urlop okolicznościowy urodzenie dziecka

Powiększenie rodziny jest pięknym wydarzeniem. Wiąże się jednak z wieloma obowiązkami, które trzeba wypełnić po przyjściu malucha na świat. Urodzenie dziecka uprawnia więc do urlopu okolicznościowego. Komu przysługuje urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka? Jaki jest jego wymiar i do kiedy trzeba wykorzystać dni wolne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop okolicznościowy – narodziny dziecka

Zakup ciuszków, całkowite skompletowanie wyprawki i załatwienie spraw urzędowych – z tym wszystkim muszą uporać się rodzice, którzy właśnie doczekali się potomka. Urlop za urodzenie dziecka jest zatem doskonałym przywilejem, umożliwiającym ich wsparcie w tym pięknym, aczkolwiek wymagającym czasie.

Zobacz też, co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy?

Jak długo trwa urlop z okazji urodzenia dziecka?

Pracownik, któremu urodziło się dziecko, ma prawo do 2 dni wolnych (niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie) od obowiązku świadczenia pracy.

Komu przysługuje urlop na urodzenie dziecka?

Kwestia przyznawania dni wolnych w wyjątkowych sytuacjach, została uregulowana w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Urlop okolicznościowy na narodziny dziecka przysługuje obojgu rodzicom, jednakże w praktyce jest on wykorzystywany jedynie przez ojców. Ponieważ po porodzie matka rozpoczyna właśnie swój urlop macierzyński. Z tego powodu mówi się: urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka dla ojca

Pamiętaj, że chęć skorzystania z urlopu okolicznościowego nie pozbawia Cię prawa do urlopu ojcowskiego

Urlop okolicznościowy po urodzeniu dziecka dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także na zasadzie powołania, mianowania i wyboru. Urlopy okolicznościowe są przywilejem pracowniczym, które nie przysługują świadczącym usługi na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, B2B).

urlop okolicznościowy narodziny dziecka

Urlop okolicznościowy urodzenie dziecka – czas na wykorzystanie

Urlop na narodziny dziecka nie musi zostać wykorzystany dokładnie w dniu narodzin dziecka. Warunkiem jest, by był to czas bezpośrednio powiązany z tym wydarzeniem, dlatego ważne, abyś urlop okolicznościowy z tego tytułu wziął w możliwie bliskim terminie od przyjścia malucha na świat. Takie dodatkowe dni wolne warto wykorzystać np. na załatwienie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w dziale kadr zakładu pracy, czy złożenie wniosku o Becikowe. Co ważne, możesz wnioskować o przyznanie dwóch dni wolnych razem lub osobno.

Wniosek o urlop okolicznościowy – urodzenie dziecka

Urlop okolicznościowy za urodzenie dziecka przyznawany jest na prośbę pracownika, dlatego musisz złożyć odpowiedni wniosek do pracodawcy. Co powinien zawierać taki dokument?

  • Datę i miejsce sporządzenia pisma;
  • dane pracodawcy;
  • dane pracownika;
  • liczbę dni wolnych;
  • datę wykorzystania urlopu;
  • cel urlopu;
  • odręczny podpis pracownika.

Stwórz również wniosek o urlop wychowawczy

Musisz wiedzieć, że pracodawca może zażądać dodatkowego dokumentu potwierdzającego zaistniałą okoliczność. Dlatego miej przy sobie odpis aktu urodzenia dziecka.

urlop okolicznościowy na narodzenie dziecka

Urodzenie dziecka – urlop okolicznościowy czy jest płatny?

Takie dni wolne, jak urlop okolicznościowy nie wliczają się do wymiaru urlopu wypoczynkowego a za skorzystanie z nich, przysługuje wynagrodzenie. 

Poronienie lub śmierć dziecka a dni wolne

Niekiedy dochodzi do przykrych zdarzeń, gdy noworodek umiera w trakcie porodu lub zaraz po. W przypadku takich lub podobnych sytuacji nikt nie wymaga od pracownika, aby stawił się od razu w pracy. W związku z tym matce nadal przysługują dni wolne, aby mogła dojść do siebie.

Zgodnie z Kodeksem pracy:

Art. 1801. § 1 W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 

§ 2 W przypadku zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. 

Ojciec w takiej sytuacji ma prawo do urlopu okolicznościowego (2 dni) oraz urlopu z tytułu zgonu dziecka (2 dni).

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Dowiedz się więcej:

Umowa na zastępstwo – jak długo można kogoś zastępować?
Urlop na żądanie – ile urlopu przysługuje? Poznaj podstawowe zasady
Praca zdalna – jak znaleźć pracę zdalną?
CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?
Wypłata wynagrodzenia – na konto czy do ręki? Co jeśli na koncie brak wypłaty?
Pierwszy dzień w nowej pracy – jak go przeżyć i jak pokonać stres przed nową pracą
Urlop ojcowski 2023 – Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?
Praca na pół etatu – jak wygląda zatrudnienie na pół etatu?
Przerwa w pracy – ile przerwy przysługuje pracownikowi?