kontroler ruchu lotniczego

Zastanawiasz się nad wyborem przyszłego zawodu? Jesteś osobą odpowiedzialną? W stresujących sytuacjach z łatwością się opanowujesz i przejmujesz kontrolę nad sytuacją? Zawsze marzyłeś o zawodzie związanym z lotnictwem, ale jednocześnie nie planujesz zostać pilotem, mechanikiem samolotowym, czy stewardem? Zastanów się, czy kontroler lotów, jest stanowiskiem dla Ciebie!

Kontroler ruchu lotniczego – spis treści:

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

O co chodzi z kontrolerami lotów – co robi kontroler lotów?

Kontrolerzy ruchu lotniczego, w skrócie KRL odpowiadają za za bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej, a także na lotniskach. To oni wydają polecenia, do których muszą dostosować się piloci. Ważnym jest, aby monitorowali przy tym warunki atmosferyczne, jakie panują, oraz prędkość, kierunek i wysokość danego samolotu. Nie jest to jednak takie łatwe – muszą oni monitorować jednocześnie lot kilku maszyn lotniczych i poprowadzić ich pilotów tak, aby wszyscy bezpiecznie wylądowali i odlecieli.

Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?

Kontrolerzy lotu często korzystają w swojej pracy z radaru, który ułatwia im dokładne namierzenie nadlatujących samolotów. Ilu jest kontrolerów lotów w Polsce? Aktualnie około 500 osób w naszym państwie zajmuje to stanowisko. Zaciekawiło Cię ta posada? Zapoznaj się ze szczegółami i dowiedz się, jak zostać kontrolerem lotów?

Kontroler lotów wymagania – jak zostać kontrolerem?

Uważasz, że kontroler lotów to praca dla Ciebie? Chcesz pójść tą ścieżką kariery? Musisz spełnić określone wymagania oraz zdobyć konkretne wykształcenie. Aby dowiedzieć się, czy jesteś w stanie wytrwać w drodze, która poprowadzi Cię do objęcia tego stanowiska, oraz jak zostać kontrolerem lotu – koniecznie przeczytaj poniższą część artykułu!

Kontroler lotów wykształcenie – kontrolerzy lotów jak zostać?

Chcesz rozpocząć swoją przygodę jako kontroler lotów? Jesteś na etapie, w którym musisz wybrać odpowiednie studia lub szkołę średnią i zastanawiasz się, kiedy trzeba rozpocząć naukę na kontrolera? Nie denerwuj się! Skoro dopiero kończysz szkołę, to masz jeszcze dużo czasu!

Wykształcenie wyższe – czy licencjat to wykształcenie wyższe?

Kontroler ruchu lotniczego studia – czy są konieczne?

Zastanawiasz się, jakie studia na kontrolera lotów? Jak się okazuje – nie musisz zapisywać się na żaden specjalistyczny kierunek, aby zostać kontrolerem. Wymagane jest wykształcenie średnie, zatem zupełnie wystarczy, jeśli ukończyłeś liceum lub technikum i zdałeś maturę. Chociaż kompetencje zdobyte na uniwersytecie nie są konieczne – samo ukończenie szkoły średniej też nie daje Ci pełnych uprawnień.

Szkolenie kontrolera ruchu lotniczego – jak przebiega?

Czy istnieje szkoła kontrolerów ruchu lotniczego? Aby uzyskać uprawnienia potrzebne do pracy jako kontroler lotów, musisz ukończyć odpowiedni kurs. Szkolenie na kontrolera ruchu lotniczego jest organizowane przez PAŻP, czyli Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (po angielsku PANSA). Jako jedyna instytucja w Polsce – uczy i zatrudnia ona cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Jak wygląda samo szkolenie?

Pierwszym etapem jest kurs podstawowy, odbywający się w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS. Składa się on z:

 • szkolenia teoretycznego – dla kursu podstawowego (BASIC) jest to 12-13 tygodni;
 • sesji egzaminacyjnej – dotyczy ona zagadnień teoretycznych i trwa 2 tygodnie;
 • sprawdzenia i ocenienia podstawowych umiejętności praktycznych – ta część odbywa się na symulatorze.

Drugi etap to kurs w zakresie uprawnienia. Odbywa się on w tym samym miejscu, a więc w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS. Jego składowe to:

 • szkolenie teoretyczne – tym razem jest to kurs dotyczący uprawnienia RATING i trwa 4-5 tygodni;
 • egzamin teoretyczny – jego zdanie warunkuje dopuszczenie do dalszego szkolenia;
 • szkolenie praktyczne – odbywa się na symulatorze i dotyczy uprawienia RATING, trwając przy tym 4,5-5,5 miesiąca;
 • ocena umiejętności praktycznych przy użyciu symulatora – odbywa się w celu zdobycia licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL, czyli Student-AIR traffic Controller Licence) – jest on postrzegany jako egzamin państwowy.

Trzeci etap jest już traktowany jako uprawnienie uzupełniające i odbywa się w jednostce, która ma stać się przyszłym miejscem pracy. W tym miejscu czekają Cię już tylko praktyczne zadania:

 • szkolenie praktyczne, które odbywa się w jednostce – zajmiesz stanowisko operacyjne, a ten etap kursu potrwa aż do uzyskania uprawnienia uzupełniającego, a więc na 9-11 miesięcy.;
 • ocena umiejętności praktycznych na symulatorze oraz stanowisku operacyjnym – na tym etapie dążysz już do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego (ATCL, czyli Air Traffic Controller Licence) – to uprawnienie również ma rangę egzaminu państwowego.
szkolenie kontrolera ruchu lotniczego

Zobacz, jak wpisać kursy i certyfikaty w CV

PAŻP rekrutacja – czyli jak się dostać? Jak zostać kontrolerem lotów?

Nabór do PAŻP organizowany jest cyklicznie. Musisz wziąć pod uwagę, że nie jest to od razu nabór do pracy, a na szkolenie. Informacji szukaj zatem raczej pod hasłami “PAŻP rekrutacja” czy “kontroler lotów kurs”, a nie pod “PAŻP praca”. Na to ostatnie przyjdzie jeszcze pora, gdy pozytywnie ukończysz wymagane kursy. Zanim jednak to się stanie – musisz się na nie dostać. 

Jeżeli pomyślnie przejdziesz przez cały etap kształcenia, istnieje duża szansa, że dostaniesz pracę. PAŻP informuje zawsze o ośrodkach ruchu, w których prowadzona jest rekrutacja na stanowisko z zakresu organów zarządzania ruchem lotniczym.

ile kosztuje kurs kontroler ruchu lotniczego
Ile kosztuje kurs na kontrolera ruchu lotniczego?

Jedną z istotnych kwestii, związanych ze szkoleniem, jest odpowiedź na pytanie: ile kosztuje kurs na kontrolera ruchu lotniczego. Koszt szkolenia to od 600 tys. do nawet 1 miliona złotych. Nie jest to jednak cena kursu, którą ponieść musi uczeń – tyle wynosi wyszkolenie go. Sama nauka jest darmowa, przewiduje nawet wypłacanie kursantom minimalnego wynagrodzenia przez czas, w którym przygotowują się oni do pracy. Jest to weryfikowane poprzez podpisanie umowy o pracę.

Kontroler ruchu lotniczego wymagania – czym wszyscy kontrolerzy lotniczy muszą się wykazać?

Kandydaci, którzy chcą dostać się na kurs, muszą wykazać się odpowiednimi cechami i umiejętnościami. Nie jest to szkolenie otwarte dla każdego – musisz się dobrze zaprezentować, abyś został przyjęty już na ten etap. Wymagania na kontrolera ruchu lotniczego możemy podzielić na te, które są konieczne, oraz te, które są dodatkowo cenione.

Kontroler lotu wymagania:
 • dobry stan zdrowia;
 • posiadanie pełni praw publicznych;
 • wykształcenie –  przynajmniej średnie maturalne;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie);
 • dobra dykcja i brak problemów z wymową.

Jak należy rozumieć “doby stan zdrowia”? Jest to pojęcie ogólne, które obejmuje zarówno sferę fizyczną, jak i psychiczną. Ze względu na powagę zawodu i trudność w wykonywaniu go, kandydaci muszą być dobrze dobrani. Do pracy w tym zawodzie nie zostaną zatem dopuszczone osoby, które mają znaczące wady wzroku lub wymowy. Kontrolerzy lotów muszą wyraźnie przekazywać rozkazy, dotyczące lądowania i startu, a także informować o rozwiązaniach na sytuacje kryzysowe. Wada wymowy lub wzroku przeszkadzałaby w zauważeniu ważnego elementu lub wypowiedziana informacja mogłaby nie dotrzeć prawidłowo do pilotów, co spowodowałoby wypadek na lotnisku. Jest to zatem bardzo istotne, aby dokładnie sprawdzać kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego

W hasło dobrego stanu zdrowia wpisuje się też bardzo dobra kondycja fizyczna. Jeżeli planujesz dostać się na szkolenie dla kontrolerów lotów, to warto już wcześniej pomyśleć o zadbaniu o regularne ćwiczenia. Będziesz dzięki temu gotowy, gdy będziesz musiał się wykazać i udowodnić, że nadajesz się na to stanowisko. Problemy neurologiczne oraz deficyty uwagi są kolejnymi przesłankami do tego, aby znaleźć sobie inny zawód. Kwalifikacje zawodowe na kontrolera ruchu lotniczego są bardzo restrykcyjne, aby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko wypadku czy błędu.

Sprawdź profesjonalne WZORY CV

kontroler lotu wymagania
kontrolerzy lotów wymagania
Kontroler ruchu lotniczego wiek

Zastanawiasz się, ile lat musisz mieć skończone, aby zostać kontrolerem ruchu lotniczego? Dolną granicę wyznacza przede wszystkim wykształcenie. Zaskoczy Cię jednak pewnie fakt, że nabór na kontrolera ruchu lotniczego nakłada górną granicę wieku, której nie możesz przekroczyć. Jest to 26 lat (jeśli masz doświadczenie lotnicze – może zostać wydłużone do 28 lat).

Kontrolerzy lotów wymagania – co jest dodatkowo cenione u kandydatów na szkolenie na kontrolera ruchu lotniczego?
 • zdolność do współpracy;
 • umiejętność analizowania sytuacji oraz zdecydowanie;
 • zdolność sprawnej orientacji w przestrzeni;
 • spostrzegawczość;
 • chęć do nauki i zdobywania nowych umiejętności oraz szerzenia wiedzy;
 • ukierunkowanie na cel oraz stanowczość w dążeniu do niego;
 • odporność na stres.
Kontroler lotów wymagania a rekrutacja – z czego składa się proces kwalifikacyjny? Rekrutacja dzieli się na 4 etapy:
 1. Analizowanie aplikacji.
 2. Testy określające predyspozycje (FEASTA – mają one formę elektroniczną).
 3. Assessment Centre.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna

Konieczne jest ponadto wykonanie badań Lotniczo – Lekarskich (Klasy III).

Kontroler ruchu lotniczego praca – jaka jest specyfika tego zawodu? gdzie znaleźć pracę?

Praca kontroler lotów to nie siedzenie w dowolnie wybranej wieży na jakimkolwiek lotnisku. Jakie są możliwości pracy, gdzie możesz się o nią ubiegać oraz jakie czynniki są najbardziej niebezpieczne w tym zawodzie?

Kontroler lotu obejmuje swoje stanowisko w wieży kontrolnej. Szkolenie cywilne umożliwia Ci oczywiście pracę na lotnisku cywilnym. Jednak uprawnienia, które zdobywasz na to stanowisko, nie są wystarczające do pracy na lotnisku wojskowym. 

Jeżeli szukasz zatrudnienia, nie musisz przeglądać standardowych stron z ofertami. PAŻP informuje o tym, w jakich ośrodkach poszukiwany jest pracownik. Zanim zaczniesz szukać pracy – koniecznie ukończ kurs, który da Ci odpowiednie uprawnienia. 

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Kontrolerzy lotów praca – jakie zagrożenia się z tym wiążą?

Kontrolerzy lotów obejmują bardzo stresujące stanowiska. Praca w ciągłej gotowości i pełnej koncentracji jest męcząca, a dodatkowe poczucie odpowiedzialności powoduje jeszcze większe napięcie. Jak sobie z tym poradzić? System pracy kontrolera został dostosowany specjalnie do takiego typu pracy. 

Po dwóch godzinach pracy kontrolerowi przysługuje godzina wolnego. Może on wykorzystać ten czas w dowolny sposób, byleby tylko odpoczął i się odstresował. W miarę możliwość rozruszanie się czy krótka drzemka mogą być dobrym rozwiązaniem. Dyżur kontrolera w ciągu dnia trwa 7,5 godziny, z czego swoje obowiązki pełni on tylko przez 5,5 godziny. Jest to dość dużo czasu, jak na tak stresujące warunki.

Praca kontroler ruchu lotniczego – jak wypełnić formularz rekrutacyjny? 

Szukając zatrudnienia poprzez stronę PAŻP, czyli PANSA, zostaniesz poproszony o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy ubiegasz się o rozpoczęcie szkolenia. Jakie informacje będziesz musiał podać?

Przed rozpoczęciem wypełniania koniecznie zapoznaj się z instrukcją, która znajduje się na samym końcu. Na pierwszej stronie formularza widnieje jednak informacja, aby dokładnie ją przeczytać. Jeśli uzupełnisz kwestionariusz niewłaściwie – nie będzie on brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 1. Dokument musi zostać wypełniony w języku polskim. Używaj polskich znaków. Wyjątek stanowi zadanie, do którego odpowiedź musi być przygotowana w języku angielskim.
 2. Formularz wypełnij w wersji elektronicznej. Nie drukuj go, aby wypełnić ręcznie. Gotowy plik zapisz w formacie .pdf i zatytułuj go w następujący sposób: “nazwisko_imię”.
 3. Plik wyślij na adres e-mail, który podano w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 4. Jeżeli formularz zawiera pola zaznaczone na czerwono – musisz je koniecznie wypełnić. Odpowiedzi takie jak: “brak” czy “nie ma” będą traktowane jako uzupełnienie pola. 
 5. Każde z pól ma określoną liczbę znaków, która się w nim mieści. Nie możesz modyfikować formularza, aby zmieścić ich więcej lub dostosować do swoich potrzeb.

SZABLONY CV

praca kontroler ruchu lotniczego

Dane osobowe

Pierwsza rubryka, która znajduje się w kwestionariuszu zawiera pytania o dane osobowe. Wpisz swoje imię, nazwisko, datę urodzenia (podawaną w kolejności rok-miesiąc-dzień), adres e-mail oraz numer telefonu. Dodatkowo konieczne jest, abyś wpisał rok i miesiąc uzyskania świadectwa maturalnego. Jak już zostało wspomniane – jednym z wymogów pracy kontrolera jest wykształcenie średnie maturalne.

Wykształcenie

W formularzu napisano wprost, że masz uzupełnić tabelkę o ukończone szkoły wyższe oraz średnie. Zacznij od tej, którą ukończyłeś jako ostatnią, lub na której jesteś aktualnie, jeśli jeszcze się uczysz. W odpowiednich wierszach i kolumnach wpisz lata nauki, nazwę placówki, do której uczęszczałeś, a także kierunek czy specjalizację.

Doświadczenie

Uzupełnij rubryki o miejsca pracy czy stażu pracy, które Twoim zdaniem będą najważniejsze przy tej rekrutacji. Tabela zawiera tylko trzy wolne wiersze, więc nie możesz wpisać więcej pozycji. W tej sekcji także umieść je w kolejności odwrotnie chronologicznej, a więc zaczynając od ostatniej lub aktualnej pracy. Potrzebne informacje, które będziesz musiał zawrzeć, to: daty zatrudnienia, nazwa firmy, stanowisko, które obejmowało oraz osiągnięcia i obowiązki, które wykonałeś.

W formularzu pojawiają się też inne pytania, np. o szkolenia pozaszkolne. Jeśli brałeś udział w takich kursach, możesz o nich wspomnieć.

Języki obce

W pracy kontrolera ruchu lotniczego bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Pamiętaj, że przy każdym języku, który podasz, musisz uwzględnić poziom znajomości języka oraz certyfikaty, które potwierdzą Twój zadeklarowany stopień znajomości. 

co robi kontroler lotów

Pytania nawiązujące bezpośrednio do pracy

Kolejne rubryki musisz uzupełnić informacjami, które odnoszą się do stanowiska, na którym planujesz pracować po ukończeniu szkolenia, a zatem jak uzasadnisz, że kontroler lotów to praca dla Ciebie? Dlaczego chcesz objąć to stanowisko? Co zachęca Cię do tego zawodu, a co motywuje Cię do wykonywania obowiązków? Pokaż, jakie są Twoje mocne i słabe strony – co czyni z Ciebie idealnego przyszłego kontrolera, a co wręcz przeciwnie? Uzasadnij swoje zalety, przywołując w pamięci konkretne sytuacje. Dowiedziesz dzięki nim, że faktycznie potrafisz odpowiednio zachować się w różnych sytuacjach. 

Następnie pojawiają się pytania, dzięki którym komisja będzie wiedziała, jakie doświadczenie posiadasz w zakresie egzaminów i kursów na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego.

Oczekiwania względem PAŻP

Kwestionariusz nie ma na celu sprawdzenia tylko tego, czy posiadasz odpowiednie predyspozycje do rozpoczęcia szkolenia, ale też to, czego oczekujesz od przyszłego pracodawcy. 

Zadanie w języku angielskim

Jak już zostało wspomniane – w formularzu czeka na Ciebie też zadanie, które musisz wykonać po angielsku. Polega ono na wyborze jednej z opisanych sytuacji i rozwinięciu jej w pięciu – dziesięciu zdaniach. Każde zdanie musisz napisać w osobnej rubryce.

Zobacz również:
Licencja pilota – jak zostać pilotem?
Stewardessa / steward: jak zostać stewardessą? Ile zarabia stewardessa?

Zarobki kontrolerów lotu – na jaką stawkę możesz liczyć?

Ile zarabia kontroler ruchu lotniczego? Jest to dość skomplikowane zagadnienie. Stawki są zależne od wielu czynników. Są to:

 • doświadczenie, jakie posiadasz (do wynagrodzenia doliczany jest dodatek stażowy, który zmienia się w zależności od liczby przepracowanych lat);
 • utrzymywanie uprawnień (dodatek operacyjny, za dbanie o to, abyś cały czas posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu);
 • pora pracy (za pracę w godzinach nocnych lub wykonywanie obowiązków w dni świąteczne obowiązują kolejne dodatki do wynagrodzenia);
 • wykonywane funkcje (jeśli zajmujesz się wieloma rzeczami, np. oprócz bycia kontrolerem, jesteś też instruktorem czy kierownikiem, Twoja pensja wzrasta);
 • ruch na lotnisku, na którym pracuje (jest to związane ze zwiększonym lub obniżonym poziomem stresu oraz obowiązków, co także przekłada się na wysokość wypłaty).
zarobki kontrolerów lotu

Jak podaje portal wynagrodzenia.pl – medianą dla pensji kontrolerów ruchu lotniczego jest 12 120 zł brutto miesięcznie, czyli 8 592 zł netto. Zarobki kontrolerów lotów wahają się najczęściej między 8 a 14 tysięcy złotych netto, chociaż można też znaleźć informacje o średniej w wysokości 33 tys. złotych netto. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w Polsce dąży się do podwyższenia tych stawek. 

Najlepiej płatne zawody w Polsce

Jest to zawód, w którym brakuje pracowników, a nie wszyscy chętni dostali się na szkolenie z powodu dużych wymagań. Podwyższenie wynagrodzeń miałoby znacznie podnieść stawki, np. do ok. 40 tys. już dla początkującego kontrolera. Podwyżka wynagrodzenia nie została jednak jeszcze wprowadzona, więc nie można mieć pewności, jak w przyszłości odpowiemy na pytanie: ile zarabia kontroler lotu

Kontroler ruchu lotniczego zarobki w Europie

Wiesz już, ile zarabia kontroler ruchu lotniczego w Polsce – przynajmniej narazie. Nawet jeśli przyjmiemy, że w Polsce średnia wynosi 33 tys. zł netto, to niektóre państwa nadal będą nas przewyższać. Ile zarabiają kontrolerzy lotów za granicą?

Ile wynosi średnia krajowa w Polsce?

Zarobki kontrolerów ruchu lotniczego – Stany Zjednoczone

Średnie wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych wynosi około 47 tysięcy złotych (ponad 10 tys. dolarów). Jest to kwota brutto. Nie oznacza to, że wszyscy otrzymują tam taką pensję. Zarobki wahają się w zakresie około 26-70 tys. zł miesięcznie.

Kontroler lotu zarobki – Niemcy

W Niemczech wynagrodzenie kontrolerów ruchu lotniczego mieści się w przedziale  +/- 10 tys. euro brutto miesięcznie. Po przeliczeniu wynosi to około 40-41 tys. zł brutto. Dla najbardziej doświadczonych kontrolerów stawki mogą jednak sięgać nawet do 29 tys. euro brutto, a więc 130 tys. zł brutto.

Zobacz, gdzie znaleźć zatrudnienie i jak wygląda życie za granicą?

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Przeczytaj również:

Straż Graniczna zarobki – jak dostać się do Straży Granicznej? Straż graniczna praca – na czym polega?
Portfolio – co to jest portfolio? Jak stworzyć portfolio?
Call center praca – jak wygląda praca w call center?
Działalność nierejestrowana 2023
Ekwiwalent za urlop 2023 – jak wyliczyć ekwiwalent za urlop 2023?
Trener personalny – ile zarabia trener personalny i jak nim zostać? 
Aneks do umowy – jak napisać aneks do umowy o pracę? Aneks do umowy – wzór
Team leader – ile zarabia team leader?
Wynagrodzenie zasadnicze – co to jest wynagrodzenie zasadnicze?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?
Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni na poszukiwanie pracy?
Przykładowe CV
Jak zostać taksówkarzem? Ile kosztuje licencja taxi?
List motywacyjny i CV pracownik produkcji 
Świadectwo pracy 2023 i zaświadczenie o pracy – najważniejsze informacje
Jak negocjować podwyżkę i wynagrodzenie?
Jak stworzyć profesjonalne video CV? Czy CV multimedialne pomaga zdobyć pracę?
Czym zajmuje się hostessa? Jak stworzyć CV hostessy?