BHP;
 • posiadać ważne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Dodatkowo pracodawca musi zadbać o to, abyś:

 • otrzymał na wyposażeniu środki ochrony indywidualnej (np. uprząż, hełm ochronny) i przeszedł odpowiednie przeszkolenie z wykorzystania ich;
 • został poinformowany o konkretnych zasadach i procedurach obowiązujących w tym miejscu pracy oraz o ocenie ryzyka zawodowego.
praca na wysokości bhp

Ważne jest, abyś Ty także zwrócił uwagę na to, czy przełożony dopełnił powyższych obowiązków. W końcu to od nich zależy Twoje bezpieczeństwo.

Oczywiście w tej pracy istotne są również cechy osobowości takie jak: spokojne usposobienie, odpowiedzialność, odporność na stres, racjonalność i umiejętność długiego skupienia. Nic nie może Cię rozpraszać, kiedy znajdujesz się nawet parę metrów nad ziemią.

Jak już zostało wspomniane – taka specyfika pracy wiąże się z ogromnym ryzykiem. Upadek z wysokości może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu czy nawet spowodować śmierć. Dlatego tak ważne jest dostosowanie się do zasad BHP i umiejętność oceny ryzyka sytuacji. 

Jakie są najlepiej płatne zawody w Polsce?

Praca na wysokości BHP – jakie zasady Cię obowiązują?

Przepisy BHP obowiązują nie tylko pracownika, ale także (a może nawet zwłaszcza) pracodawcę. Jest on bowiem odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej ochrony. Do podstawowych obowiązków przełożonego w zakresie dbania o bezpieczeństwo pracowników, należy:

praca na wysokości od ilu metrów
 • wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej;
 • przeprowadzenie szkolenia ze sposobu użytkowania wyposażenia;
 • poinformowanie pracownika o zasadach, które panują w zakładzie oraz o ocenie ryzyka zawodowego;
 • zapewnienie nadzoru, przypisanego w danym miejscu pracy (np. kierownika);
 • oznakowanie stref szczególnie niebezpiecznych, umieszczenie informacji ochronnych oraz wprowadzenie innych urządzeń, które będą osłaniać miejsca potencjalnego zagrożenia;
 • poinstruowanie pracowników o systemie pracy i kolejności wykonywania zadań;
 • zapewnienie asekuracji dla osób, które aktualnie wykonują prace na wysokości.

Prace na wysokości BHP – co jeszcze należy zrobić?

Jeśli istnieje taka możliwość, to w miejscach pracy powyżej 1,0 m powinny zostać zamontowane balustrady czy poręcze ochronne na wysokości co najmniej 1,1 m oraz krawężniki o minimalnej wysokości 0,15 m. Pomiędzy nimi należy umieścić poprzeczkę w połowie wysokości lub wypełnienie tej przestrzeni, aby dodatkowo zapobiec upadkowi. Najlepsze wobec tego byłyby kratownice lub przegrody, które całkowicie wyeliminują możliwość upadku. Zakłada się przy tym, że pracownik nie będzie się wychylał za takie zabezpieczenie, ponieważ mija się to z celem umieszczania go i może powodować dodatkowe niebezpieczeństwo. Jeśli zamontowanie balustrady nie jest możliwe, to należy zastosować inne skuteczne środki ochrony przed upadkiem z wysokości.

Jakie inne zawody wiążą się też z ryzykiem? Sprawdź:

Jak zostać strażakiem?
Podanie do policji
Jak się dostać do wojska?

Praca na wysokości – zachowanie pracownika

Jak już zostało wspomniane – za bezpieczeństwo w czasie pracy odpowiadają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Po stronie tych drugich leżą jednak bardziej ogólne zadania, takie jak stałe skupienie, uważność, zachowanie spokoju. Powinni ponadto przypominać sobie co jakiś czas zasady BHP, aby z pewnością niczego nie pominąć i wiedzieć jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Najważniejsze jednak jest to, aby pamiętać, co robić, żeby zapobiec wypadkowi. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Praca na wysokości – najczęstsze wypadki

Jakie sytuacje są najczęstszymi powodami wypadków?

 • postępowanie wbrew zasadom BHP (w wyniku braku przeszkolenia lub braku zachowania ostrożności przez pracownika);
 • nie zadbanie o skuteczną ochronę (niedziałające urządzenia ochronne lub ich brak);
 • nieodpowiedzialna lub źle zaplanowana koordynacja i kontrola działań.

Czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?

Praca na wysokości do i powyżej 3 metrów

Za pracę na wysokości uważa się wykonywanie obowiązków powyżej 1,0 metra. Czy jest jednak jakaś maksymalna wysokość? Okazuje się, że tak i wynosi ona 3 metry. Do pracy powyżej 3 metrów potrzebujesz innego zezwolenia lekarskiego, ponieważ wiąże się ona z innym zakresem obowiązków.

praca na wysokości definicja

Praca na wysokości do 3 m

Wykonujesz swoje obowiązki na wysokości do 3 metrów? To również jest praca na wysokości, jednak wiąże się z mniejszym ryzykiem. W takiej sytuacji wystarczy, jeśli wykonasz badania lekarskie co 3 – 5 lat. Inne restrykcje oraz wymogi Cię nie dotyczą. Do tej kategorii możemy zaliczyć np. prace malarskie przed domem jednorodzinnym, gdy wysokość, na której się znajdujesz, jest pomiędzy 1. a 3. metrami.

Czy wypłata wynagrodzenia może być do ręki?

Praca na wysokości powyżej 3 metrów

Pierwsza różnica pojawia się w zakresie badań lekarskich. W tej kategorii dochodzą inne wytyczne, takie jak ocena błędników oraz wady wzroku. Mogą one być bowiem uznane za przeciwwskazania do pracy na wysokości powyżej 3 m. Dodatkowo wymagane jest częstsze ich powtarzanie (co 2 – 3 miesiące lub co roku, gdy ukończysz 50 lat). Praca na wysokości powyżej 3 m to zadania ogrodnika, który przycina gałęzie w koronach wysokich drzew czy osoby odśnieżającej dach.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zajrzyj też:

Bezrobocie – przyczyny, rodzaje i skutki bezrobocia 
Jak wygląda praca w HR?
Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron
Praca w wydawnictwie – co robi redaktor? Ile zarabia korektor?
Okres ochronny przed emeryturą – ile lat przed emeryturą jest okres ochronny?
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?
Dodatek za godziny nocne – ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Jak liczyć godziny nocne?
CV dla ucznia – jak napisać przykładowe CV ucznia?
Zawody przyszłości – jakie branże mają przyszłość?
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą
Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?
Wniosek o mieszkanie socjalne