dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Mówi się, że zdrowie jest najważniejsze, dlatego ubezpieczenie zdrowotne to coś, na czym szczególnie zależy większości z nas. Co w sytuacji, gdy pracodawca Cię nie ubezpiecza? Możesz zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i zyskać tym samym dostęp do podstawowych usług medycznych. Zobacz, jak się samodzielnie ubezpieczyć? I sprawdź, ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – dowiedz się:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Czym jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Najczęściej dotyczy zatrudnionych na umowę o dzieło, wolontariuszy lub obcokrajowców.

Według NFZ dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to umowa zawarta dobrowolnie z NFZ. Daje ona prawo do:

  • wszelkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • uzyskania karty EKUZ.

Pracujesz na podstawie umowy o pracę? Nie musisz się tym martwić – pracodawca zobowiązany jest Cię ubezpieczyć, dlatego w tym przypadku mówimy o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Sytuacja jest inna jeśli pracujesz na podstawie umowy o dzieło – nikt nie opłaca za Ciebie składek ZUS, a więc możesz zrobić to sam korzystając z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

ZUS ubezpieczenie dobrowolne – jaka jest wysokość składki zdrowotnej 2023?

Dobrowolna składka zdrowotna w ramach NFZ zmienia się co kwartał. Obliczana jest jako iloczyn podstawy wymiaru tej składki i stawki 9 proc. Przy czym podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W czwartym kwartale 2022 roku wynosiło ono 6965,94 zł. 

Dobrowolna składka zdrowotna 2023 w miesiącach: styczeń, luty i marzec wynosiła 626,93 zł.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2023 dla wolontariuszy

Podstawę wymiaru dobrowolnej składki zdrowotnej wolontariusza stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia. W pierwszej połowie 2023 roku najniższa krajowa wynosi 3490 zł. Oznacza to, że wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2023 dla wolontariusza wynosi 314,10 zł (3490 zł x 9 proc.).

Wysokość składki zdrowotnej 2023 dla cudzoziemców

Od 1 listopada 2018 r. cudzoziemców, którzy są studentami spoza Unii Europejskiej oraz cudzoziemców, którzy są duchownymi spoza Unii Europejskiej, obowiązuje wysokość składki zdrowotnej w kwocie 55,80 zł (podstawa wymiaru wynosi 620 zł i jest nią wysokość zasiłku opiekuńczego).

ZUS ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenie dobrowolne NFZ – jak samodzielnie się ubezpieczyć?

Aby skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do jednej z placówek Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) z wypełnionym wnioskiem i wymaganą dokumentacją. Zobacz, jak krok po kroku dobrowolnie się ubezpieczyć!

  • Pobierz i wypełnij wniosek w dwóch egzemplarzach (wzór wniosku znajdziesz na stronie NFZ).
  • Przygotuj dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia:
Ostatni tytuł ubezpieczenia zdrowotnegoDokument potrzebny do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
umowa o pracęświadectwo pracy
umowa zlecenieumowa zlecenie wraz z dokumentem potwierdzającym jej zakończenie
działalność gospodarczawydruk z CEIDG lub zaświadczenie z ZUS o zakończeniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej
rejestracja jako osoba bezrobotnadecyzja z Urzędu Pracy o utracie statusu bezrobotnego
zgłoszenie jako członek rodzinydruk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia (małżonek) lub druk ZUS ZCNA wyrejestrowania z ubezpieczenia + dokument potwierdzający zakończenie nauki (dziecko)
zgłoszenie przez szkołę lub uczelniępotwierdzenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZWUA) lub zaświadczenie z uczelni
ubezpieczenie w innym kraju członkowski UE i EOGformularz E-104/S041
innydokument potwierdzający zakończenie ubezpieczenie zdrowotnego
  • Wraz z dokumentami udaj się do wojewódzkiego oddziału NFZ lub jednej z delegatur.
  • Podpisz umowę, którą otrzymasz po przedstawieniu dokumentów.
  • Wnieś opłatę dodatkową, której wysokość zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym.
Wysokość opłaty dodatkowejDługość przerwy w opłacaniu składki zdrowotnej
20 proc. dochodów uznanych jako podstawa wymiaru składkiod 3 miesięcy do roku
50 proc. dochodów uznanych jako podstawa wymiaru składkipowyżej roku i do 2 lat
100 proc. dochodów uznanych jako podstawa wymiaru składkiod 2 do 5 lat
150 proc. dochodów uznanych jako podstawa wymiaru składkiod 5 do 10 lat
200 proc. dochodów uznanych jako podstawa wymiaru składkipowyżej 10 lat
  • W terminie 7 dniu od zawarcia umowy złóż w ZUSie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania druk ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 24 10 XX.

Pamiętaj, że składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne opłaca się w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Sprawdź też: Ubezpieczenie zdrowotne 2023

Do kiedy jest ważne ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne?

Umowa z NFZ zawierana jest na czas nieokreślony. Obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia rozwiązania. Zostaje zakończona także w przypadku miesięcznego okresu zalegania w opłacaniu składek.

ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne

NFZ ubezpieczenie dobrowolne – jak wygląda rezygnacja?

Rozwiązanie umowy z NFZ może nastąpić w dowolnym momencie na pisemny wniosek ubezpieczonego (tam zamieścisz datę, z którą nastąpi rezygnacja). Do wniosku należy dołączyć wszystkie dowody opłaconych składek za czas trwania umowy oraz potwierdzenie uzyskania innego tytułu ubezpieczenia (jeśli nastąpiła taka zmiana).

Studenci muszą dodatkowo załączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub kopię dyplomu ukończenia studiów.

Rozwiązanie umowy z NFZ następuje najwcześniej z dniem złożenia wniosku o rozwiązanie.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 (kuroniówka) – komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Ubezpieczenie dobrowolne – warto czy nie?

Jeśli zdecydujesz się na samodzielne opłacanie składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne zyskasz dostęp do bezpłatnej opieki medycznej w publicznych placówkach zdrowia. 

Co jeśli nie obejmuje Cię obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, a nie zdecydowałeś się na samodzielne opłacanie składki zdrowotnej – koszty leczenia mogą okazać się naprawdę wysokie. Cennik poszczególnych usług medycznych znajdziesz na stronach konkretnych placówek. 

Masz także możliwość skorzystania z ubezpieczenia oferowanego przez prywatne firmy ubezpieczeniowe.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Te artykuły także mogą Cię zainteresować:

Ustawa o ochronie danych osobowych – co to jest ochrona danych osobowych i na czym polega RODO?
Umowa zlecenie a emerytura – czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?
Badania medycyny pracy – jakie badania do pracy? Kiedy trzeba wykonać badania lekarskie do pracy?
Netto brutto – brutto ile to netto? Sprawdź swoje wynagrodzenie na rękę
Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi? 20 czy 26 dni urlopu? Urlop wypoczynkowy 2023
Opieka na dziecko 2023 – ile dni opieki na dziecko przysługuje pracującym rodzicom?
Średnia krajowa – ile wynosi średnia krajowa 2023?
Dni wolne od pracy 2023 – sprawdź kalendarz świąt 2023 i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy
Niedziela handlowa – kiedy są niedziele handlowe 2023? Niedziele handlowe lista
Opinia o praktykancie – czy ocena z praktyk jest istotna?
Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?
Portfolio – co to jest portfolio? Jak stworzyć portfolio?
Umowa na okres próbny –  czy okres próbny jest płatny?