Wymiar czasu pracy w 2020, 2021 i 2022 roku 

Czas pracy został uregulowany w Kodeksie pracy. Podstawowym przepisem określającym, ile godzin w miesiącu powinno się pracować, jest artykuł 129 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nim dobowy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin, a w perspektywie przeciętnego pięciodniowego tygodnia roboczego 40 godzin. Oczywiście, istnieją wyjątki od tej zasady, a w każdym miesiącu liczba godzin pracy może się od siebie różnić. Sprawa wygląda inaczej, kiedy wykonuje się obowiązki w ramach danego stanowiska np. na ¾ etatu. Ile wtedy wyniesie suma godzin pracujących? Kiedy prawo pozwala na pracę przez 12 godzin dziennie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w przygotowanym artykule. Zapraszamy do lektury!

Wymiar czasu pracy w 2020, 2021 i 2022 roku  – Spis Treści

Pół etatu, etat, ¾ etatu – ile to godzin?

Nie każdy decyduje się na pracę w pełnym wymiarze godzin. Czy wiesz, ile godzin ma etat? Pełen etat to 40 godzin przepracowanych w tygodniu. Tak jak zostało wspomniane na wstępie, standardowo przyjmuje się, że jest to 8 godzin pracy dziennie. Prawodawca wskazał wyjątek od tego zapisu i przewidział możliwość pracy do 12 godzin dziennie, jeżeli wymaga tego rodzaj wykonywanych obowiązków.

Uwaga!Jeśli pracujesz 12 godzin dziennie, pracodawca jest zobowiązany do skrócenia wymiaru czasu pracy w niektórych dniach lub zrekompensować to dniami wolnymi od pracy.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Z drugiej strony, można pracować mniej niż 8 godzin dziennie, czy też mniej niż 40 godzin w skali tygodnia. Określa się to jako niepełny etat. W ramach takiego wymiaru pracy wyróżnia się:

 • ¾ etatu, czyli 30 godzin tygodniowo;
 • ½ etatu, czyli 20 godzin tygodniowo;
 • ¼ etatu, czyli 10 godzin tygodniowo. 

Miesięczny wymiar czasu pracy 

Miesięczny wymiar czasu pracy nie jest identyczny w każdym miesiącu. Oznacza to, że liczba godzin przepracowana w lipcu będzie różniła się od liczby godzin w grudniu. Jest to uwarunkowane szczególnie przez liczbę dni świątecznych, będących ustawowo dniami wolnymi od pracy. 

Dni wolne od pracy 2020 

 • 1 stycznia (środa) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli
 • 12 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 13 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (piątek) – Święto Pracy
 • 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 31 maja (niedziela) – Zielone Świątki
 • 11 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (środa) – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (piątek) – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (sobota) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Odwołując się do podanego przykładu, w lipcu nie jest obchodzone żadne święto, w grudniu przypadają dwa dni wolne z tytułu świąt.

Dni wolne od pracy 2021

 • 1 stycznia (piątek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (środa) – Święto Trzech Króli
 • 4 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 5 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (sobota) – Święto Pracy
 • 3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (niedziela) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (sobota) – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (niedziela) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Dni wolne od pracy 2022

 • 1 stycznia (sobota) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (czwartek) – Święto Trzech Króli
 • 17 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 18 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (niedziela) – Święto Pracy
 • 3 maja (wtorek) – Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja
 • 5 czerwca (niedziela) – Zielona Świątki
 • 16 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (wtorek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (niedziela) – Pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (poniedziałek) – Drugi dzień Bożego Narodzenia

Co w przypadku, gdy święto wypada w sobotę? 

Odpowiedź znajdziesz w przepisach prawa pracy.  Zgodnie z artykułem 130 Kodeksu Pracy: 

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć wolny dzień za święto przypadające w sobotę.

Liczba godzin pracy w 2020, 2021 i 2022  

Skoro już wiesz, od czego zależne jest liczba dni pracujących w ciągu roku, możesz z łatwością obliczyć, ile godzin pracy wypada na 2020 r. 

Zakładając, że interesuje Cię liczba godzin przy pełnym etacie, należy pomnożyć liczbę tygodni przez zakładany wymiar pracy, dodać iloczyn pozostałych dni (np. gdy miesiąc kończy się w połowie tygodnia) i 8 godzin oraz odjąć od tego każdy ustawowy dzień wolny, który zgodnie z przepisem liczy 8 godzin.

Obliczmy zatem liczbę godzin pracy dla lutego 2020 r.:

4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin 

Godziny pracujące dla całego 2020 r.:

 • Styczeń 2020: 168 godzin pracujących 
 • Luty 2020: 160 godzin pracujących 
 • Marzec 2020: 176 godzin pracujących 
 • Kwiecień 2020: 168 godzin pracujących 
 • Maj 2020: 160 godzin pracujących 
 • Czerwiec 2020: 168 godzin pracujących 
 • Lipiec 2020: 184 godzin pracujących 
 • Sierpień 2020: 168 godzin pracujących 
 • Wrzesień 2020: 176 godzin pracujących 
 • Październik 2020: 176 godzin pracujących 
 • Listopad 2020: 160 godzin pracujących 
 • Grudzień 2020: 176 godzin pracujących 

Godziny pracujące dla całego 2021 r.:

 • Styczeń 2021: 152 godziny pracujące
 • Luty 2021: 160 godzin pracujących
 • Marzec 2021: 184 godziny pracujące
 • Kwiecień 2021: 168 godzin pracujących
 • Maj 2021: 152 godziny pracujące
 • Czerwiec 2021: 168 godzin pracujących
 • Lipiec 2021: 176 godzin pracujących
 • Sierpień 2021: 176 godzin pracujących
 • Wrzesień 2021: 176 godzin pracujących
 • Październik 2021: 168 godzin pracujących
 • Listopad 2021: 160 godzin pracujących
 • Grudzień 2021: 176 godzin pracujących

Godziny pracujące dla całego 2022 r.:

 • Styczeń 2022: 152 godziny pracujące
 • Luty 2022: 160 godzin pracujących
 • Marzec 2022: 184 godziny pracujące
 • Kwiecień 2022: 160 godzin pracujących
 • Maj 2022: 168 godzin pracujących
 • Czerwiec 2022: 168 godzin pracujących
 • Lipiec 2022: 168 godzin pracujących
 • Sierpień 2022: 176 godzin pracujących
 • Wrzesień 2022: 176 godzin pracujących
 • Październik 2022: 168 godzin pracujących
 • Listopad 2022: 160 godzin pracujących
 • Grudzień 2022: 168 godzin pracujących

¾ etatu – ile to godzin?

Jeśli zastanawiasz się, ile wynosi suma godzin miesięcznie przy pracy np. na ¾ etatu, musisz obliczyć iloczyn liczby godzin przypadających na dany miesiąc przy pełnym etacie oraz wybranego niepełnego wymiaru pracy.

Obliczmy zatem liczbę godzin pracy dla listopada 2020 r. dla osoby pracującej na ¾ etatu:

160 godzin x ¾ = 120 godzin do przepracowania

W przypadku osoby pracującej na ½ etatu:
160 godzin x ½ = 80 godzin do przepracowania

3/4 i 1/2 etatu ile to godzin w 2020, 2021 i 2022?

3/4 etatu ile to godzin w 2020?

 • Styczeń – 126 godzin pracujących
 • Luty – 120 godzin pracujących
 • Marzec – 132 godziny pracujące
 • Kwiecień – 126 godzin pracujących
 • Maj – 120 godzin pracujących
 • Czerwiec – 126 godzin pracujących
 • Lipiec – 138 godzin pracujących
 • Sierpień – 120 godzin pracujących
 • Wrzesień – 132 godziny pracujące
 • Październik – 132 godziny pracujące
 • Listopad – 120 godzin pracujących
 • Grudzień – 126 godzin pracujących

3/4 etatu ile to godzin w 2021?

 • Styczeń – 114 godzin pracujących 
 • Luty – 120 godzin pracujących 
 • Marzec – 138 godzin pracujących 
 • Kwiecień – 126 godzin pracujących 
 • Maj – 120 godzin pracujących 
 • Czerwiec – 126 godzin pracujących 
 • Lipiec – 132 godzin pracujących 
 • Sierpień – 132 godzin pracujących 
 • Wrzesień – 132 godzin pracujących 
 • Październik – 126 godzin pracujących 
 • Listopad – 120 godzin pracujących 
 • Grudzień – 138 godzin pracujących 

3/4 etatu ile to godzin w 2022?

 • Styczeń – 114 godzin pracujących
 • Luty – 120 godzin pracujących
 • Marzec – 138 godzin pracujących
 • Kwiecień – 120 godzin pracujących
 • Maj – 126 godzin pracujących
 • Czerwiec – 126 godzin pracujących
 • Lipiec – 126 godzin pracujących
 • Sierpień – 132 godziny pracujące
 • Wrzesień – 132 godziny pracujące
 • Październik – 126 godzin pracujących
 • Listopad – 120 godzin pracujących
 • Grudzień – 126 godzin pracujących

1/2 etatu ile to godzin w 2020?

 • Styczeń – 84 godziny pracujące
 • Luty – 80 godzin pracujących
 • Marzec – 88 – godziny pracujące
 • Kwiecień 84 godziny pracujące
 • Maj – 80 godzin pracujących
 • Czerwiec – 84 godziny pracujące
 • Lipiec – 92 godziny pracujące
 • Sierpień – 80 godzin pracujących
 • Wrzesień – 88 godzin pracujących
 • Październik – 88 godzin pracujących
 • Listopad – 80 godzin pracujących
 • Grudzień – 84 godziny pracujące

1/2 etatu ile to godzin w 2021?

 • Styczeń – 76 godzin pracujących 
 • Luty – 80 godzin pracujących 
 • Marzec – 92 godzin pracujących 
 • Kwiecień – 84 godzin pracujących 
 • Maj – 80 godzin pracujących 
 • Czerwiec – 84 godzin pracujących 
 • Lipiec – 88 godzin pracujących 
 • Sierpień – 88 godzin pracujących 
 • Wrzesień – 88 godzin pracujących 
 • Październik – 84 godzin pracujących 
 • Listopad – 80 godzin pracujących 
 • Grudzień – 94 godzin pracujących 

1/2 etatu ile to godzin w 2022?

 • Styczeń – 76 godzin pracujących
 • Luty – 80 godzin pracujących
 • Marzec – 92 godziny pracujące
 • Kwiecień – 80 godzin pracujących
 • Maj – 84 godziny pracujące
 • Czerwiec – 84 godziny pracujące
 • Lipiec – 84 godziny pracujące
 • Sierpień – 88 godzin pracujących
 • Wrzesień – 88 godzin pracujących
 • Październik – 84 godziny pracujące
 • Listopad – 80 godzin pracujących
 • Grudzień 84 godziny pracujące

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Szczęśliwe godziny do przepracowania!

Mamy nadzieję, że bez względu na to, czy podejmiesz zatrudnienie na ½ etatu, czy poświęcasz się pracy w jej pełnym wymiarze, ten czas pozwala Ci rozwijać się zawodowo, a dni wolne od pracy są zasłużonym odpoczynkiem za Twoje zaangażowanie!

Więcej sprawdzonych porad:

Świadczenie postojowe – jak złożyć wniosek o postojowe?
Wniosek o mieszkanie socjalne
Podanie o praktyki – jak napisać podanie o praktyki zawodowe wzór
Wniosek o urlop macierzyński – gotowy wzór
Szukam pracy za granicą, czyli gdzie znaleźć zatrudnienie i jak wygląda życie za granicą?
Staż z urzędu pracy – jak wygląda staż?
Państwowa Straż Pożarna – jak zostać strażakiem?
List motywacyjny pracownik socjalny – stwórz CV pracownika socjalnego
Urlop macierzyński 2022 – ile trwa urlop macierzyński?
Jak napisać CV managera? Przykładowe CV na stanowisko kierownicze

Ocena:

5 z 1 ocen

Dodaj komentarz