ile dni urlopu

Niezależnie od tego, czy kochasz swoją pracę, czy wręcz przeciwnie nie przepadasz za nią – z pewnością podobnie do większości pracowników – chcesz jak najwięcej dni wolnych od pracy i płatnego urlopu. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. Ile dni urlopu Ci przysługuje? Co z zasadą 26 dni urlopu dla wszystkich? Przeczytaj nasz artykuł!

Ile dni urlopu – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Ile dni urlopu przysługuje zatrudnionym na umowie o pracę?

Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego (dniu urlopowe płatne) dla zatrudnionych na umowie o pracę, zależy od stażu pracownika. Ile należy się urlopu? Jeśli Twój staż pracy nie przekracza 10 lat, przysługuje Ci 20 dni urlopu, natomiast ze stażem pracy powyżej 10 lat, możesz liczyć na urlop 26 dni.

Ile przysługuje urlopu na niepełnym etacie?

Podany wyżej wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje Ci jedynie wtedy, gdy pracujesz na pełny etat. Co, jeśli Twój wymiar czasu pracy jest mniejszy? Ile jest dni urlopu w takiej sytuacji? Przysługuje Ci proporcjonalna liczba dni urlopu. Na przykład przy pracy na pół etatu będzie to odpowiednio 10 lub 13 dni. 

Oczywiście staż pracy musi zostać potwierdzony w zaświadczeniach od poprzednich pracodawców, a dokładnie w świadectwach pracy.

Długość stażu pracy sumuje się, jednak podczas jego obliczania uwzględnia się jedynie okres zatrudnienia w jednej firmie. Co oznacza, że jeśli w tym samym czasie pracowałeś w dwóch miejscach jednocześnie – czas pracy nie zostanie zdublowany.

Urlop ile dni? Jakie rodzaje urlopów przysługują pracownikowi?

Ile dni urlopowych może wykorzystać pracownik? Kodeks pracy definiuje też dodatkowe dni wolne poza urlopem wypoczynkowym.

Dni urlopowe – umowa o pracę:

 • urlop na żądanie – 4 dni z puli całego urlopu wypoczynkowego, które możesz wykorzystać z dnia na dzień w nagłych przypadkach;
 • urlop okolicznościowy – 1 lub 2 dodatkowe dni w zależności od stopnia pokrewieństwa lub zaistniałej okoliczności;
 • urlop bezpłatny – nie jest on w żaden sposób limitowany, ale jeśli zdecydujesz się na urlop bezpłatny w wymiarze powyżej 3 miesięcy, pracodawca może zażądać Twojego wcześniejszego powrotu do pracy, gdy zajdzie taka konieczność;
 • urlop macierzyński – z założenia wynosi 20 tygodni, jednak 6 z nich możesz przekazać ojcu dziecka;
 • urlop wychowawczy – wynosi maksymalnie 36 miesięcy z czego 1 miesiąc jest zarezerwowany dla drugiego rodzica;
 • urlop ojcowski – wymiar urlopu ojcowskiego to 14 dni;
 • urlop tacierzyński – wyjątkiem skorzystania z urlopu tacierzyńskiego jest przekazanie przez matkę dziecka swojej części urlopu macierzyńskiego (6 tygodni).
ile dni urlopowych

Urlop wypoczynkowy – ile dni zgodnie z Kodeksem pracy?

W artykule 154. § 1. Kodeksu pracy czytamy, że urlop wypoczynkowy wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Warto zaznaczyć, że to, ile dni urlopu wypoczynkowego Ci przysługuje, zależy także od ukończonych stopni edukacji (wykształcenia zawodowego, średniego i wyższego).

Pobierz gotowy wzór wniosku o urlop wypoczynkowy

ile dni urlopu wypoczynkowego

Tę kwestię wyjaśnia z kolei artykuł 155. § 1. Kodeksu pracy: 

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.

Wykształcenie wyższe – czy licencjat to wykształcenie wyższe?

Sumowaniu nie podlega także okres nauki z okresem wykonywanej pracy. W takiej sytuacji wlicza się albo czas edukacji, albo okres zatrudnienia. W zależności od tego, co jest dla Ciebie korzystniejsze.

Obowiązek przedstawienia świadectw pracy oraz świadectw ukończenia szkół leży po Twojej stronie. Jeśli nie udokumentujesz 10-letniego stażu pracy, 26 dni urlopu nie będzie Ci przysługiwać.

Co jeśli w trakcie roku kalendarzowego nabędziesz prawo do 26 dni urlopu?

Otrzymujesz tzw. urlop uzupełniający. Przejście z 20 na 26 dni urlopu następuje, gdy:

 • Twój staż pracy przekroczy 10 lat;
 • w czasie zatrudnienia ukończysz szkołę, dzięki czemu Twój staż pracy wzrośnie;
 • przejdziesz do innej firmy gwarantującej pracownikom wyższy wymiar urlopu.

Załóżmy, że jest listopad, wykorzystałeś już przysługujący Ci urlop wypoczynkowy (20 dni) na bieżący rok kalendarzowy. W tym miesiącu przekroczysz jednak 10-letni staż pracy – w związku z tym otrzymasz 6 dodatkowych dni urlopowych.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Urlop wypoczynkowy – ile dni na okresie próbnym?

Obowiązuje Cię umowa na okres próbny? Również masz prawo do urlopu wypoczynkowego. Otrzymujesz go proporcjonalnie za każdy przepracowany miesiąc, czyli 1/12 z pełnego wymiaru urlopu. Pełny wymiar urlopu zależy od Twojego stażu pracy.

Kto ma więcej dni urlopowych? Ile urlopu przysługuje?

Kto ma prawo do dłuższych urlopów?

 • Osoby niepełnosprawne – dodatkowe 10 dni każdego roku;
 • nauczyciele – okres ferii i wakacji;
 • sędziowie i prokuratorzy – dodatkowe 6 dni każdego roku po 10 latach pracy oraz dodatkowe 12 dni każdego roku po 15 latach pracy;
 • inwalidzi wojenni i kombatanci – dodatkowe 10 dni każdego roku;
 • pracownicy socjalni – dodatkowe 10 dni raz na 2 lata po przepracowaniu 5 lat w zawodzie.

Stwórz CV pracownika socjalnego

Nowy Kodeks pracy – 26 dni urlopu dla wszystkich, od kiedy?

Rząd pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy. Z racji dość szerokiego zakresu planowanych zmian, nowy projekt przyjęło się określać jako nowy Kodeks pracy.

Planowane jest zniesienie obecnego podziału na 20 i 26 dni urlopu i wprowadzenie 26 dni urlopu dla każdego niezależnie od stażu pracy. Decyzja podyktowana jest dzisiejszym rynkiem pracy, gdzie wielu młodych ludzi rozpoczyna swoją karierę od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie/ umowa o dzieło), które nie są wliczane do stażu pracy. 

Oczywiście propozycja ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób wkraczających na rynek pracy. Kiedy 26 dni urlopu dla wszystkich? Tego jeszcze nie da się określić. Zmiany w Kodeksie pracy planowane były na 2019 rok, jednak projekt nadal jest w toku.

Choć ta zmiana niewątpliwie jest atrakcyjna dla pracowników, nowy Kodeks pracy zakłada też inne nowelizacje, niestety mniej korzystne:

 • przedawnienie urlopu – na ten moment niewykorzystany urlop wypoczynkowy możesz wykorzystać do września kolejnego roku – według projektu czas ten ma zostać skrócony (zaległy urlop będziesz mógł wykorzystać jedynie w I kwartale następnego roku);
 • ograniczony urlop na żądanie – nowy Kodeks pracy zakłada konieczność zgłoszenia urlopu na żądanie najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem pracy, a nie jak dotychczas – np. tego samego dnia rano.

Należy pamiętać, że planowane zmiany związane z ujednoliceniem urlopu są korzystne głównie dla ludzi młodych. Z kolei ograniczenia dotkną wszystkich pracowników na umowie o pracę, którym i tak przysługuje 26 dni urlopu.

kiedy 26 dni urlopu

Ile urlopu na rok? Dlaczego to takie ważne?

Propozycja zrównania urlopu ma swoje powody. Przeciętny Polak przepracowuje rocznie 1928 godzin. Co daje wynik zdecydowanie wyższy niż w innych państwach:

 • Niemcy – 1288 godzin;
 • Czechy – 1770 godzin;
 • Francja – 1472 godziny.

Jak widzisz – pracujemy naprawdę dużo. Zbyt wiele godzin pracy, a co za tym idzie zbyt mała ilość odpoczynku, przekłada się na choroby, zaburzenia psychiczne, wypalenie zawodowe czy pracoholizm, które w konsekwencji mogą prowadzić nawet do śmierci.

Ile dni urlopu 2023? Podsumowanie:

ile dni urlopu 2023

Każdy pracownik pozostający w stosunku pracy, czyli zatrudniony na umowie o pracę, ma prawo do skorzystania z różnego rodzaju urlopów. Tym, który budzi najwięcej pytań, jest niewątpliwie urlop wypoczynkowy. Nic dziwnego, to dla zatrudnionego czas odpoczynku, wyjazdów rodzinnych, czasem też okazja do załatwienia ważnych spraw. Choć dostępne dzisiaj internetowe kalkulatory umożliwiają obliczenie wymiaru urlopu – warto znać podstawowe zasady i czynniki warunkujące liczbę dni wolnych.

Ilość dni wolnych przysługujących pracownikowi zależy od stażu pracy, wymiaru etatu, na który jest zatrudniony oraz od rodzaju umowy. Jeśli wcześniej pracowałeś na umowach cywilnoprawnych, musisz wiedzieć, że okres ten nie wlicza się do lat pracy. Znając tych kilka podstawowych informacji, z pewnością nie będziesz miał problemu, aby sprawdzić, ile dni urlopu przysługuje Ci w nowej pracy. 

Umowa zlecenie a umowa o pracę – czym się różni umowa zlecenie od umowy o pracę?

Urlop 2023 – najczęściej zadawane pytania

Ile urlopu mi przysługuje?

Wiele osób zastanawia się, ile jest urlopu? Długość urlopu zależy od stażu pracy, do którego wliczany jest także okres edukacji. Jeżeli pracujesz krócej niż 10 lat, przysługuje Ci 20 dni urlopu, jeśli powyżej 10 lat – jest to 26 dni urlopu.

Po ilu latach 26 dni urlopu?

26 dni urlopu, od kiedy? Obecnie pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy.

Ile dni urlopu za miesiąc pracy?

Pracownicy, którzy otrzymali swoje pierwsze zatrudnienie, często zastanawiają się, ile dni urlopu przysługuje im za miesiąc pracy? W takim przypadku czas wolny obliczany jest proporcjonalnie – za każdy przepracowany miesiąc pracownikowi należy się 1/12 wymiaru dni wolnych, do których ma  prawo po przepracowaniu roku. W przypadku osoby wkraczającej na rynek pracy będzie to proste obliczenie – wystarczy 20 dni podzielić przez 12, co daje 1,66 dnia wolnego. W przypadku pracownika zatrudnionego po raz pierwszy nie trzeba zaokrąglać urlopu do pełnego dnia w górę. Co ważne, jeżeli nie przepracujesz pełnego miesiąca w swojej pierwszej pracy – nie przysługuje Ci prawo do urlopu.

Ile urlopu po roku pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, po roku zatrudnienia pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu.

Jak sprawdzić ile dni urlopu mi przysługuje?

Możesz zsumować okres nauki (szkoła zawodowa, średnia, studia wyższe) wraz z przepracowanymi latami i na tej podstawie określić swój staż pracy. Innym sposobem jest kalkulator urlopu dostępny w internecie, gdzie po wpisaniu wskazanych danych otrzymasz odpowiedni wynik.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zajrzyj też do innych artykułów:

Call center praca – jak wygląda praca w call center?
Jak wygląda proces rekrutacyjny pracownika?
Ubezpieczenie zdrowotne 2023 – ile wynosi składka zdrowotna?
Działalność nierejestrowana 2023
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak obliczyć ekwiwalent za urlop?
Przykładowe CV
Wzory CV
Trener personalny – ile zarabia trener personalny i jak nim zostać? 
Dress code co to – jaki strój do pracy jest odpowiedni?
Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór
Praca dodatkowa – jak dorobić?
Umowa na czas określony – ile umów na czas określony 2022?
Okres wypowiedzenia – jak się liczy okres wypowiedzenia?
Jak przygotować CV magazyniera? 
Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku – jak się do niej przygotować?